Anda di halaman 1dari 16

TUGASAN INDIVIDU

Sebagai seorang guru yang berdedikasi, anda juga adalah seorang pegawai, jurulatih dan
pelaksana kegiatan pendidikan kokurikulum di sekolah anda. Dengan memilih salah satu aktiviti pendidikan kokurikulum sama ada Pasukan Berunifom, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan yang terdapat di sekolah anda, sediakan sebuah portfolio yang mengandungi keseluruhan aktiviti yang anda pilih selama SATU PENGGAL persekolahan (20 minggu).

KOD KURSUS TAJUK KURSUS SEMESTER NAMA NO MATRIKS EMEL

: : : : : :

HBEF2703 KO-KOKURIKULUM JANUARI 2012 ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 rohanajukarna@yahoo.com.my


1

ISI KANDUNGAN
PERKARA
Prakata Latar Belakang Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti ( Pertandingan Bola Baling Antara Rumah Sukan ) Pelaksanaan Aktiviti ( Pertandingan Bola Baling Peringjat Zon ) Gambar Gambar Sepanjang Aktiviti Hasil Aktiviti Refleksi Aktiviti Refleksi Tugasan Kesimpulan 4 5-6 7 8 - 11 12 13-14 15 16

NO.SLAID

PRAKATA
Alhamdulillah,bersyukur kepada Allah S.W.T kerana dengan keizinan-Nya,maka dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan lancar . Kekangan masa dan pelbagai dugaan yang telah saya hadapi , sedikit pun tidak melemahkan semangat saya untuk

menyiapkan tugasan saya ini .


Saya amat bersyukur kerana banyak mendapat tunjuk ajar daripada tuitor iaitu Puan Asiah Bt Tahir dan rakan-rakan seperjuangan yang lain . Sesungguhnya tunjuk ajar daripada kalian banyak membantu saya untuk memahami kehendak tugasan ini dan menyiapkannya. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menyumbangkan idea dan berkongsi bahan-bahan rujukan .Sikap saling bantu

membantu ini membolehkan tugasan ini dapat disiapkan dengan sempurna . Insya-Allah, segala bantuan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada saya akan medapat daripada Allah SWT . dengan ikhlas

Sekian,terima kasih.
3

LATAR BELAKANG AKTIVITI


Aktiviti Pilihan : Pertandingan Bola Baling Antara Rumah Sukan dan Peringkat Zon Daerah Kinabatangan
Aktiviti yang saya pilih ini ialah Pertandingan Bola Baling Antara Rumah Sukan dan Pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan.Pertandingan ini dianjurkan adalah sebagai persediaan dan pemilihan pelajar untuk menyertai Pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan.
Rasional : Mengesan bakat murid dalam acara bola baling di peringkat awal. Memberi peluang kepada semua murid untuk menonjolkan kecenderungan secara individu. Menjadikan sukan sebagai salah satu perkara yang dapat memupuk semangat kekitaan yang tinggi. Menarik minat murid supaya terlibat secara langsung dalam permainan bola baling . Membentuk pasukan bola baling yang terbaik diperingkat sekolah yang boleh mewakili daerah dan bahagian Kumpulan Sasaran Pelajar Tahap 2 SK Paris Kinabatangan ( untuk Pertandingan antara kelas) 12 0rang pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan ( untuk mewakili sekolah dalam Pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan ) 4

PELAKSANAAN AKTIVITI ( PERTANDINGAN ANTARA RUMAH SUKAN)

Minggu 1
AKTIVITI SEBELUM PERTANDINGAN

Aktiviti Mesyuarat kali pertama.Pembentangan Kertas Kerja Pertandigan Bola Baling Antara Rumah Sukan . Latihan setiap rumah sukan yang terlibat .

13 Februari 2012

2&3 4 5 Mac 2012 5 13 Mac 2012 6

Latihan dilakukan setiap petang oleh guru rumah sukan masing-masing Mesyuarat kali kedua . Persiapan pertandingan dan laporan daripada setiap ahli jawatankuasa kerja. Membeli peralatan untuk keperluan pertandingan dan hadiah .

