PE ND EKATAN OB JEKTI VISM E

ZULA IHA ZULF ADLI JAZ LI ATHALIA HA ZWAN ALH AM SAHWAL UDIN

KONSEP : PANDANGAN 1
• ahli objektivisme - guru harus berperanan sebagai pengawal kelas. • Murid tidak ada pilihan - menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. • Hukuman atau didenda oleh guru diberi jika ingkar

• Objektivisme - berdasarkan tanggapan wujud pengetahuan di luar persepsi manusia. • Contah :- Fungsi sains memastikan pengetahuan disampaikan secara objektif • Objektivisme - hanya menyalarkan pengetahuan dari pendidik kepada murid

KONSEP : PANDANGAN 2
• Ahli objektivisme - kata pemutus tentang apa yang perlu diajar. Orang yang patut mengajar mestilah mengetahui segalagalanya. • menyebabkan ramai murid tidak dapat melihat keperluan belajar

• menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan dan menjadikan guru sangat penting dalam bilik darjah • Masyarakat anggapan guru mempunyai segala jawapan bagi semua masalah. • Sistem ini GAGAL lahirkan murid yang produktif dan

KONSEP : PANDANGAN 3
• teknik penilaian sekarang adalah berdasarkan paradigma objektivisme. • murid diuji sama ada dapat berikan jawapan yang dikehendaki • soalan ujian tidak sebenarnya menguji kefahaman TETAPI uji kemahiran murid untuk beri

OBJEKTIVISME VS KONSTRUKTIVISME

OBJEKTIVISME • Pengetahuan wujud bebas dari persekitaran dalaman dan luaran pelajar • Guru tolong murid bina pengetahuan dan rangka konteks. Guna analogi, contoh dan pelbagai kaedah mengingat. Tanya soalan untuk

KONSTRUKTIVISM E • Pengetahuan bukan objektif, apa yang kita benar-benar tahu dan faham hanyalah persepsi kita. Ia ditentukan oleh kita semua. Pengetahuan tidak

• Ajar perkara yang • Guru bantu murid hanya diketahui bina kefahaman oleh guru baru, simpan dalam struktur • Murid hanya terima kognitif, bantu dan kuasai ilmu murid bentuk yang disampaikan analogi, contoh oleh guru sahaja dan kaedah mengingat murid sendiri, dan guru bantu murid bentuk soalan yang perlu ditanya • Murid terima ilmu lebih banyak dan

OBJEKTIVISME DALAM KHSR
• Fahaman objektivisme mendominasi bidang psikologi dan matematik • Objektivisme berpegang kepada fahaman yang melihat objek dan nilai wujud dengan tersendiri (Bednar, Cunningham,Duffy & Perry, 1992).

• pandangan objektivisme - realiti luar sama bagi semua manusia. Perbezaan persepsi realiti luar wujud kerana manusia mempunyai bias, pandangan dan pilihan sendiri yang berbezabeza. • Guru-guru berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan menguruskan pelajar. • Pelajar dianggap menerima

• Guru beri tumpuan kepada isi kandungan dan aktiviti peneguhan bagi tujuan mencapai objektif yang ditentukan. • Pendekatan objektivis ketepikan keperluan untuk memberi fokus kepada bagaimana proses pelajar berfikir (Wilson, Teslow dan Taylor, 1999). • Penyediaan bahan pengajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful