Anda di halaman 1dari 56

PSIKOLOGI HOLISTIK

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

DEFINISI
Holistik bersifat saling berkait antara satu sama lain sbg suatu sistem bersepadu yg menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. (Kamus Dewan Edisi Empat)

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

PENDIDIKAN HOLISTIK
Berasakan andian setiap manusia mencari identiti, pengertian dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, dunia sebenar dan nilai kerohanian seperti belas kasihan dan kedamaian. Keupayaan menaman kecintaan terhadap pembelajaran. (Ron Miller,2005)

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

KONSEP PENDIDIKAN HOLISTIK


Pendidikan yang menyeluruh Penekanan semua aspek Membantu individu merasai dan menikmati kehidupan mereka dengan menghargai pembelajaran .

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Zaman Yunani

Bermula oleh falsafah dari zaman Yunani kuno mula memikirkan tentang faktor- faktor kejiwaan. Tokoh-tokohnya ialah Plato dan Aristotles

C.bell (17741842) J.P muller(18011858)-

merupakan antara tokoh yang mengemukakan ilmu fizikal berkisar tentang saraf-saraf sensoris dan motoris,pusat-pusat sensoris dan motoris di otak, dan hukum-hukum yang mengatur tentang cara kerja otak tersebut.

Mengemukakan tentang teori-teorinya tentang refleks kemudiannya berkembang aliran-aliran Behaviorisme di I.P Amerika Syarikat Pavlov(184 9-1936)

Definisi
Sejarah Tahun 1879

Wujudnya makmal psikologi yang pertama di Leipzig yang dijalankan oleh Wilhem Wundt - dikenali sebagai penganut struktiralisme kerana mengemukakan tentang teori yang menghuraikan dari jiwa

Falsafah
Prinsip William James(1842Ciri-ciri 1910) Amerika membentuk aliran sendiri yang terkenal dengan fungsionalisme sesuai dengan namanya aliran fungsionalisme ini , ia lebih mengutamakan tentang fungsi-fungsi jiwa daripada strukturnya

Implikasi dalam P&p Holistik 1908-1970 dan falsafah

muncul aliran holistik atau humanistik dengan tokoh-tokohnya antara lain Abraham Maslov-aliran ini dinamakan sebagai holistik kerana hendak memandang manusia sebagai keseluruhan dan dinamakan sebagai humanistik kerana ingin memandang manusia sebagai manusia itu sendiri

Falsafah berasal dari 2 istilah yunani iaitu : BERMAKSUD KECINTAAN

philos sophi -KEBIJAKSANAAN ATAU KEARIFAN a


Dari Cantuman Ini Memberi Makna Falsafah Iaitu Cinta Kepada Kearifan Dan Kebijaksanaan (ABU BAKAR NORDIN DAN IKHSAN OTHMAN 2003)

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdispin

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1996)

Definisi
Sejarah

PENDEKATAN KAJIAN ILMU FALSAFAH

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Falsafah spekulati

Falsafah preskriptif

Falsafah analitik

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

PENDEKATAN DESKRIPTIF

PENDEKATAN ANALITIK

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Memberi perhatian kepada perkembangan pemikiran tokoh-tokoh filasuf dari sejak dahulu kala lagi hingga masa kini .

Untuk memahami apa yang telah di perkatakan dan apa yang telah di lakukan oleh ahli filasuf yang muncul dalam masyarakat barat dan timur

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Memberi perhatian terhadap nilai atau aksiologi sama ada nilai estetika atau etika ,dengan berpandukan percapaian sesuatu matlamat yang difikirkan perlu sambil menjelaskan sebab munasabah keperluan ini. Pendekatan ini tidak mengutamakan UNTUK APA tetapi APA YANG SEPATUTNYA .

