Anda di halaman 1dari 29

Homans (1950)

Cattel (1951)

Deutsch (1959) dan Mills (1967)

Johnson & Johnson (1987)

Homans (1950)
Sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga setiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung.

Cattel (1951) Merupakan kumpulan individu yang mencuba untuk memenuhi beberapa tuntutan melalui penggabungan diri mereka (joint association).

Deutsch (1959) dan Mills (1967) Merupakan kumpulan individu yang bersama-sama bergabung untuk mencapai satu tujuan Johnson & Johnson (1987)

Dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka, yang masingmasing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, dan masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.

KESIMPULANNYA :
dan bergabung untuk mencapai sasaran tertentu.

Konsep kelompok ialah : Dua individu atau lebih yang saling bergantung

KELOMPOK TUGAS

SIFAT

KELOMPOK

KELOMPOK FORMAL

KELOMPOK KEPENTINGAN

KELOMPOK PERSAHABATAN

APA ITU KELOMPOK FORMAL??

Kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi, segala tugas yang dibuat adalah untuk kepentingan organisasi

KELOMPOK TUGAS

Menyelesaikan tugas secara bersama

KELOMPOK KEPENTINGAN

Bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus

KELOMPOK PERSAHABATAN

Dikelompokkan bersama kerana memiliki sifat yang sama

Keamanan/Keselamatan

Status

TUJUAN KELOMPOK

Harga Diri

Afiliasi-memenuhi keperluan sosial

Kekuatan Membantu mencapai tujuan

SUB ETNIK
CIRI-CIRI KELOMPOK (MELAYU) KELOMPOK RAS

Minang

SUB ETNIK
(Melayu)

Bugis

Jawa

KELOMPOK RAS
HOMO SAPIEN Jenis-jenis Ras Caucasoid Mongoloid American Indian Negroid Austroloid

CIRI-CIRI FIZIKAL MASYARAKAT

Caucasoid
-orang-orang Eropah putih -bibir nipis, kulit putih, mata besar, rambut lurus tinggi, hidung mancung.

Negroid
-orang-orang Negro hitam -kaki kurus, rambut kerinting, mata besar, bibir tebal, kulit hitam, tinggi

Mongoloid
-orang-orang Asia Kuning -hidung kurang mancung,kulit berwarna,rambut lurus atau kerinting,badan dan mata kecil

American Indian
-Red Indian -kulit merah, rambut lurus, hidung sederhana, bentuk muka bersegi, mata besar

Astroloid : -Orang asli Australia kelabu


-kulit kelabu,rambut kerinting, hidung besar, mata besar.

Perbezaan Capaian Stereotaip

Jurang Sosial

Prasangka

PERMASALAHAN DALAM BENTUK RAS

Pengekalan Identiti

Budaya Monopoli

Etnosentrisme

DEMOGRAFI
Tulisan tentang penduduk di sesebuah lokasi
DEFINISI DEMOGRAFI

DEMOGRAFI KELOMPOK
Merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk di sesuatu lokasi

Meliputi soal fertiliti (kelahiran), mortaliti (kematian)perkahwinan serta migrasi dan perubahan komponen ini mengikut masa serta pengaruhnya ke atas saiz dan taburan kependudukan manusia

Aggregate
JENIS-JENIS KELOMPOK DAN DEMOGRAFINYA

Kelompok Sosial Kategori Sosial

Aggregate
Kumpulan individu yang melakukan sesuatu dalam suatu ruang tanpa mempunyai perhubungan antara satu sama lain contoh : penumpang bas, penonton wayang, orang miskin

Kategori Sosial
Individu yang mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata -contoh orang tua-tua, perempuan dan kelas

Kelompok Sosial
Individu yang mempunyai ciri yang sama iaitu ada hubungan tertentu, mempunyai perasaan kekitaan, kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama cth: Keluarga dan pelanggan restoran.

TUJUAN DEMOGRAFI PENDUDUK


1. Pembangunan ekonomi penduduk mengutamakan aspek pendidikan Dikaitkan dengan 3 konsep penting iaitu :
a. Keterbatasan sumber daya, b.Pilihan c. Pengambilan keputusan ekonomi 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Golongan bumiputera yang merupakan kaum asal Malaysia pula terdiri daripada pelbagai kaum seperti Dayak, Melayu, Iban, Kadazan dll di Sabah dan Sarawak. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama

Kelompok-kelompok kecil seperti Minang, Krian, Kerinci berusaha memperteguhkan identiti masing-masing

DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA

JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA (2009)

DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA

MELAYU

Etnik terbesar di Malaysia Beragama Islam Bertutur Bahasa Melayu

CINA

Etnik kedua terbesar Kebanyakan beragama Buddha, Kristian, Taoisme Bertutut bahasa Mandarin, Hokien, Hakka, kantonis, Teochew

DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA

INDIA

Kebanyakan beragama Hindu Bertutur bahasa telegu, Malayalam, Tamil, Hindi

ORANG ASLI

Negrito Senoi Melayu-proto

DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA

SABAH

Kadazan Bajau Murut Suluk

SARAWAK

Melayu Iban Melanau Bidayuh Kelabit Penan

PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERSATU PADU


Proses Integrasi proses untuk wujudkan identiti nasional dalam kalangan penduduk yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi

Proses Segregasi pemisahan antara etnik di dalam sesebuah negara (tempat tinggal, sistem persekolahan)

Akulturasi kumpulan minoriti menerima norma, nilai, pola tingkah laku dan budaya golongan majoriti

Asimilasi Proses percantuman dan penyatuan kelompok dan individu yang berlainan budaya dan identiti supaya wujud 1 kelompok yang ada persamaan identiti Amalgamasi-percampuran budaya dan ras membentuk budaya baharu. Cth : perkahwinan campur

USAHA KE ARAH PERPADUAN


POLITIK EKONOMI SOSIAL

Penggubalan undangundang

Penubuhan agensi pembangunan

Kebudayaan nasional

Penubuhan agensi tertentu Cth : Jabatan Perpaduan

Dasar kerajaan Cth : DEB, DPN

Sistem persekolahan Cth : Sekolah Kebangsaan

RUJUKAN
Boon Pong Ying et.al (2011).Budaya dan Pembelajaran. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/PendudukMalaysiakini28_3juta/Article/ar tikel diakses pada 15 Januari 2013 http://kheru2006.webs.com/edu_3106/1_Budaya.htm diakses pada 15 Januari 2013