Anda di halaman 1dari 35

1.

ISLAM SEBAGAI AD-DIN


1.3 SKOP
AJARAN ISLAM
AHMAD HISHAM BIN AZIZAN

KONSEP MANUSIA
MENURUT ISLAM
KONSEP MANUSIA
MENURUT ISLAM
AL-BASYAR terdapat di
36 tempat dalam al-Quran
Diertikan dengan anak
Adam (manusia) yang
memiliki tabiat semula
jadi seperti makan,
berjalan dsb
Dalil Yasin (36): 15
KONSEP MANUSIA
MENURUT ISLAM
AL-NAS terdapat lebih
daripada 240 tempat
dalam al-Quran
Menunjukkan nama jenis
keturunan Adam
Dalil Hujurat (49): 13
KONSEP MANUSIA
MENURUT ISLAM
AL-INS terdapat pada 18
ayat di dalam al-Quran
Bererti jinak
Dalil Al-Jin (72): 5

PENCIPTAAN MANUSIA PERTAMA (ADAM A.S.)
6 PERINGKAT PENCIPTAAN:

1) TANAH
(TURAB)
3) TANAH
MELEKAT
(TIN AL-
LAZIB)
2) SARIPATI
TANAH (TIN)
4) TANAH
BERBAU
(HAMA
MASNUN)
5) TANAH
KERAS
(SALSAL)
6) PENIUPAN
ROH (NAFKH
AL-RUH)
PENCIPTAAN HAWA DICIPTAKAN DARIPADA TULANG RUSUK KIRI
ADAM A.S.

Og^4C +EEL- W-O4>- N7+4O Og~-.- 7U }g)` ^^^ EEg4 4-UE=4 Ogu+g` E_E_uEe O+44 4gu+g` L~E}jO
-LOOg1E w7.=O)e4 _ W-OE>-4 -.- Og~-.- 4pO747.=O> gO) 4~4O-4 _ Ep) -.- 4p~E 7^OU4 4:1g~4O ^
1. Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang telah
menjadikan kamu (bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan
daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga Yang
membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan Yang
ramai. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kamu selalu meminta Dengan
menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum
kerabat; kerana Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.
Firman Allah S.W.T.:
An-Nisa (4): 1
PENCIPTAAN ZURIAT ADAM A.S.

DALIL:
AL-MUMINUN
[23]: 13-14

PERINGKAT KEJADIAN MANUSIA

NUTFAH (MANI)
ALAQAH
(SEGUMPAL
DARAH)
MUDGHAH
(SEKETUL
DAGING)
IZAM (TULANG)
IZAM LAHM
(TULANG
MEMBALUTI
DAGING)
PENIUPAN ROH
(NAFKH AL-RUH)
MANUSIA
DEFINISI AGAMA
PENDAPAT PERTAMA:
a + gama
a: tidak + gama: kacau
= tidak kacau
AGAMA peraturan, jalan,
haluan, kepercayaan
PENDAPAT KEDUA:
a + gam + a
a: tidak + gam: pergi atau
berjalan + a: kata sifat
menguatkan kekal
= tidak pergi atau berjalan
AGAMA pedoman hidup yang
kekal
BAHASA (SANSKRIT)
DEFINISI AGAMA
1. RELEGERE
= mengumpulkan cara-cara
mengabdikan diri kepada Tuhan
melalui kitab suci yang dibaca
2. RELIGARE
= mengikat ajaran-ajaran yang
mengikat penganut dengan
Tuhannya
BAHASA (LATIN)
(RELIGION)
DEFINISI AGAMA (ISTILAH)
Kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan
Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahNya; kepercayaan
kepada Yang Maha Kuasa
Drs Sidi Gazalba: kepercayaan dan hubungan manusia dengan
Yang Kudus dihayati sebagai hakikat yang ghaib
Dr. Haron Din: sesuatu yang berhubung dengan Yang Kudus
mengandungi 3 ciri: 1) kepercayaan kepada Yang Kudus; 2)
hubungan dengan Yang Kudus melalui upacara, penyembahan
dan permohonan; 3) ajaran yang mengajar tentang kepercayaan
Kelemahan akal manusia untuk mentafsir
kewujudan makhluk di sebalik alam ini
akal fikiran manusia terbatas
Agama jaminan keselamatan dan
perlindungan memberi petunjuk ke
jalan yang benar
Agama asas kebajikan dan kekuatan
menenangkan jiwa, cekal menghadapi ujian &
sentiasa bekerja untuk mencapai kebajikan
Fitrah manusia yang telah diciptakan oleh
Allah memiliki naluri beragama. Nabi
Muhammad bersabda:
Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam
keadaan fitrah (Islam)
Kejahilan manusia mengenai kehidupan
selepas kematian persoalan kematian
hanya boleh dijawab oleh agama
Kecenderungan Manusia hidup menurut
sesuatu peraturan tanpa agama, dunia akan
huru-hara, kejahatan bermaharajalela
KEPERLUAN MANUSIA
KEPADA AGAMA
MENGAPA?
Pegangan Hidup Manusia membezakan
antara yang baik & salah
DEFINISI ISLAM
BAHASA
Berasal dari bahasa Arab daripada perkataan aslama,
bermaksud:
i. Ketulenan dan kesucian
ii. Damai, aman atau sejahtera
iii. Ketaatan dan penyerahan
Pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
dan pengakuan Muhammad adalah Rasulullah,
mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa
di bulan Ramadhan & mengerjakan haji di
Baitullah berdasarkan jawapan Nabi
Muhammad kepada Jibril tentang Islam
Kepatuhan, ketundukan, ketaatan &
penyerahan diri dengan ikhlas (tiada
paksaan) kepada Allah merangkumi
seluruh kehidupan (Ali Imran (3): 83)
Jawapan kepada 3 persoalan penting yang
dihadapi oleh manusia; Dari mana
manusia datang? Mengapa manusia
diciptakan? Ke mana kesudahan manusia?
(al-Hajj (22): 5
Ruh hakiki, cahaya petunjuk abadi
dalam kehidupan, ubat paling mujarab
bagi penyakit & jalan lurus paling
selamat bagi manusia yang melaluinya
(al-Isra (17): 82)
Peraturan hidup (way of life) yang
mengatur kehidupan manusia, menjadi
dasar akhlak mulia sebagai panduan
kepada seluruh umat manusia
DEFINISI ISLAM
(ISTILAH)
Istilah khusus dalam al-
Quran sistem hidup, cara
hidup, peraturan atau
perundangan hidup
Kepatuhan yang
mutlak dan tidak
berbelah bahagi
AD-DIN