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Pendekatan yang sering digunakan untuk berhujah mencari pertalian bagi mendapatkan gambaran meyeluruh melalui : 1. analisis bahasa ( etimologi ) 2. Konsep 3. Prinsip 4. Teori Pendekatan ini tidak berbentuk spekualatif dan andaian

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Pendekatan yang bersifat holistik adalah PENDEKATAN ANALITIK kerana menekanakan dari semua segi.Pendekatan ini mendapatkan gambaran meyeluruh melalui : 1. analisis bahasa ( etimologi ) 2. Konsep 3. Prinsip 4. Teori Pendekatan ini adalah untuk memahami pendidikan dengan jelas

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Kerohania Kreativitin
Fizikal

Implikasi dalam P&p Holistik Intelek dan manusia falsafah

sosial

Definisi
Sejarah

Falsafah

Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Perkaitan falsafah di antara pendekatan tersebut terhadap psikologi holistik adalah mempengaruhi kehidupan rutin harian yang mana melibatkan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sesesorang individu itu melihat dirinya dan sendiri serta masyarakat.

Definisi
Sejarah

Connectedness

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Prinsip Pendidikan Holistik


Being Wholeness

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Connectedness -Satu konsep yang bersambungan dengan realiti - berdasarkan falsafah holisme -dengan perkembangan selanjutnya menerusi ekologi, fizik kuantum dan teori sistem.

Definisi
Sejarah

INTERDEPENDENCE

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Fungsi setiap bahagian berhubung dengan fungsi yang lain yang melibatkan keseluruhan sistem.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Connectednes s

Definisi
Sejarah

INTERRELATIONSIP

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Rangkian hubungan yang rumit wujud antara dalam sistem itu dengan sistem yang lain.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Connectednes s

Definisi
Sejarah

PARTICIPATORY

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Pemerhati selalunya berkait rapat dengan persekitaran dan mewujudkan keadaan sebenar dari apa yang yang diperlihatkan.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Connectednes s

Definisi
Sejarah

NON-LINEARITY

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Interaksi berbentuk rumit, pengelasan melalui maklum balas, sistem pengurusan kendiri dan teori berselerak.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Connectednes s

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Wholeness Sifat-sifat tidak boleh disimpulkan dengan mengkaji kompenennya dan ianya harus diteliti secara keseluruhan.
Whole system

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Multiple level

Wholeness

Multi perspective

Independence

Definisi
Sejarah

WHOLE SYSTEM

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Pemikiran berkaitan keseluruhan sistem yang melibatkan perubahan perhatian kita daripada:
bahagian khusus ke bahagian keseluruhan Satu hubungan kepada struktur Keutamaan kepada rasional ke intuitif Analisi ke sistesis Linear kepada non-linear

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Wholeness

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

MULTIPLE PERSPECTIVES
Interaksi sistem kompleks dalam cara komplex dan boleh di lihat daripada pelbagai pandangan berbeza. Tiada satu jawapan

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Wholeness

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

INDEPENDENCE

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Sistem boleh beroperasi secara autonomi dan bebas secara keseluruhan di mana ia boleh pergi jauh daripada keseimbangan yang ada dengan sekeliling.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Wholeness

Definisi
Sejarah

MULTIPLE LEVELS

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Sistem yang selalunya termasuk dalam rangkaian subsistem yang berinteraksi dengan cara yang kompleks.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Individu Keluarga

Masyarakat

Wholeness

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Pengalaman baru yang dialami berkaitan dengan dengan keamanan dalaman, kebijaksanaan dan celik akal.

Responsibility Growth

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Creative expression
Fully human

Definisi
Sejarah

FULLY HUMAN

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Kesedaran tentang pancaindera yang melibatkan fizikal, emosional, mental dan spiritual menjadi seorang insan.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah


Being

Definisi
Sejarah

CREATIVE EXPRESSION

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Kesedaran seseorang dan komuniti tentang pentingnya peluang untuk mencurahkan daya kreatif mereka.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah


Being

Definisi
Sejarah

GROWTH

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Perubahan dan pertumbuhan membenarkan setiap orang mencapai aspirasi tertinggi dalam jiwa insan.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah


Being

Definisi
Sejarah

RESPONSIBILITY

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Kepintaran keperibadian, bersama dan tanggungjawab untuk memilih dan mengambil tindakan di peringkatan tempatan, sejagat dan duniawi.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah


