Anda di halaman 1dari 14

Terapi Biblio

(Kaunseling biblio, Panduan biblio, Psikologi Biblio, Terapi Literatur, Terapeutik Perpustakaan, Terapi Membaca)

Disediakan oleh : Sri Atieka, Siti NurSyafeqah, Nadirah : 7 PISMP SN 1

Kandungan

1. Maksud 2. Konsep utama 3. Langkah-langkah 4. Kelebihan

Terapi Biblio ..
the use of reading materials for help in solving personal problems or for psychiatric Websters Collegiate (1997)

Konsep Utama
1. 2. 3. 4. 5. Unsur kesejagatan Identifikasi Charthasis Celik akal Penyelesaian masalah

Langkah-Langkah
FASA 1 : PERINGKAT PERMULAAN /

ORIENTASI - kanselor bersuai kenal dengan klien - klien menceritakan hal peribadi namun masih membataskan cerita - klien bersuai kenal sesama klien

FASA 2 : KONFLIK DAN KONFRONTASI - Klien mula berkongsi masalah dan perasaan - Kauselor sebagai fasilitator / pemudah cara

FASA 3 : PERKEMBANGAN DAN RASA BERSEPADU - Kaunselor menayangkan video yang berkaitan masalah klien - Klien melihat video dan mengaitkan dirinya sendiri dengan watak dalam video tersebut - Klien berbincang, mentafsir, dan menyatakan celik akal yang diperolehi - Kaunselor bertindak sebagai penyokong dan pelengkap - Kaunselor mencadangkan buku-buku yang perlu dibaca oleh klien

FASA 4 : PENGHASILAN - klien menyatakan kebolehan untuk menyelesaikan masalah - kaunselor mengulas pendapat klien

FASA 5 : PENAMATAN
-Kauselor memberitahu masa untuk sesi yang akan datang - Klien mengucapkan terima kasih kepada kaunselor - Sesi kaunseling ditangguhkan

KELEBIHAN TERAPI BIBLIO

Mengurangkan stress yang dihadapi

Membaca dapat membantu menghilangkan kebosanan

Menghilangkan ketegangan

Membantu murid memperoleh ilmu

Dapat membantu menyelesaikan masalah murid

Meningkatkan perkembangan kanak-kanak

KEKURANGAN TERAPI BIBLIO


Sesuai/terhad dengan klien yang suka membaca sahaja

Perlu disesuaikan mengikut masalah yang dihadapi

Mengambil masa yang lama

Memerlukan pemahaman yang tinggi

Kurang praktikal dalam kaunseling individu

ALAT/KAEDAH TERAPI BIBLIO

Cerita pendek Biografi

Buku bantu-kendiri Cerita dongeng Buku gambar / video

AKTIVITI

Terima Kasih