Anda di halaman 1dari 61

BAB 3 PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KAMARIAH YUSOFF

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Universiti Teknologi MARA Shah Alam

HASIL PEMBELAJARAN
1.Menghuraikan konsep kedudukan perlembagaan Malaysia 2.Menghuraikan sejarah penggubalan perlembagaan Persekutuan 3.Menganalisis peranan dan kepentingan kontrak sosial 1.Membuktikan unsur-unsur tradisi menjadi teras perlembagaan 2.Membandingkan perlembagaan Persekutuan dengan Piagam Madinah

KANDUNGAN 1.Konsep dan Proses Penggubalan Perlembagaan Malaysia 2.Perlembagaan Malaysia Sebagai Kontrak Sosial 3.Rasional Unsur-Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan 1.Piagam Madinah dan Hubungan Etnik

KONSEP DAN PROSES PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

DEFINISI PERLEMBAGAAN

KONSEP PERLEMBAGAAN

JENIS PERLEMBAGAAN

PROSES PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PENUBUHAN MALAYAN UNION

PENUBUHAN MALAYAN UNION

CIRI-CIRI MALAYAN UNION

SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION

PENENTANGAN MALAYAN UNION

KONTRAK SOSIAL 1948 & PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KONTRAK SOSIAL 1948

PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948

PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948

CIRI CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

CIRI CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

PILIHANRAYA

KERJASAMA POLITIK

ROMBONGAN LONDON
Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan Diketuai Tunku Abdul Rahman. Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha menuntut kemerdekaan WAKIL RAJA-RAJA MELAYU WAKIL PERIKATAN KETUA: Datuk Panglima Bukit KETUA: Tunku Abdul Rahman Gantang (MB Perak) Putra Al-Haj (Ketua Menteri & En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid Menteri Hal Ehwal Dalam (MB Selangor) Negeri) Datuk Mohammad Seth Datuk Abdul Razak Hussain Mohammad Said (MB Johor) (Menteri Pelajaran) Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Kol.H.S.Lee (Menteri Mahmood (bekas MB Pengangkutan) Kelantan) Dr.Ismail Datuk Abdul SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir Rahman (Menteri Hasil Bumi) Shamsuddin SETIAUSAHA: T.H.Tan

PERJANJIAN LONDON

SURUHANJAYA REID

KONTRAK SOSIAL 1948 & PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

TAZKIRAH (4) Muslim dari segi akhlak

Untuk menjadikan kita seorang Muslim dalam akhlak, kita mestilah: Jauhi perkara haram dan tinggalkan perkara syubhat Memelihara mata Memelihara lidah Malu

Lemah-lembut & sabar Jujur Tawaduk Bersangka baik Pemurah

Menjadi qudwah hasanah bagi orang lain di mana segala tindak-tanduknya menjadi tauladan (apabila terpandang dirinya, mendengar percakapannya dan melihat gerak-gerinya, mereka akan terus teringatkan Allah

WASSALAM

PERLEMBAGAAN MALAYSIA SEBAGAI KONTRAK SOSIAL

KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN


KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat penting kepada kestabilan negara Melalui Kontrak Orang Melayu pula Perlembagaan Sosial, orang bukan diperuntukkan dalam Malaya ini Melayu diberikan hak perlembagaan diisytiharkan pada 31 kewarganegaraan mengenai agama Ogos 1957 yang longgar Islam, Bahasa Melayu, Diperbaharui apabila berasaskan prinsip Jus kedudukan istimewa Singapura, Sabah & Soli orang Melayu serta Sarawak bergabung (pengecualian kedudukan Raja-raja membentuk Malaysia tentang perlunya Melayu pada 16 September mengetahui bahasa 1963 Melayu bagi bukan Melayu)

UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN

RASIONAL UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PERKARA 3 (Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan)

RASIONAL PERKARA 3

FASAL IMBANGAN PERKARA 3


FASAL IMBANGAN : Perkara 11(1)
Menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di manamana bahagian persekutuan
Kebebasan beragama Peruntukan undang-undang pencegahan

Dijamin dalam perlembagaan Perkara 11(4) menyatakan undangterhadap semua agama undang negeri dan wilayah boleh Setiap orang berhak untuk menganut menyekat atau mengawal & mengamalkannya tertakluk kepada pengembangan agama-agama lain Perkara 11(4) kepada penganut Islam

FASAL IMBANGAN PERKARA 3

PERKARA 152 (Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu

Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi). Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain dari maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. dan

RASIONAL PERKARA 152

Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat pelbagai kaum. Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya. Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan. Bahasa Melayu telah digunakan secara sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi. meluas

PERKARA 153

Menyentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak yang meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu adalah menjadi tanggungjawab Yang DiPertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain.