Being

Definisi
Sejarah

CIRI-CIRI PENDIDIKAN HOLISTIK


1

Menitikberatkan kepada kepandaian setiap individu Melibatkan pencarian terhadap pemahaman dan pengertian Mengenal pasti keupayaan semula jadi dan bakat Pengetahuan dibina di antara konteks budaya dan fakta Menilai pengetahuan kerohanian

Falsafah
Prinsip

2
Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Psikologi holistik diterapkan berdasarkan teknikteknik memperkembangkan potensi individu. Di antaranya ialah:

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

teknik pembelajaran menggunakan keseluruhan kemahiran otak

teknik pembelajaran secara kerjasama

teknik pelbagai kebijaksanaan

Definisi
Sejarah

TEKNIK PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN KESELURUHAN KEMAHIRAN OTAK NED HERMANN

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Ned Herrmann (1975) mengemukakan teori pemikiran keseluruhan otak @ Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI). Mengikut teori ini, penggunaan otak boleh diukur dan kecenderungan seseorang untuk berfikir atau belajar boleh mempengaruhi cara dia melihat sesuatu, cara ia memproses maklumat dan cara membuat keputusan.

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

FUNGSI OTAK BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 4 QUADRANT :


Quadrant

Bahagian Otak

Fungsi

Falsafah
Prinsip

A
Ciri-ciri

Hemisfera Kiri Atas Hemisfera Kiri Bawah Hemisfera Kanan Bawah

Logic, analitik, fakta, kuantitatif Pengelolaan, urutan, perancangan Peramah, emosi kinestetik, perasaan,

B
Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Hemisfera Kanan Atas

Holistik, intuitif, sintesis

kesepaduan,

Definisi
Sejarah

TEKNIK PELBAGAI KEBIJAKSANAA (HOWARD GARDNER)

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Mengurus tentang aspek personaliti diri dan unsurunsur kerohanian.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Mengajar murid tentang penggunaan bahasa dengan betul. Matlamatnya turut dikongsi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Membantu mengasah fikiran pelajar untuk berdaya saing


Subjek yang berkaitan dengan ciri ini adalah Matematik, Fizik dan lain-lain

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Sesuai untuk pelajar agar memberi kesan terhadap mereka betapa pentingnya keprihatinan mereka terhadap keseimbangan dan pengekalan alam semulajadi

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Kesan daripada pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan Sejarah menggunakan model ini terhadap Falsafah para pelajar ialah ilmu pengetahuan Prinsip mereka akan lebih seimbang dalam Ciri-ciri pelbagai perkara.
Definisi Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah Setiap pelajar perlu menyumbang dalam memberi komitmen dan kerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan mereka dalam pembelajaran dan akademik

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Tujuan utama pembelajaran ini untuk melakukan sesuatu kerja bersama-sama ahli kumpulan dan menerima faedah hasil kerja bersama-sama.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Pembelajaran yang bagus adalah kerja yang bagus secara berkumpulan dan bersosial, tidak bertanding sesama ahli kumpulan dan mengasingkan idea diri

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Para pelajar dapat menikmati kelebihan belajar secara berkumpulan


Membantu meningkatkan pemahaman, keyakinan, kepuasan pembelajaran dan sosial pelajar. Memberi kelebihan seperti situasi win-win di mana semua pelajar akan mendapat faedah yang sama rata.

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

RUMUSAN IMPLIKASI PSIKOLOGI HOLISTIK TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Teknik 1 Setiap pelajar mampu mempunyai faedah yang sama rata
Memberi manfaat yang sama rata terhadap pelajar kerana perbezaan 2 kebijaksanaan setiap pelajar dalam sesuatu perkara dapat ditonjolkan

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Teknik
Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Teknik 3

Memupuk sikap dan rohani yang baik.

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah

Definisi
Sejarah

Falsafah
Prinsip Ciri-ciri

SEKIAN
TERIMA KASIH

Implikasi dalam P&p Holistik dan falsafah