Aktiviti gotong-royong menggaris /membuat gelanggang

22 Mac 2012

Aktiviti mendirikan khemah setiap pasukan yang bertanding

PELAKSANAAN AKTIVITI ( PERTANDINGAN ANTARA KELAS )

AKTIVITI SEMASA

PERTANDINGAN

Minggu

Aktiviti

7
28Mac 2012

Pertandingan Antara Rumah Sukan


Pertandingan dibuat secara Liga Berkumpulan Pemerhatian dan pemilihan pemain untuk mewakili sekolah dalam pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan.

AKTIVITI SELEPAS

8 PERTANDINGAN 2 April 2012 9

Membuat Laporan Penuh Pertandingan Bola Baling Antara Rumah Sukan Mesyuarat Post-Mortem Membuat pengumuman pelajar-pelajar yang terpilih untuk mewakili sekolah ke Pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan.

PELAKSANAAN AKTIVITI ( PERTANDINGAN BOLA BALING PERINGKAT ZON DAERAH KINABATANGAN )

Minggu
AKTIVITI SEBELUM PERTANDINGAN

Aktiviti Menerima surat dan borang penyertaan Pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan daripada PK KOKUM. Perjumpaan dengan pelajar-pelajar yang terpilih dan pengumuman jurulatih pasukan bola baling lelaki dan perempuan bawah 12 tahun Latihan Insentif Selama 6 Minggu

10 10 April 2012

11 - 16 16 April 27 Mei

Latihan dilakukan setiap petang oleh jurulatih yang telah dilantik Encik Herman James Puan Rohana Jukarna ( Pasukan Lelaki ) ( Pasukan Perempuan)

17

Mesyuarat perbincangan tentang membawa pasukan bola baling bawah 12 Tahun ke SK Kota Kinabatangan untuk menyertai Pertandingan Bola Baling Peringkat Zon Daerah Kinabatangan .

PELAKSANAAN AKTIVITI ( PERTANDINGAN BOLA BALING PERINGKAT ZON )

AKTIVITI SEMASA

PERTANDINGAN

Minggu

Aktiviti

Pertandingan Bola Baling


18 Pertandingan dibuat secara Liga Berkumpulan Pemerhatian dan pemilihan pemain untuk mewakili sekolah dalam Pertandingan Bola Baling Peringkat MSSD .

AKTIVITI SELEPAS

19 PERTANDINGAN

Membuat Laporan Penuh Pertandingan Bola Baling Zon Daerah Kinabatangan

20

Mesyuarat Post-Mortem Membuat pengumuman pelajar-pelajar yang terpilih untuk mewakili sekolah ke Pertandingan Bola Baling Peringkat MSSD.

GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG AKTIVITI

GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG AKTIVITI

Pasukan Bola Baling Lelaki Bawah 12 Tahun

Score-Board Pertandinga Bola Baling Antara Rumah Sukan

Membincangkan Strategi Serangan


10

GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG AKTIVITI

Aktiviti Menggaris Padang / Gelanggang Bola Baling

Mesyuarat Pertandingan Bola Baling 11

HASIL AKTIVITI
Hasil daripada Pertadingan Bola Baling antara rumah sukan iaitu pasukan Rumah Merah , Rumah Biru ,Rumah Hijau dan Rumah Kuning saya dapat mencungkil bakat dan kemahiran yang dimiliki pelajar. Dalam pertandingan tersebut,bagi pasukan lelaki ,Rumah Merah telah menjadi juara ,diikuti Rumah Hijau di tempat yang kedua,manakala Rumah Kuning di tempat yang ketiga .Bagi Pasukan perempuan pula,Rumah Merah masih lagi mengungguli kejuaran,manakala Rumah Biru di tempat yang kedua,diikuti Rumah Hijau di tempat yang ketiga . Selepas pertandingan berlangsung , saya telah mengenal pasti pelajar-pelajar yang boleh dilatih untuk mewakili sekolah dalam Pertandingan Bola Baling peringkat Zon Daerah Kinabatangan . Mereka terdiri daripada pelajar Tahap 2 SK Paris Kinabatangan . Dalam pertandingan tersebut,kedua-dua pasukan sekolah saya berjaya mendapat tempat ketiga.Pencapaian itu sudah cukup membanggakan ,ini kerana kali terakhir pasukan bola baling sekolah saya mendapat tempat terbaik ialah enam tahun lalu. Lebih membanggakan lagi,seramai

tujuh orang daripada pasukan bola baling saya iaitu empat orang daripada pasukan lelaki dan tiga
orang daripada pasukan perempuan terpilih untuk mewakili pasukan Bola Baling Daerah Kinabatangan dalam Kejohanan Bola Baling Peringkat MSSD

