ISU-ISU DALAM SUKAN

NAMA AHLI KUMPULAN:NAJIHA :HASNISHA :SHAHIDA :ANIS

Pengenalan

Sukan dan permainan merangkumi pelbagai aktiviti harian kita. Sukan dan permainan juga adalah antara sumbangan penting dalam pembangunan sahsiah diri seseorang.

Keagresifan dalam sukan

Keagresifan adalah fenomena tingkah laku boleh berlaku dalam sukan contohnya keagresifan tidak terhad kepada atlet malah pegawai jurulatih dan penonton juga bertindak agresif.

Faktor psikologi


 

Tindakan provokasi Tekanan emosi Jangkaan perlakuan kasar Kurang pengetahuan

Faktor persekitaran


 

Lokasi pertandingan Cuaca ketika pertandingan Keputusan pertandingan Aspek keselamatan

Faktor biologi


Hormon adrenalin Kesan steroid Kebangkitan fisiologi

Terdapat dua pembahagian langkah meminimumkan keagresifan dalam sukan yang pertama ialah :penonton

  

 

Penonton harus mewujudkan sistem kawalan keselamatan yang ketat Memisahkan penyokong pasukan lawan Menggalakkan ‘role model’ yang baik ‘role model’ ialah sukan yang baik mempamerkan nilai-nilai positif dalam sukan Memberi ganjaran permainan bersih Menghukum tindakan agresif

Langkah yang kedua bagi atlet pula ialah:

Mendisiplinkan diri Menguasai kemahiran pengurusan stres

Komersialisme dalam sukan

Komersialisme dalam sukan ialah aktiviti perdagangan yang berhubung kait dengan sukan

Antara komersialisme dalam sukan:


Pelancongan sukan Penganjuran sukan Pembangunan sukan profesional

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful