Anda di halaman 1dari 18

KONSEP SUKAN DAN REKREASI

KONSEP SUKAN
Berasal dari bahasa Latin Desportso bermaksud untuk memikul sesuatu. Coaclay.terdapat 3 aspek dalam mendefinisikan perkataan sukan iaitu: Jenis aktiviti yang terlibat Bentuk dan situasi dimana sesuatu aktiviti dijalankan Penyertaan dalam sesuatu aktiviti

membawa maksud aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan.
Rekreasi

Rekreasi

terbahagi kepada 2, iaitu Rekreasi aktif dan Rekreasi pasif.

Ford (1981)

Mendefinisikan rekreasi sebagai program yang me liputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tu juan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkem bangan pengetahuan, kemahiran dan sikap khusus nya penggunaan masa senggang.

Knapp (1981) menyatakan bahawa sukan rekreasi


sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Sukan rekreasi telah diubahsuai selaras dengan matlamat humanization education iaitu perkembangan potensi insan dari segi intelek, rohani

dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek


jasmani. Sukan rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental.

Untuk mencapai matlamat pendidikan secara

menyeluruh dan seimbang bagi perkembangan pelajar dari aspek jasmani, rohani dan intelek serta emosi bagi memenuhi keperluan diri sendiri, keluarga,

masyarakat dan negara amnya.

Membudayakan dan mempertingkatkan penglibatan pelajar dalam

pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi ke arah kecermerlangan sukan di semua peringkat.

Mengajar bagaimana cara untuk berdikari, dan berkepimpinan dalam sesebuah kumpulan

Mengajar para pelajar supaya lebih berdikari.

mengurangkan masalah sosial remaja.


Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam aktiviti kokurikulum.


Untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti rekreasi untuk mengisi

masa lapang.

Memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan yang

berguna kepada mereka.

Menyemai perasaan muhibah, perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan para pelajar dan generasi yang akan datang.

PERKAITAN SUKAN REKREASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH

Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor, afektif dan kognitif bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membina modal insan. Untuk membina kesepaduan dan toleransi dalam kurikulum sukatan Pendidikan Jasmani diselitkan unsur sains maka matapelajaran dapat dibentuk.

Dalam Pendidikan Jasmani nilai kerjasama, kepimpinan dan kepaduan digabungkan dengan mudah. Sukatan PJ berupaya mengurangkan masalah sosial dan gaya hidup yang sihat. Seterusnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu. Meningkatkan dan mengembangkan keupayaan fizikal dan kecergasa. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri, alatan dan tempat melakukan aktiviti

Sukan Rekreasi penting dalam pembentukan personaliti yang baik dan tentunya modal insan negara kelas pertama Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat bukannya kuantiti. Membentuk satu gaya hidup yang sihat bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu

Pendidikan jasmani merupakan subjek yang flexsible dan berkait rapat dengan mata pelajaran lain. Didalam pendidikan jasmani, terdapat mata pelajaran civik, sains, matematik, kajian tempatan/ilmu alam dan lain-lain lagi. Namun, pendidikan jasmani tidak terdapat didalam mana-mana mata pelajaran lain.

SAINS
Perkaitannya dengan subjek pendidikan jasmani.contohnya 1) flora dan fauna di hutan berkait rapat dengan pembelajarn sains. 2) Mengelaskan jenis pokok seperti pokok parasit, pokok herba dan sebagainya

Civik
Melalui pendidikan sukan dan rekreasi, pendidikan civik dapat diperaktikkan. Antaranya seperti sikap berkerjasama, tolak ansur, mengambil berat satu dengan yang lain dan sebagainya. Semasa aktiviti rekreasi berlangsung, pengajian civik dapat dipraktikkan selari dengan keperluan berkerja dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi

MATEMATIK
Terdapat pengiraan dalam pendidikan jasmani. Contohnya, memerlukan pengiraan untuk mengira denyutan nadi. Perlu untuk pengiraan liga bagi menetukan kedudukan pemain badminton.

Kajian tempatan

Semasa rekreasi, struktur tanah atau keadaan yang dapat dilihat sendiri oleh pelajar.

Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran penggunaan kompas dengan betul.