MENGAPA AD-DIN HANYA
SESUAI UNTUK ISLAM?
ISLAM
SEBAGAI
AD-DIN
1) satu-satunya sistem hidup
atau peraturan yang
diturunkan oleh Allah untuk
menjadi panduan umat
manusia
2) satu-satunya din yang diredhai oleh
Allah yang memandu manusia ke arah
kesejahteraan dan keredhaan hidup di
dunia dan kenikmatan hidup di akhirat
Firman Allah: Dialah yang telah
mengutus RasulNya (Muhammad)
dengan membawa petunjuk dan
agama yang benar (agama Islam)
untuk dimenangkan dan
ditinggikanNya atas segala agama
yang lain walaupun orang-orang
musyrik tidak menyukainya
(at-Tawbah (9): 33
1) Kekuasaan yang Maha Mutlak (Allah
S.W.T.)
2) Penyerahan diri lahir dan batin disertai
dengan ketaatan dan kesetiaan kepada
kekuasaan yang Maha Mutlak (Allah S.W.T.)
3) Iman dan amalan di bawah pengawasan
pihak yang Maha Mutlak kekuasaannya
4) Ganjaran yang diberi sama ada yang baik
atau buruk dari pihak yang Maha Berkuasa
ISTILAH AD-DIN MENGANDUNGI EMPAT (4)
ELEMEN PENTING:
Firman Allah S.W.T.: ..pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan
Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi
agama untuk kamu.. (al-Maidah (5): 3)
SKOP ASAS
AJARAN
ISLAM
AKIDAH
SYARIAH
IBADAH AKHLAK
DAKWAH
JIHAD
AKIDAH
DEFINISI [BAHASA]:
Berasal dari perkataan Arab
aqada: simpulan, ikatan

DEFINISI [ISTILAH]:
Kepercayaan yang teguh,
tidak berbelah bahagi iaitu
keimanan kepada Allah dan
segala ajaran RasulNya
RUKUN
ISLAM
RUKUN
IMAN
ASAS AKIDAH
ISLAM
SYARIAH
DEFINISI [BAHASA]:
Berasal dari perkataan Arab
syaraa: sumber air, cara atau
jalan yang lurus mengikut al-
Quran & al-Sunnah

DEFINISI [ISTILAH]:
hukum-hukum atau peraturan
yang telah ditentukan oleh
Allah S.W.T. kepada manusia
melalui RasulNya

SUMBER:
Al-Quran, al-Sunnah, Ijma
Ulama & Qiyas
IBADAH

DEFINISI [BAHASA]:
Berasal dari perkataan Arab
abada: merendah diri, patuh
dan taat

DEFINISI [ISTILAH]:
Khusyuk kepada Allah S.W.T.,
merendah diri dan tetap hati
kepadaNya

PEMBAHAGIAN:
Ibadah Fardu
Ibadah Sunat

AKHLAK
DEFINISI [BAHASA]:
Berasal dari perkataan Arab
khulq: budi pekerti, tingkah laku
yang lahir secara semulajadi