12

REFLEKSI PERTANDINGAN BOLA BALING

Sebagai guru penasihat bagi Persatuan Bola Baling terdapat pelbagai yang saya tempuhi dalam merealisasikan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.Dalam pertandingan bola baling antara kelas misalnya,banyak masalah yang saya hadapi termasuk dari segi pengurusan,kejurulatihan dan sebagainya. Begitu juga semasa membawa cabaran sekolah untuk menyertai

pertandingan bola baling di peringkat zon .Walaubagaimanapun,hasil daripada tunjuk ajar dan bantuan rakan-rakan , segala masalah yang timbul dapat diatasi dan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan jayanya .

13

REFLEKSI PERTANDINGAN BOLA BALING


Mendapat sokongan dan bantuan daripada rakan-rakan yang lebih berpengalaman terutama daripada jurulatih utama Encik Herman James dan PK

Kekuatan

Kokum sendiri Encik Fitiri Abd Ghani . Kebanyakan Pelajar-pelajar SK Paris berasal dari estet-estet berdekatan dimana daya tahan stamina mereka sangat tinggi walaupun kemahiran permaianan mereka adalah kurang.Ini sangat membantu mereka semasa perlawanan diadakan. Dapat melakukan latihan insentif selama enam minggu . Ini membantu dalam meningkatkan lagi stamina. Kurang pendedahan dari segi teknik permainan

Kekurangan dana untuk membeli peralatan seperti bola dan gawang gol yang sudah

Kelemahan

uzur serta perbelanjaan semasa latihan pusat contohnya,makanan atlet ,pengangkutan dan sebagainya. Pertembungan jadual latihan dengan aktiviti yang lain seperti kelas tambahan UPSR dan latihan permainan bola jaring dan bola sepak. Pelajar yang terpilih untuk mewakili Peringkat Zon memilih untuk mewakili pasukan bola sepak Membuat rujukan sama ada di internet ataupun buku-buku untuk memperbaiki teknik permainan Mencari dana dari luar contohnya estet-estet yang berdekatan

Cadangan Penambahbaikkan

Pada masa yang akan datang pelajar Tahun Enam tidak akan dilibatkan Memilih pelajar yang betul-betul berminat dengan sukan dan permainan Bola Baling .

14

REFLEKSI TUGASAN

Banyak yang saya telah pelajari.sepanjang saya membuat kerja kursus ini, Banyak cabaran yang terpaksa saya hadapi namun itu semua mengajar saya menjadi pelajar dan pengajar yang lebih baik

Kekuatan Tunjuk ajar daripada tuitor Membuat rujukan daripada internet,perbincangan dengan rakan-rakan di dan sebagainya. Minat yang mendalam forum Epic

Kelemahan Tidak memahami kehendak soalan pada peringkat awal Banyak pertindihan kerja dengan kerja ,aktiviti sekolah,surirumah, tugasan lain di OUM.

Cadangan Penambahbaikkan Tuitor dapat mengadakan perjumpaan dengan lebih kerap Memperbaiki sikap dan mengurus masa dengan baik.

dengan sukan Bola Baling.

15

KESIMPULAN
Secara keseluruhannya,tugasan ini telah memberi pengalaman baharu kepada saya untuk lebih mendalami tentang cara pengurusan sesebuah pertandingan dan

kejurulatihan.
Sepanjang aktiviti pertandingan bola baling ini diadakan dan proses menyiapkan tugasan ini , pelbagai pengalaman dan pengajaran yang telah saya peroleh . Semua pengalaman dan pengajaran tersebut persebut akan saya gunakan

dan jadikan iktibar di masa yang akan datang .


Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu saya sama ada semasa menjalankan aktiviti tugasan ini. mahupun semasa menyiapkan

Terima kasih.

16

Anda mungkin juga menyukai