Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH.

EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

PERBEZAAN TEORI-TEORI KAUNSELING


Teori Behavioris Teori Pemusatan Perseorangan Teori Rasional Emotif

DISEDIAKAN OLEH: NUR FARHANAH BINTI AHMAD TARMIZI SITI NOR ADIBAS BINTI AB. RAHMAN

KONSEP
Teori Behavioris
Peneguhan. Pembentukan. Generalisasi. Diskriminasi. Pengekalan. Penghapusan. Hukuman. Struktur Personaliti : - Organisme ; Pusat segala pengalaman. - Kendiri ; gabungan pengalaman dan persepsi konsep kendiri yang diingini. Proses Perkembangan Personaliti : Individu cenderung berkembang kepada kesempurnaan kendiri. Kecelaruan Psikologi : individu menjadi terbuka kepada pengalaman yang tidak defensif. Konsep Mengetahui : - Subjektif ; pengetahuan / maklumat untuk rujukan diri sendiri. - Objektif ; pengetahuan / maklumat yang diketahui dan telah disahkan oleh orang lain - Interpersonal ; pengetahuan luar dari sikap empati.

Teori Pemusatan Perseorangan


Fenomenologi : Individu bertindak mengikut pandangannya sendiri

TeoriRasionalEmotifTingkahlaku
Gangguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh pemikiran negatif atau tidak rasional. Apa yang ditanggap dan perkataan yang dihujahkan mempengaruhi diri. Perlakuan dipengaruhi oleh perasaan dan sebaliknya. Memberifokus kepada analisis A-B-C-D-E A = Peristiwa / pelakuan (objective facts, event, behaviour) B = Kepercayaan (Personal Beliefs) C = Kesan Emosi (Emotional Consequence) D= Sangkal kepercayaan (Disputing) E= Kepercayaan yang efektif (Effective belief)

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA


Teori Behavioris Mempunyai keupayaankeupayaan tertentu untuk mencorakkan persekitarannya. Mempunyai kebebasan untuk mengawal. Bukanlah model-model yang berbentuk mekanistik dan deterministik. Mempunyai keupayaan untuk memperbaiki kehidupan. Boleh mencapai nilai hidupnya dengan arahan kendiri. Teori Pemusatan Perseorangan Manusia pada asasnya adalah baik / positif. Mempunyai kemampuan untuk berkembang. Berupaya mendapat celik akal. Memerlukan perhubungan dan interaksi dengan orang lain. Bergantung kepada persepsi kepada sendiri dan persekitaran. Mempunyai maruah dan harga diri. Mempunyai kuasa menentukan haluan hidup. Mencapai kesempurnaan kendiri. Boleh berkembang secara positif dan membina jika wujud perasaan percaya dan hormat. Teori Rasional Emotif Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berfikir secara rasional dan secara tidak rasional. Mempunyai kecenderungan semulajadi untuk memelihara dirinya. Manusia sendiri menyebabkan dirinya terganggu. Manusia mewarisi tret-tret budaya dan biologi untuk memutarkan pemikirannya. Masalah manusia adalah akibat daripada pandangan / apa yang mereka fikirkan terhadap peristiwa. Kesan pemikiran yang tidak logik akan menyebabkan gangguan emosi dan tingkah laku.

PUNCA KERISAUAN
Teori Behavioris Tingkah laku dihasilkan dan dipengaruhi oleh rangsangan. Peneguhan menjadi kekukuhan pada tingkah laku (PelazimanOperan). Sejarah peneguhan mempengaruhi personaliti, Hukuman = teknik mengawal tingkah laku. Diskriminasi = peneguhan + rangsangan khusus. Teori Pemusatan Perseorangan Tidak kongruen di antara konsep kendiri dengan pengalaman. Gangguan tentang syarat nilai. Kekecewaan untuk mendapatkan penghargaan kendiri. Kadang kala penilaian positif dan negatif tidak sealiran dengan desakan yang wujud secara tidak disedari. Teori Rasional Emotif Manusia mempunyai potensi untukberfikir, beremotif dan bertingkah laku secara rasional dan tidak rasional. Mempunyai idea yang keterlaluan dan tidak rasional dengan dunia sebenar.

MATLAMAT KAUNSELING
Teori Behavioris Sedia keadaan dan persekitaran yang sesuai. Kuasai tingkah laku baru. Buat penyesuaian yang baik. Dijelaskan secara tingkah laku. Modifikasi tingkah laku positif. Bantu pelajari respon yang produktif. Teori Pemusatan Perseorangan Untuk mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu. Untuk membantu klien dalam proses perkembangannya agar dapat menghadapi dan mengatasi masa kini dan masa depan. Teori Rasional Emotif Bantu individu fikir lebih jelas dan rasional. Mengurangkan gangguan emosi. Ajar klien untuk mengubah dysfunctional emotion.

