Anda di halaman 1dari 17

DASAR PENDIDIKAN & CABARANNYA

SURIANIM BT AZMI

TUJUAN
Menyatukan sistem pendidikankurikulum sama, sukatan pelajaran sama, sistem peperiksaan yang sama. DISK DISPLIN INOVASI SOLUSI KEBAJIKAN Integrasi nasional - perpaduan, mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara cintakan negara. dan semangat

Memperkasa Bahasa KebangsaanMBMMBI

Mengurangkan jurang perbezaan ekonomi, sosial dan peluang antara kaum.

TEKNIK & VOKASIONAL

ALIRAN TEKNIKAL

Dikhususkan kepada pelajar cemerlang dalam akademik pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). Untuk membantu melahirkan tenaga profesional dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan (pertanian, perdagangan dan ekonomi rumah tangga).

ALIRAN VOKASIONAL

Pelajar yang pencapaian baik dan sederhana dalam akademik dan berminat kepada pembelajaran bercorak pekerjaan (vocational). Komponen pembelajaran adalah seimbang teori dan amali. Membantu melahirkan pekerja separa profesional seperti juruteknik/ pembantu teknik.

Transformasi vokasional
Kelulusan hingga ke peringkat diploma secara jalan pintas melalui pewujudan Kolej Vokasional (KV) selepas tingkatan tiga. Mengikuti pendidikan selama empat tahun sehingga peringkat diploma iaitu SKM tahap empat.

Pendidikan Asas Vokasional (PAV) akan diperkenalkan kepada pelajar mulai tingkatan satu.

Dibenarkan mengambil peperiksaan Sijil Kemahiran Malaysia


(SKM) pada tahap satu iaitu semasa berada di tingkatan dua dan SKM tahap dua semasa berada di tingkatan tiga

DASAR KSSR & KBSM


Elemen merentas kurikulum (kreatif dan inovatif, keusahawanan, teknologi dan kemahiran)

Melahirkan modal insan yang berdaya saing, berkemahiran dalam teknologi, berbahasa, berani mengutarakan pendapat dan beriltizam tinggi

Membentuk pendekatan yang terbaik agar generasi baru akan mempunyai kemampuan berfikir aras tinggi, berkemahiran interpersonal yang tinggi bagi menjamin kebolehpasaran dan kebolehan bermasyarakat dan berpengetahuan

KSSM & KSSR


KSSR Membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. KSSM Kandungan kurikulum Sejarah di sekolah menengah

Tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) Akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. Memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai

MBMMBI
Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa, Inggeris (MBMMBI)

Untuk menjadikan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan, bahasa perhubungan dan bahasa ilmu

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


Satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik. Akademik dan Bukan Akademik

Aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) untuk membantu guru merekod pencapaian murid secara berterusan

DASAR 1MURID 1SUKAN


Mengeratkan perpaduan antara kaum Melahirkan modal insan yang cergas, sihat dan kreatif

Melahirkan bakat-bakat sukan , generasi yang mantap (fizikal, jasmani dan kerohanian), mempunyai displin yang tinggi dan ada jati diri. Mewujudkan budaya persaingan sihat dan membentuk persekitaran sosial yang kondusif.

Dasar 1 Murid 1Sukan (1M 1S)


Sukan untuk Kecemerlangan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain. Sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu.
Mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara Melalui dua strategi iaitu Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan.

PROFESION PERGURUAN
Menambahbaik sistem pemilihan calon guru berkualiti Penambahbaikan pengurusan dan kerjayapenambahan opsyen, kursus perkhidmatan, laluan kenaikan pangkat , pengijazahan guru. Latihan perguruan yang lebih efektif

CABARAN CABARAN

INFRASTRUKTUR
Persediaan guru dan pentadbir dalam menyediakan infrastruktur, bahan pengajaran kepada murid terutamanya (bermasalah pembelajaran dan berkeperluan khas) Prasarana yang tidak mencukupi Suasana /iklim pembelajaran yang kurang kondusif

SIKAP & PENERIMAAN


Sikap kurang profesional pendidik kepada dasar pendidikan yang baru dan isu penempatan (pendalaman) Perbezaan status contohnya sekolah sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster bakal menyekat peluang murid Kelas bawah atau kelas bermasalah dipinggirkan Perubahan dasar terlalu cepat - guru tertekan

TAHAP PENGETAHUAN - GURU & MURID


Penguasaan kemahiran teknologi ICT, pengendalian alat bantu mengajar (ABM) yang terhad

Perbezaan pengetahuan guru & murid

EKONOMI , KESIHATAN & SOKONGAN

Kesulitan dalam

Halangankewangan, kesihatan (penambahan opsyen/

mendapatkan sokongan pihak PIBG, ibu bapa- berkaitan

aktiviti kokurikulum
contohnya Hari Sukan, Hari Kokurikulum, Larian 1Malaysia

Beri Nilai