DEFINISI [ISTILAH]:
Sikap yang dihasilkan oleh
keutuhan akidah dan
kemantapan syariah yang
diamalkan berasaskan kepada
al-Quran dan al-Sunnah

PEMBAHAGIAN:
Mahmudah (Terpuji)
Mazmumah (Tercela)
DAKWAH
DEFINISI [BAHASA]:
Berasal dari perkataan Arab
daa: seruan ke arah kebenaran,
menyeru manusia kepada ajaran
Islam

DEFINISI [ISTILAH]:
Usaha untuk mengajar mereka
yang lalai, membawa berita baik
tentang nikmat dunia & nikmat
syurga, memberi amaran dan
peringatan mengenai neraka &
azab siksanya
JIHAD

DEFINISI [BAHASA]:
Berasal dari perkataan Arab al-
juhd: keberatan dan kesusahan
DEFINISI [ISTILAH]:
Menggunakan seluruh tenaga dan
keupayaan demi mencapai
matlamat & cita-cita Islam 3 ciri:
i) ada unsur daya & tenaga yang
terpaksa dicurahkan; ii) ada unsur
matlamat & cita-cita yang ideal,
qudus & tinggi yang hendak
dicapai; iii) ada unsur musuh yang
menghalang & menentang usaha &
perjuangan tersebut
PEMBAHAGIAN:
JIHAD NAFSU (Jihad Besar)
JIHAD LAHIR (Jihad Kecil)

IJTIHADI
ASASI
SUMBER AJARAN DAN
HUKUM ISLAM
SUMBER ASASI: AL-QURAN

O Kitab suci yang terakhir
O Mukjizat yang menyokong kerasulan Nabi Muhammad
O Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi
Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara
beransur-ansur selama 23 tahun dalam bahasa Arab
sebagai panduan kepada seluruh umat manusia dan
membacanya adalah satu ibadah
O Mengandungi 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat
O Pelengkap kepada semua kitab suci yang sebelumnya
O Kitab sempurna diturunkan oleh Allah merangkumi
keseluruhan aspek kehidupan yang diperlukan oleh
kehidupan manusia
KITAB SUCI &
SUMBER AJARAN ISLAM
KITAB SUCI &
SUMBER AJARAN ISLAM
SUMBER ASASI: AL-HADITH/AL-SUNNAH

O Sumber sokongan kepada al-Quran
O BAHASA: cara atau jalan
O ISTILAH: Segala apa yang disandarkan
kepada Nabi Muhammad sama ada dalam
bentuk perkataan (qauliyah), perbuatan
(filiyah) & pengakuan (taqririyah)
O Sunnah perbuatan Nabi Muhammad yang
teragung ialah penubuhan negara Islam
pertama, Madinah yang menjadi platform
kepada pelaksanaan syariat Islam
SUMBER AJARAN
& HUKUM ISLAM
SUMBER IJTIHADI: AL-IJMA

BAHASA : 2 pengertian: i) keazaman; ii) persepakatan
ISTILAH : persepakatan para mujtahid di atas satu-satu hukum
syara
SYARAT IJMA :
I. persepakatan berlaku di kalangan para mujtahid
II. persepakatan berlaku di kalangan semua mujtahid
III. persepakatan berlaku selepas kewafatan Nabi s.a.w.
IV. persepakatan hanya mengenai hukum syara
V. persepakatan mesti dari kalangan umat Nabi s.a.w.
VI. persepakatan mestilah dari kalangan semua mujtahid yang ada pada
zaman itu
SUMBER AJARAN
& HUKUM ISLAM
SUMBER IJTIHADI: AL-QIYAS

+ BAHASA : menyamakan
+ ISTILAH : menyamakan sesuatu masalah yang tidak ada
nasnya dengan sesuatu masalah yang sudah ada
nas hukumnya kerana ada persamaan illah antara
keduanya
+ RUKUN QIYAS (4):
I. asal (al-asl) perkara yang sudah ada hukum yang telah
ditetapkan syara
II. furu (al-faru) perkara baru yang tidak terdapat nas
mengenainya
III. hukum asal
IV. sebab hukum (illah)
1. ISLAM SEBAGAI AD-DIN
KEISTIMEWAAN
ISLAM
1) RABBANI
bersumberkan wahyu
Allah S.W.T.
2) SYUMUL & LENGKAP
merangkumi seluruh
aspek kehidupan manusia
(Allah, sesama manusia,
alam)
3) SEPADU &
SEIMBANG saling
berkaitan, tidak berat
sebelah
4) WAQIE @ PRAKTIKAL
sistem Islam sesuai
dengan keadaan,
suasana & rupa
5) TINGGI & AGUNG
satu-satunya agama
yang diakui & diterima
Allah S.W.T.
6) ALAMI & UNIVERSAL
meliputi semua tempat &
masa

Anda mungkin juga menyukai