Anda di halaman 1dari 14

STRUKTUR MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL

DIBENTANG OLEH : NAJWA NADHIRAH BINTI IBARAHIM NURUL JANNAH BINTI HUSSIN

PENDEFINISIAN SISTEM SOSIAL MENURUT SOSIOLOGI


Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh-mempengaruhi dan berkait antara satu sama lain oleh satu atau beberapa asas
Sunaryati Hartono

MASYARAKAT SEBAGAI SISTEM SOSIAL

Kelas sosial Interaksi dan latar belakang

Komponenkomponen

Etnik

Gender

KELAS SOSIAL
Karl Marx menyatakan kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca-punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sistem pengagihan dan pertukaran. Rohand Meighan (1986) Walaupun kelas sosial didefinisikan dalam pelbagai cara, ia tetap menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama.

Pembahagian Kelas Sosial Atau Golongan Sosial


Golongan kaya Golongan sangat kaya Golongan miskin

ARISTOTELES

Berdasarkan status ekonomi

ARISTOTELES

Sangat kaya : merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan.

Kaya : merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang, dsbnya
Miskin : merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa.

KARL MARX

Golongan kapitalis atau borjuis

mereka yang menguasai tanah dan alat produksi.

Golongan menengah

terdiri dari para pegawai pemerintah

Golongan proletar

mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi. Termasuk juga kaum buruh.

Menurut Karl Marx golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapatalis kerana dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis.

golongan kapitalis atau borjuis

golongan proletar.

MAX WEBBER

Golongan atasan : Golongan ini terdiri daripada orang kaya dan juga ahli-ahli korporat. Pertengahan atasan : Terdiri daripada orang yang berpendidikan tinggi, profesional dan memegang jawatan yang baik di dalam sesuatu organisasi. Pertengahan atasan : Terdiri daripada orang yang berpendidikan tinggi, profesional dan memegang jawatan yang baik di dalam sesuatu organisasi. Kelas Pekerja : Terdiri daripada pekerja kolar biru yang mempunyai latar belakang pendidikan PMR sehingga SPM. Golongan Bawahan : Terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat rendah

Berdasarkan Status Sosial


Kelas sosial timbul kerana adanya perbezaan dalam penghormatan dan status sosialnya Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang tinggi kerana memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah.

Berdasarkan Status Politik


Perwira = Dari pangkat Kapten hingga Jeneral Bintara = Dari pangkat Sarjan dua hingga Sarjan mayor
Tamtama = Dari pangkat Askar hingga Kopral kepala

didasarkan pada kekuasaan.

SEKIAN,, TERIMA KASIH