Anda di halaman 1dari 15

“THEORY OF

CONSTRAINTS”

DISEDIAKAN OLEH :

AZLIANA BT ARIS
ZUBAIDAH ALIRAH BT ZAINAL ABIDIN
SEJARAH TOC
Bermula sebagai strategi penyelesaian
masalah dalam perniagaan
Diperkembangkan oleh Yayasan TOC for
Education , Inc. USA
(http://www.tocforeducation.com)
TOCFE , Inc ditubuhkan pada 1995 untuk
peningkatan taraf pendidikan sedunia
TEKNIK TOC
TOC adalah satu teknik P&P kemahiran berfikir
dan penyelesaian masalah yang berdasarkan
pemikiran logik dan sistematik.
Teknik dan proses TOC menggunakan teknik
pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan
konkrit.
HASIL PENGGUNAAN TOC
Berkomunikasi dengan jelas dan tepat

Menangani masalah

Kemahiran berfikir yang berkesan

Pemikiran yang bertanggungjawab

Mampu membuat keputusan


CADANGAN
PENGGUNAAN
Sesi bercerita – pemahaman konflik dan cara
watak membuat keputusan
Kajian kes – modifikasi kelakuan dan tingkah
laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian
Kandungan HSP – kemahiran berfikir,
perancangan strategik

Masalah Kehidupa
idea - Penyelesaian masalah n sehari
kelakuan - Pembelajaran
- Berkomunikasi
- Perancangan
strategik
ASPEK PERANCANGAN
PERNYATAAN Kenalpasti situasi – Apakah yang perlu
MASALAH diubah?

PENYELESAIAN Mengenalpasti penyelesaian – Apakah


MASALAH perubahan yang berlaku?

PELAKSANAAN
PENYELESAIAN Cara pelaksanaan dan komunikasinya –
MASALAH Bagaimana mengendalikan perubahan?
TEKNIK TOC DALAM P&P
1- TEKNIK AWAN
- Penyelesaian konflik
- Memikir tentang sesuatu keadaan, situasi dan idea

2-TEKNIK SEBAB DAN AKIBAT NEGATIF


- Fikirkan tentang akibat dari sesuatu idea,tingkah laku, kejadian
- Membuat keputusan selepas memberi pertimbangan tentang
akibatnya dari sesuatu

3-TEKNIK MENCITA-CITAKAN KEJAYAAN


- Merancang dengan sistematik
- Selesaikan masalah dengan menghadapi cabaran-cabarnnya
- Berfikir secara sistematik dan logik
RANGKA PELAKSANAAN
Teknik Awan
Teknik memikir ttg sesuatu kejadian, situasi,
idea dan penyelesaian konflik yang mempunyai
kehendak yang bertentangan
Isu dan anggapan berkenaan dgn sesuatu yg
dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi
pertimbangan shg penyelesaian dan hubungan
yg baik diteruskan
Penyelesaian “win-win” diberi oleh murid
sendiri
Guru membantu murid agar keputusan yg
bertanggungjawab didapati
Samb. Teknik Awan : Soalan
penting Keperlua Anggap
Kehend
n ak
an

Matlamat
bersama

Anggap
Keperlua an Kehend
n ak
Samb. Teknik Awan : Contoh
Keperlua Kehend
Anggap
n ak
an

Matlamat
bersama

Anggap
Keperlua an Kehend
n ak
Teknik Sebab dan Akibat
Ia bermula dengan idea atau kelakuan yang
negatif
Teknik TOC ini menerangkan bagaiman sesuatu
tingkah laku, idea, kejadian mengakibatkan
kesan-kesan yg negatif
Teknik ini membolehkan kanak-kanak
berkomunikasi tentang kesan-kesan negatif
yang boleh berlaku dari sesuatu tingkah laku
Hasilnya, kanak-kanak akan mengubahsuai
kelakuan mereka selepas berfikir
Samb. Teknik Sebab & Akibat : Apa akan
terjadi jika…….
Menerima
akibat yg ada Saya rasa
kesan negatif malu

Cikgu
menjadi
Kesan dari
marah dan
langkah tadi
menghukum
saya

Langkah Cikgu anggap


pertengahan saya kurang
sopan

Saya
Tingkah laku menjerit di
dalam kelas
Teknik Mencita-citakan
Kejayaan
Usaha untuk mencapai objektif yg dikehendaki
Memerlukan motivasi dan perancangan
strategik
Matlamat hendaklah sesuatu yang relevan
Samb. Teknik Mencita-citakan : Langkah-
langkah

1- kenalpasti matlamat yg diingini


2- kenalpasti cabaran yg akan dihadapi sebelum
matlamat boleh dicapai
3- cadangkan langkah penting dan cara untuk
hadapi cabaran
4- susun cara hadapi cabaran mengikut
keutamaan
5- berikan langkah yg sesuai diambil untuk
menangani cabaran