Anda di halaman 1dari 16

Erikson H. Erikson (1902-1994) dilahirkan di Frankfurt, Jerman.

Beliau pernah bekerja dengan Sigmund Freud dalam kajian terhadap kanak-kanak Erikson telah mengemukan Teori Perkembangan Psikososial melalui bukunya, Chilhood and Society Belia mendapat pengiktarafan sebagai professor daripada Universiti Harvard pada tahun 1994.

Setiap

individu mempunyai keperluan yang

sama Perkembangan individu bergantung kepada. tindakbalas individu terhadap keperluan asasnya. Perkembangan individu mengikut tahaptahap tertentu. Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti mesti diatasi Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya.

Asas

kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan (dari lahir -1 tahun) ~bayi amat memerlukan kasih sayang dan hubungan yang erat. Autonomi lawan keraguan ( 1- 3 tahun) ~tahap ini tertumpu pada perkembangan fizikal

lawan bersalah ( 4 5 tahun ) ~kanak-kanak cuba berdikari Industri lawan rasa rendah diri (6 11 tahun) ~kanak-kanak perlu menguasai kemahiran-kemahiran tertentu di alam persekolahan
Inisiatif

Identiti

lawan kekeliruan identiti ( 12 18

tahun) ~mencari identiti diri bagi golongon remaja Keintiman lawan keasingan (awal dewasa) ~mula membentuk keintiman dalam hubungan, menuju ke arah gerbang perkahwinan

Generativiti

lawan kekauan ( pertengahan dewasa) ~kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. Integriti lawan kekecewaan (lanjut usia) ~kejayaan dalam hidup berkeluarga dan karier.

Lawrence

Kohlberg (lahir di Bronxville, New York , Amerika Syarikat , 25 Oktober 1927 - meninggal 19 Januari 1987 pada umur 59 tahun). Beliau berkhidmat sebagai profesor di Universiti Chicago serta Universiti Harvard.

Sebagai pengikut teori perkembangan kognitif Jean Piaget , karya Kohlberg mencerminkan dan bahkan memperluaskan karya pendahulunya. Kajian beliau merangkumi pendidikan moral dan perkembangan individu.

TAHAP

1 (PRA KONVENSIONAL) ~Orientasi kepatuhan dan hukuman ~orientasi ganjaran peribadi TAHAP 2 ( KONVENSIONAL) ~Orientasi perlakuan baik ~Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan

TAHAP

3 (POS KONVENSIOANAL) ~Etika kontrak sosial dan hak individu ~Etika prinsip sejagat

Institusi

kekeluargaan ~Ibubapa bertanggungjawab memberi asuhan yang baik dan membimbing anakanak untuk menjadi individu harmonis.

Beberapa

corak untuk mendisplinkan anak

: ~menjarakkan kasih sayang ~menunjukkan kuasa ~dorongan

Menunjukkan

kemesraan dan memberi sokongan dan bukannya hukuman. Menggunakan teknik dorongan dalam mendisplinkan anak-anak. Memberi peluang kepada anak-anak belajar tentang semua perasaan daripada perspektif orang lain.

Kurikulum

tersembunyi Pembinaan modal insan Iklim sekolah Khidmat sukarela

SEKIAN TERIMA KASIH