Anda di halaman 1dari 18

PENILAIAN KURIKULUM BERASASKAN MODEL CIPP

Ahli kumpulan : Muhamad bin Abdullah Tajul Aarif bin Husin Tg.Noorhidayati bt.Tg.Mohd

Penilaian
Penilaian ialah Aktiviti manusia: sedar atau tanpa sedar Membuat pertimbangan bermaklumat (informed judgment) tentang nilai sesuatu perkara, dari segi: Merit: betapa baik/bagus sesuatu perkara (dilakukan) Harga (Worth): kepentingan sesuatu perkara Bagi membuat keputusan tentang sesuatu perkara menerima ATAU mengubah ATAU menolak Berdasarkan bukti (maklumat, data) Suatu proses bertaakul berdasarkan bukti. Is it good? Do I like it? Is it better? Should I choose the other one?

MAKSUD KURIKULUM
Kurikulum ialah sesuatu yang Memberi impak ke atas manusia, pada masa kini dan masa depan. Mempunyai matlamat, tujuan dan objektif yang ingin dicapai. Menggunakan wang, masa dan usaha. Dipertanggunjawabkan kepada sekolah. Mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang akan dipelajarai. Mewakili kualiti pendidikan. Maka, kurikulum perlu diberi penilaian

PENILAIAN KURIKULUM
Apakah penilaian kurikulum? Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi pelajar ATAU program kurikulum Menghakimi pelajar: menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum Menghakimi program: Menilai isi kandungan tertentu, organisasinya, dan kaedah penyampaiannya Iaitu, menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina, direka bentuk, dan dilaksana) menerbitkan hasil yang diharapkan.

Penilaian Pengajaran lwn. Penilaian Kurikulum Penilaian Pengajaran: Menaksir sama ada pelajar mencapai objektif pengajaran Melihat kepada pelajarn (sebagai hasil pengajaran) Menaksir pelajar secara langsung, menaksir program secara tidak langsung. Penilaian Kurikulum: Menentukan sama ada tujuan dan objektif kuriklum diambil tindakan Melihat kepada bahan-bahan, kaedah pengajaran dan pelajar (sebagai hasil sekolah) Menaksir program secara langsung, pelajar secara tidak langsung. (Oliva, 2001)

Menilai kurikulum: Apa yang dinilai?


Nilai Intrinsik: Adakah ia bagus dan sesuai? Adakah ia terkini? Adakah ia yang terbaik? Nilai Instrumental: Untuk siapa ia ditujukan? Bolehkah mereka mendapat manfaat daripada program tersebut? Nilai Komparatif: Adakah ia lebih baik daripada program sebelum ini? Adakah ia lebih mudah/murah untuk dilaksanakan? Nilai kecapaian: Adakah ia bejalan seperi yang dirancang? Adalah terdapat cara lain yang lebih baik? Bolehkan ia dimurnikan lagi? Nilai keputusan: Adakah kita kekalkan/ubahsuai/tangguhkan program berkenaan? Adakah kita membuat keputusan yang bernilai?

Talmage (1985)

Model Penilaian Komprehensif CIPP


Model CIPP Dibina oleh Daniel Stufflebeam Empat komponen: Konteks Apa yang perlu dilakukan ? Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Input- Bagaimana ia patut dilakukan ? Tentukan sumber yang sedia ada, strategi alternatif, dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Proses- Bagaimana ia dilakukan? Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan. Hasil Adakah ia berjaya? Memeriksa keputusan yang dicapai, sama ada keperluan dipenuhi, apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan

Contoh-contoh Penilaian CIPP


Penilaian kurikulum sekolah Penilaian Pengajaran guru Penilaian Ko-kurikulum

CIPP: Elemen-elemen Penaksiran


Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan: Kontek sama ada kursus ditawarkan atau tidak;apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan; melihat bahagian perkembangan kurikulum. Input- sumber dan strategi yang digunakan; melihat bahagian reka bentuk pengajaran.

CIPP: Elemen-elemen Penaksiran


(samb.) Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: Proses kesan ke atas pelajar Produk kesan ke atas bekas pelajar

CIPP : Solat
1.konteks : lelaki & perempuan ( solat wajib kepada semua umat Islam) 2.input: i. teori mengajar (oleh guru) ii.amali-pelajar praktik depan guru secara individu 3.Proses : perancangan dilaksanakan program i.buat di surau selama 2 masa 40+40 :80 minit/waktu P&P ii. 20 orang pelajar : 10 lelaki dan 10 perempuan ( 4 minit seorang pelajar)

Sambungan:
i. : Menggunakan borang penilaian individu untuk menilai keberkesanan program amali solat. ii. pemerhatian : 3 guru penilai. 4: produk : PAFA i.Kesan ke atas pelajar : pandai solat/melahirkan pelajar yang pintar solat. ii.Kesan selepas kelas : melaksanakan solat dengan baik,boleh berdikari, boleh menjadi imam kepada orang lain, boleh mengajar solat

Contoh borang penilaian

Rumusan
Model CIPP ini sesuai dijalankan di sekolah. Penilaian kurikulum berasaskan model CIPP dapat memberi KESAN YANG BAIK kepada sesuatu P&P dan pelajar.