Walaubagaimanapun,

RASIONAL PERKARA 153


Orang

Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu perlu menerima hakikat hak keistimewaan orang Melayu. zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan. Melayu hanya jadi pemerhati kepada kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia.

Semasa

Orang

Majoriti orang Melayu adalah miskin terutama di luar bandar. Melayu masih kurang menceburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing. pelajar Melayu bidang sains juga rendah. dalam

Orang

Peratusan

PERLEMBAGAAN MADINAH DAN HUBUNGAN ETNIK

PIAGAM MADINAH
Piagam Madinah atau dikenali sebagai Sahifat al-Madinah Ia adalah undang-undang bertulis pertama di dunia Terbahagi kepada 2 bahagian; * 23 fasal menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam (Muhajirin dan Ansar) ; * 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah ditulis dengan rapi dan jelas kerana ia menjadi sumber rujukan bagi kehidupan bermasyarakat

Perlembagaan Madinah yang digubal ini terkandung fasal-fasal yang menyatakan mengenai perundangan yang memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam Di dalam fasal 1 menegaskan kepada tidak ada kekabilahan dan kesukuan dalam Islam kerana mereka diiktiraf

Ia juga mengandungi ketetapan mengenai agama yang dianuti oleh penduduk Madinah ketika itu dan kedudukan masingmasing di samping menggariskan tanggungjawab, peranan dan hak-hak yang mereka mesti laksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui perlembagaan ini, dunia telah diperkenalkan dengan satu gagasan politik yang sangat revolusioner, beretika dan berwibawa. Piagam ini jelas menghasilkan keserasian politik dengan mengembangkan toleransi

perlembagaan yang penting dalam sejarah Islam. Dengan perlembagaan ini penduduk Kota Madinah telah disatukan dalam sebuah negara dan semua bangsa yang terikat dengan perjanjian akan mematuhi ketua negara mereka, iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Melalui perlembagaan ini, proses penyatuan seluruh masyarakat Madinah berjalan dengan lancar. Perlembagaan ini seterusnya menjadi dasar pemerintahan kepada kewujudan sebuah negara Islam

Sebagai pengasas kepada negara Islam Madinah, Rasulullah s.a.w. telah melayani semua rakyatnya termasuk orang-orang yang bukan Islam sebagai rakyat Baginda s.a.w. dan kewujudan perlembagaan ini telah meletakkan Baginda s.a.w. sebagai seorang yang sangat cintakan kedamaian. Di dalam perlembagaan ini, terdapat prinsipprinsip umum yang berkaitan dengan tatacara kehidupan sosial yang sangat relevan dengan masyarakat Islam khasnya dan negara amnya. Mereka adalah masyarakat yang hidup berpandukan ajaran Islam, justeru mereka berkewajipan untuk bersikap adil dan memberi perlindungan kepada kelompok minoriti yang

Hasilnya selepas dua tahun wujudnya masyarakat Madinah, orang-orang Yahudi seperti telah memahami perundangan Islam dan mereka tidak pernah memprotesnya sehinggalah berlakunya keingkaran mereka terhadap perjanjian/perlembagaan tersebut, sehingga tercetusnya tindakan keras terhadap mereka. Orang yang mengkhianati perjanjian damai yang dimeterai bersama adalah pembelot yang harus diberi hukuman berat Golongan yang seumpama ini tidak wajar dibiarkan kerana mereka akan

PENGUKUHAN
Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan kontrak sosial. Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah kepada masyarakat bukan Islam. Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana yang terdapat dalam Perkara 153. Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia menjelang kemerdekaan. Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama Persekutuan. Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan Islam sebagai agama Persekutuan. Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia. Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan. Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam

TAZKIRAH (5) Muslim dari aspek kekeluargaan

Tanggungjawab sebelum berkeluarga:


Perkahwinan mestilah kerana Allah Perkahwinan bertujuan menjaga diri dan menjaga hubungan dengan Allah Mestilah pilih isteri/suami yang beragama

Tanggungjawab sesudah berumahtangga: Baik dan mesra terhadap isteri Taat dan setia kepada suami Menjalin hubungan dalam segala urusan untuk dilakukan bersama-sama dan menepati syarak Tanggungjawab bersama mendidik anak: Anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik menjadi insan soleh/solehah yang berbakti kepada ibubapa, agama, masyarakat dan negara.

SEKIAN WASSAL