Anda di halaman 1dari 32

Pengajaran mikro

- Set Induksi - Menerang - Penyoalan - Pengukuhan - Variasi Rangsangan - Penggunaan Papan Kapur - Penutup

1. SET INDUKSI
ADALAH PERMULAAN SESUATU PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Prinsip :- Sesuai:- pengalaman - kebolehan - umur - Berkait :- isi pelajaran - pengetahuan murid - Menarik minat / perhatian - Tercapai tujuan dalam masa singkat

OBJEKTIF :

Menarik perhatian Membina aliran pemikiran Memotivasi Mengait pengetahuan lalu dengan terkini Mencadang cara melaksanakan sesuatu aktiviti Menyatakan had tugas dalam aktiviti pembelajaran Membantu belajar dengan lebih mudah

KOMPoNeN
Menstruktur

perhatian Membuat perkaitan Mewujudkan motivasi

Menarik

CARA-CARA
BBM Motivasi Menyoal Mengulangkaji

Bimbing

ingat yang lalu

2. MENERANG
Digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran

PRINSIP-PRINSIP

Rancang aktiviti P & P Tentukan contoh / ilustrasi / sumber Masa sesuai Minat murid berkekalan Perkataan / istilah sesuai & mudah Penerangan berasaskan pengalaman / pengetahuan lalu BBM sesuai & diurus dengan baik Galakkan murid bertanya

KOMPONEN
Arah permulaan Kemahiran Ilustrasi Penyusunan Idea Penutup

3. PENYOALAN
Teknik yang penting dalam P & P untuk mengingat / mencungkil / menilai pencapaian objektif P & P

OBJEKTIF
Uji pengetahuan Rangsang pemikiran Menarik perhatian Menilai keberkesanan Membantu ulangkaji

OBJEKTIF

Menjalin hubungan guru-murid Mengukuhkan pengetahuan baru Menimbulkan minat / ingin tahu Mengembangkan daya pemikiran Melibatkan keaktifan dalam P & P Menggalakkan murid berani bertanya

PRINSIP-PRINSIP
- Pembentukan Soalan - Teknik Penyoalan - Penerimaan Jawapan

KOMPoNeN

Pembentukan Soalan Fokus Pelbagai Fokus Tunggal Sebaran

4. PENGUKUHAN
Respons yang diberikan ke atas jawapan / reaksi yang betul dalam sesuatu aktiviti

OBJEKTIF
-

Kukuhkan konsep ingatan Galak tunjuk tingkah laku - Pupuk yakin diri - Beri galakan - Baiki disiplin

Berubah dari masa kesemasa Diberi sebaik selesai menjawab Elak komen negetif Teknik sesuai Ikhlas

Prinsip-prinsip

KESAN-KESAN
Semangat ingin belajar Tingkat cubajaya Ubah tingkah laku Usaha dihargai Hubungan baik

KOMPoNeN
ISYARAT

+ve DAMPINGAN

LISAN

ELAKKAN
ISYARAT

-ve LISAN -ve SENTUHAN

5. VARIASI RANGSANGAN
Teknik mempelbagai kaedah penyampaian guru untuk menarik minat dan perhatian murid

PRINSIP-PRINSIP
- Perubahan teknik / kaedah - Perubahan aktiviti - Perubahan BBM - Aktiviti berbeza - Berdasar maklumbalas murid

OBJEKTIF
- Memotivasi - Aktif aktiviti - Pelbagai saluran deria - Pusat / kekalkan minat - P & P menarik / positif - Nikmati pelbagai aktiviti

KOMPONEN
- Guru - Langkah - Anggota - Nada suara - Murid - Deria - Lisan - Fizikal

6. PENGGUNAAN PAPAN KAPUR


Kemahiran merancang / menyusun gambar / nota & tulisan

PRINSIP-PRINSIP

MERANCANG MASA SESUAI GUNA WARNA MAHIR MELUKIS TULISAN JELAS PELBAGAI AKTIVITI PENGLIBATAN MURID

objektif
Demontrasi

Perhatian Peluang Catat Nota Pelbagai Aktiviti P & P Jelas Fakta, Konsep & Idea Kukuh Fakta, Konsep & Idea

Menarik

KOMPONEN
Jelas

Susunan

Persembahan Penonjolan / Penekanan

Teknik

7. PENUTUP
BAHAGIAN AKHIR P & P. MENGUKUH, MERUMUS & MENILAI

PRINSIP-PRINSIP
- Sesuai - Penilaian - Dirancang - Kognitif & Sosial

KOMPONEN
- Kognitif - Sosial

SEKIAN
Untuk Kuliah KPLI j-QAF