PERANAN KAUNSELOR
Teori Behavioris Pakar sebagai guru yang aktif mempunyai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran saintifik. Menjadi model. Mahir dengan semua atau dengan kebanyakan daripada teknik-teknik yang digunakan. Mempunyai orientasi yang baik ke arah penyelidikan dan saintifik. Membuatpenilaian. Menyediakan tindakan susulan. Teori Pemusatan Perseorangan Berfungsi sebagai pemudah cara bagi perkembangan pada diri klien. Wujudkan suasana sesuai dan selesa supaya klien berasa bebas. Membantu klien supaya tidak bersifat membeladiri / defensif pada tingkah lakunya. Memperlihatkan dirinya dengan klien adalah sama taraf dan bersama berusaha. Kaunselor tidak mendiagnos masalah klien. Teori Rasional Emotif Menekankan aspek kognitif dan tidak begitu menekankan hubungan kaunselor dan klien. Membimbing klien supaya mendedahkan tingkah laku emotif dan behavioural di bawah sistem model ABC. Aktif dalam usahanya mencabar, merujuk dan menyoal klien. Membantu klien dalam membezakan kepercayaan rasional dan tidak rasional. Mengajar semula alternatif baru dan kebaikan idea baru.

PERANAN KLIEN
Teori behaviorisme Klien berperanan aktif dalam setiap fasa kaunseling. Klien beri idea ikut arahan kaunselor yang membina untuk membantu. Klien akan beralih daripada peneguhan ekstrinsik kepada peneguhan intrinsik. Klien lebih bertanggungjawab berusaha untuk membuat perubahan Klien belajar peneguhan kendiri. Klien dipanggil unutk memantau, mencatit, memberi peneguhan kendiri dan membuat penjelasan Teori Pemusatan Perseorangan Klien haruslah datang secara sukarela dan bukan datang atas dasar paksaan. Klien harus berasa bersedia untuk berbincang apabila merasa diterima dan dapat menghayati perhubungan anatara kaunselor dan klien. Klien akan cuba mencari penyelesaian dengan bantuan klien sendiri. Klien bersedia untuk terus berkembang dalam usaha mencari matlamat baru Teori Rasional Klien pasif.

Klien akan berfikir semula, mencabar untuk membuat pemikiran yang dihayati adalah yang logik dan rasional.
Klien akan mengekspresikan berbagai hal yang berkaitan dengan emosinya Klien akan cuba memilih tingkah laku-tingkah laku asertif yang sesuai untuk diri sendiri. Klien membina dan mengembangkan sikap bertanggungjawab dan kepercayaan pada diri sendiri

PROSES-PROSES
Teori Behavioris Definisi masalah Perkembangan Sejarah Sosial Menyatakan matlamat tingkah laku Strategi mengubah tingkah laku Teori Pemusatan Perseorangan Klien membuat keputusan bahawa dia memerlukan kaunseling. Kaunselor menjelaskan kepada klien apa yang berlaku dalam kaunseling. Kaunselor akan menolong klien untuk menyatakan perasaan dan sikapnya. Kaunselor tidak akan membuat penilaian tetapi menerima perasaan yang dilahirkan oleh klien. Kaunselor akan mengenalpasti dan menerima perasaan positif klien. Pada peringkat ini, klien mula memahami dirinya dan sifat peribadinya. Teori Rasional Emotif Peringkat Mengkategorikan Masalah Mengenalpasti kepercayaan tidak rasional Peringkat bekerjasama Bahagian 1 Peringkat bekerjasama Bahagian 2

PROSES-PROSES
Teori Behavioris Teori Pemusatan Perseorangan Klien boleh menerima aspek kendiri yang baik dan juga aspek kendiri yang kurang baik. Klien memahami pilihan yang ada dan kaunselor akan menolongnya menilai dan memahami pilihan-pilihan ini. Seterusnya, klien akan memperoleh celik akal dan tindakan yang positif mula dilahirkan dari dalam diri klien. Klien akan lebih mampu untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan. Klien tidak lagi bersikap mempertahankan diri tetapi mula menunjukkan penerimaan terhadap dirinya. Akhir sekali, klien telah mula dapat membuat keputusan sendiri dan bersedia menamatkan sesi kaunseling Teori Rasional Emotif

TEKNIK DAN STRATEGI


Teori Behavioris Teori Pemusatan Peserorangan Konsep If (Jika) dan Then (maka) Terima klien seadanya, tanpa syarat, berempati dan mesra. Hubungan kaunselor klien yang teraputik sentiasa dipentingkan. Tidak terikat dengan peranan. Spontan. Tidak bersifat defensif. Bersifat tekal. Membuat perkongsian diri. Teori Rasional Emotif

Perancangan persekitaran Pengurusan stress Pelalian secara berperingkat (Systematic desensitization) Latihan asertif Token ekonomi Modelling

Imagery. Role playing. Penalti dan ganjaran. Skill training. Latihan dalam kelompok. Menggunakan aspek jenaka (humor). Sangkal kepercayaan tidak rasional. Bibliotherapy beri buku atau bahan bacaan. Menukar bicara diri seseorang. Latihan menyerang perasaan malu.

SEKIAN, TERIMA KASIH