Anda di halaman 1dari 12

AHLI KUMPULAN :

NUR AZIRAH BINTI ZAKARIA NURULASIDA BINTI DAUD SITI NADAWIAH BINTI ABD RAHMAN (PISMP MT/BI/BM 1)

DEFINISI AGEN

Bahan atau organisma yang dapat mempengaruhi atau dapat memberi kesan kepada tindak balas.

GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN


Memainkan peranan sebagai agen perubahan dengan membawa perubahanperubahan baru untuk memenuhi aspirasi dan kehendak murid, masyarakat dan negara yang semakin kompleks, meningkat progresif dan berkembang

Malaysia menghadapi arus kemajuan dan cabaran dalam abad ke-21 Justeru, keperluan terhadap pembentukan akhlak mulia di kalangan murid semakin mendesak memandangkan masalah-masalah sosial yang timbul selari dengan kepesatan kemajuan dunia

Masalah- masalah disiplin di peringkat persekolahan seperti ponteng, merokok dan penyalahgunaan dadah dapat ditangani sekiranya guru berjaya membina kesepaduan antara ilmu dan pembentukan akhlak yang mulia dalam diri murid-murid.

Guru harus berperanan sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan di mana ia harus mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.

Peranan guru sebagai agen perubahan perlu berasaskan perkara-perkara berikut : Mengubah daripada strategi berpusatkan guru kepada strategi pemusatan murid.
Guru mengamalkan sifat penyayang terhadap murid, rakan sejawat, staf sokongan dan sekolah.

Guru juga perlu bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan.

Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan Membawa ilmu pengetahuan dan mengajarnya kepada masyarakat Mengubah cara hidup masyarakat dengan memberikan pelbagai pengetahuan yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian

Memodenkan cara hidup masyarakat setempat dengan ilmu-ilmu terkini yang diajarkan kepada mereka Mewujudkan iklim sekolah yang dinamik dan memenuhi keperluan dan cabaran masa depan yang sering berubah dan meningkat dari semasa ke semasa.

Menjadikan sekolah sebagai pusat ilmu

Memberikan perkhidmatan dalam bidang yang dikuasai Menjalankan kajian pendidikan dalam mengatasi masalah murid dalam bilik darjah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan
Mendekatkan sekolah dengan masyarakat.

RUJUKAN
http://www.scribd.com/doc/14587250/Gu ru-sebagai-satu-profesion http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/note s/GURU%20DAN%20ALAM%20PENDIDIKAN. pdf http://kulanzsalleh.com/guru-dan-alampendidikan/

SEKIAN, TERIMA KASIH