Anda di halaman 1dari 28

DISEDIAKAN OLEH: ASRINA BINTI SAHMAN AZLINDA BT MAD ZAHARI NORHAJARANI BT ABDULLAH

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

1) Kompetensi Kendiri
Kompetensi kendiri bermaksud bagaimana

seseorang individu itu dapat menguruskan dirinya sendiri.


Kompetensi kendiri terdapat 3 cabang,

iaitu: - Kesedaran kendiri - Pengurusan kendiri - Motivasi kendiri


PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Kesedaran kendiri
Seseorang individu itu dapat menyesuaikan dirinya

dengan isyarat dalamannya seperti mengetahui kedudukan dalaman iaitu individu itu mengetahui keadaan dirinya sendiri seperti cepat marah atau gembira dan sebagainya.

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Kesedaran emosi kendiri

Kesedaran ketepatan kendiri


Kesedara n Kendiri

Kesejahteraan

Keyakinan kendiri

Penghormatan kendiri

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

PERKARA

CIRI-CIRI Mengetahui emosi sendiri Mengesan impaknya Menggunakan gut sense sebagai panduan membuat keputusan Mengetahui kekuatan seseorang Mengetahui batasan

SITUASI
Aiman menangis kesedihan apabila mengenangkan peristiwa hitam yang menimpanya dua tahun lepas.

Kesedaran emosi kendiri

Kesedaran Ketepatan Kendiri Keyakinan Kendiri Penghormatan Kendiri Kesejahteraan

Setelah melihat wajah ayahnya merah padam,Kamil tidak berani lagi untuk berkata-kata. Berkat usaha yang gigih,Amin yakin bahawa dia akan lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun. Kumar berhenti seketika sebelum meneruskan semula larian sejauh 2.4km itu kerana sedar akan kebolehan dirinya. Berkat usahanya mencari rezeki dengan bekerja sebagai petani,mereka sekeluarga akhirnya dapat menikmati kehidupan yang bahagia.

Kepercayaan yang tinggi terhadap diri

Berupaya untuk memahami, menerima dan menghormati diri sendiri Berpuas hati dengan kehidupan sendiri menikmati kehidupan dan bersama orang lain
PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Pengurusan kendiri
Seseorang individu itu dapat mengurus keadaan

dalamannya dalam bentuk dorongan dan potensi dirinya sendiri. Sebagai contoh yang boleh dilihat ialah melalui dorongan dan potensi yang seseorang individu itu peroleh dia dapat menguruskannya dengan baik melalui keadaan dalamannya.

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Kebolehsuaian

Kebolehpercayaan

PENGURUSAN KENDIRI

Ketekunan

Kawalan Emosi Kendiri

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

PERKARA Kawalan Emosi Kendiri

CIRI-CIRI Keupayaan mengawal emosi

SITUASI Rahim menumbuk dinding bilik kerana marah akan adiknya.

Kebolehsuaian

Keupayaan menangani Akibat cuaca malam yang perubahan sejuk,Sham menggunakan selimut yang tebal semasa tidur.. Amanah dan boleh dipercayai Sebelum pulang ke kampung,Hana memberikan kunci rumah kepada jirannya untuk dijaga. Soalan peperiksaan itu dibaca dengan penuh berhati-hati oleh Amir sebelum dia menjawabnya.

Kebolehpercayaan

Ketekunan

Berhati-hati,cermat dan bertanggungjawab

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Motivasi Kendiri
Motivasi kendiri adalah sebuah kemampuan kita

untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak.

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

2) Kompetensi Sosial
Kompetensi Sosial bermaksud bagaimana seseorang

individu itu dapat mengurus hubungannya dengan orang lain.


Kompetensi sosial terdapat 2 cabang, iaitu:

- Kesedaran sosial - Kemahiran sosial

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Kesedaran sosial
Kesedaran sosial bermaksud seseorang individu itu

sedar mengenai perasaan, kemahuan dan perihal orang lain. Ini menunjukkan individu tersebut mengambil tahu tentang seseorang yang lain selain dari dirinya.

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Membangun Individu Lain

Melayani Kepelbagaian

Kesedaran Organisasi

KESEDARAN SOSIAL

Empati

Berorientasi Perkhidmatan

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

PERKARA Empati

CIRI-CIRI Sedar akan perasaan dan keperluan orang lain Mengambil berat

SITUASI Ramlah sanggup memberikan makan yang dibawanya kepada pengemis itu.

Membangun Individu Kesedaran keperluan Ayah menasihatkan Ali supaya Lain pembangunan individu berusaha bersungguh-sungguh lain dan membantu untuk dalam pelajaran. peningkatan Kesedaran Organisasi Keupayaan membaca Basri merasa terkilan kerana dia perubahan emosi selaras tidak berjaya melanjutkan dengan perubahan semasa pelajaran ke peringkat universiti seperti abang dan kakaknya. Berorientasi Perkhidmatan Boleh menjangka, mengenal pasti dan memenuhi keperluan individu Setelah melihat isterinya terpaksa menggunakan perkhidmatan bas untuk ke tempat kerja,Faruk akhirnya membelikan sebuah kereta kepada isterinya. Di sebalik pergaduhan itu,mereka akhirnya bekerjasama dalam satu pasukan.

Melayani Kepelbagaian

Membina peluangpeluang melalui pelbagai ragam manusia


PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Kemahiran sosial
Kemahiran sosial bermaksud seseorang individu itu

dapat menyesuaikan dirinya dalam sesuatu situasi dan menginginkan tindak balas daripada orang lain.

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Pengaruh

Kepimpinan Berinspirasi

KEMAHIRAN SOSIAL

Pemangkin Perubahan

Komunikasi

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

PERKARA Kepimpinan Berinspirasi

CIRI-CIRI Memandu dan mendorong desakan visi

SITUASI Emak sentiasa memberi nasihat yang berguna kepada Ali agar dia menjadi manusia yang berguna.

Komunikasi

Menyampaikan maklumat yang jelas dan meyakinkan

Johan memberitahu Ismail bahawa dia tidak berpuas hati dengan sikap tamak yang ditunjukkan oleh Ismail.
Ayah menghadiahkan buku cerita kepada Rahim bagi memupuk minat membaca dalam diri anaknya itu. Shahril berazam untuk bekerja bersungguh-sungguh apabila dibebaskan dari penjara kelak.

Pengaruh

Menggunakan pelbagai teknik untuk memujuk

Pemangkin Perubahan

Memulakan hala tuju baru Mengurus dan memimpin perubahan

PKU3111 ISU & TRENDA SEMESTER 6

Definisi Sikap
Allport (dalam Hogg, Baron, 2004 Sikap merujuk pada

2004) mendefinisikan sikap sebagai sebuah kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu dalam situasi sosial.

perubahan individu terhadap berbagai aspek dunia sosial serta bagaimana perubahan tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka individu terhadap isu, idea, orang lain, komuniti (kelompok sosial) dan objek.

Para ahli Psikologi sosial mengklasifikasikan pemikiran tentang sikap, dalam dua pendekatan.

Pendekatan pertama
Memandang sikap sebagai

Pendekatan kedua
pendekatan yang timbul

kombinasi reaksi aktif, perilaku, dan kognitif terhadap suatu objek (Breckler,
1984; Katz &Stotland, 1959; Rajecki, 1982; dalam Brehm Kassin, 1990; dalam Azwar, 2005).

kerana adanya ketidakpuasan atas penjelasan mengenai inkonsistensi yang terjadi diantara ketiga komponen kognitif, afektif, dan perilaku dalam membentuk sikap (Brehm & Kassian, 1990).

Psikologi sosial memandang sikap sebagai : hal yang penting bukan hanya kerana sikap itu sulit

untuk diubah, tetapi kerana sikap sangat mempengaruhi

pemikiran sosial individu (Baron, 2004).

KESIMPULAN

sikap adalah suatu bentuk perubahan perasaan dan

kecenderungan kebolehan untuk bereaksi didalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek.

Pembentukan Sikap
Sikap terbentuk dari adanya interaksi yang dialami oleh individu. Sikap dibentuk sepanjang perkembangan hidup manusia. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, seseorang

membentuk sikap tertentu.


Dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara

individu yang satu dengan yang lain.


Melalui interaksi sosialnya individu bereaksi membentuk pola sikap

tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya

SIKAP-SIKAP POSITIF PERLU DITUNJUKKAN

DIHADAPAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS DENGAN LEBIH KERAP.


CONTOH : BERTERIMA KASIH HORMAT-MENGHORMATI SALING MEMBANTU MEMBERI SALAM KEPADA YANG LEBIH TUA.

MEMBINA SIKAP POSITIF MURID

Penerapan nilai murni dalam p&p

Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

Murid-yakin dengan kebolehan diri sendiri

Menggalakkan kerjasama dalam aktiviti kumpulan

Membina sikap positif murid

Muridberani mencuba

Mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan

Memberi galakan dan motivasi diri kepada murid

Memberi peluang kepada murid membina keyakinan diri.

BIMBINGAN BERTERUSAN
Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk

menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Guru juga berperanan dalam membimbing pelajar. UMUMNYA : bimbingan merujuk kepada proses membantu seseorang membina kefahaman dan kemahiran untuk menangani isu dan cabaran hidup dengan berkesan.

Dalam proses ini, seseorang itu belajar untuk berubah dan

membina sikap, nilai dan kemahiran baru supaya dapat menangani situasi yang sukar dengan lebih baik.
Kita perlu faham bahawa bukan mudah untuk berubah; ia

merupakan proses yang berterusan dan sebagai guru kita perlu faham bahawa seseorang pelajar itu memerlukan masa untuk berubah.
Bimbingan berterusan perlu diberikan kepada murid

pendidikan khas supaya mereka sentiasa mengamalkan sikap-sikap positif ini sepanjang hayat mereka.
Contohnya; ucapan salam, bersalam dengan guru, ucapan

Terima kasih, cikgu , menggunakan bahasa dan percakapan yang sopan, dan sebagainya

Antara perkhidmatan bimbingan yang diberi di sekolah termasuklah:


Bimbingan pendidikan Sesi bimbingan kumpulan

motivasi pelajar, pilihan mata pelajaran, kemahiran belajar, persediaan untuk peperiksaan, penempatan untuk pengajian tinggi, dan lain-lain;
Bimbingan kerjaya

dan individu;
Bimbingan perkembangan

kecerdasan dan tinjauan minat, bahan rujukan, memilih kerjaya yang betul, dan lain-lain; dan

diri komunikasi dan kemahiran memimpin, menangani masalah hubungan dan masalah emosi, kebajikan pelajar, perbincangan dengan ibu bapa.

SEKIAN TERIMA KASIH.

^__^