Anda di halaman 1dari 58

BIODIVERSITI

SCE 3107 PISMP SEM 4 oleh Rohaya Mee

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
2

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
3

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
4

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
5

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
6

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
7

Yang mana anda lebih suka?

A
SCE3107_RM2011

B
8

Apakah pendapat anda definisi biodiversiti?

SCE3107_RM2011

Biodiversity
What does Bio mean?

Bio =
SCE3107_RM2011 10

Biodiversity
What does Diversity mean?

Diversity = Variety
SCE3107_RM2011 11

Biodiversiti adalah kepelbagaian kehidupan di bumi dan saling bergantung antara semua benda hidup

SCE3107_RM2011

12

Spesies yang diketahui 1,412,000


Serangga 751,000

Haiwan lain 281,000

Fungi 69,000 Prokariot 4,800

Tumbuhan 248,400 Protista 57,700

SCE3107_RM2011

13

Komponen Utama Dalam Biodiversiti


Ada 4 :
Diversiti Ekosistem Diversiti Spesies Diversiti Genetik Diversiti Biologi

SCE3107_RM2011

14

Komponen Utama Dalam Biodiversiti


Diversiti Ekosistem - Kepelbagaian habitat, komuniti biotik dan
proses ekologi di persekitaran daratan, marin dan akuatik lain. Cthnya : Prairie, kolam, dan hutan hujan tropika. Masingmasing adalah berbeza, dengan set spesies tersendiri yang hidup di dalamnya.

Prairie Hutan Hutan Tropika


SCE3107_RM2011

Kolam
15

DIVERSITI EKOSISTEM
Biom (Biome) Biokawasan (Bioregion) Landskap Ekosistem Habitat Nic (Niche) Populasi

SCE3107_RM2011

16

Empat Komponen Utama Dalam Biodiversiti


Diversiti Spesies Kepelbagaian spesies yang terdapat di
dalam habitat di dunia ini termasuklah bakteria dan protista. Cthnya, monyet, pepatung, orkid merupakan spesies-spesies yang berlainan.
orkid

Monyet

SCE3107_RM2011

Pepatung

17

DIVERSITI SPESIES
Kingdom Phylum Famili Genus Spesies Subspesies Populasi Individu
SCE3107_RM2011 18

Empat Komponen Utama Dalam Biodiversiti


Diversiti Genetik Kepelbagaian dalam komposisi genetik
(nukleotida, gen, kromosom, atau genom seluruh organisma) antara individu-individu dalam spesies yang sama. Cth : Chihuahuas, beagles, dan rottweilers semuanya adalah anjing tetapi ianya tidak sama sebab gen mereka adalah berbeza.

Chihuahua

Beagle
SCE3107_RM2011

Rottweilers

19

DIVERSITI GENETIK
Populasi Individu Kromosom Gen Nukleotida

SCE3107_RM2011

20

Diversiti Biologi
Genetik diversiti

Spesies diversiti

Ekosistem diversiti

SCE3107_RM2011

21

Kekayaan Biodiversiti di Malaysia


Kumpulan
Tumbuhan berbunga Lumut dan rumpair Mamalia

Bilangan spesies
15,000 1000 286 736 4,000 446 268

Burung Ikan laut Ikan Air Tawar Reptilia Serangga dan Invertebrata

150,000

SCE3107_RM2011

22

Spesies Seledang yang dijumpai di Malaysia merupakan lembu yang terbesar di dunia. Namun spesies ini semakin terancam dan dianggarkan hanya terdapat sekitar 500 ekor yang hidup bertaburan di beberapa kawasan hutan simpan.
SCE3107_RM2011

23

Empat Komponen Utama Dalam Biodiversiti


Diversiti Fungsi Proses-proses biologi dan kimia seperti aliran
tenaga, kitaran bahan-bahan yang diperlukan untuk kemandirian spesies, komuniti dan ekosistem.

SCE3107_RM2011

24

Yang mana lebih pelbagai?

A
SCE3107_RM2011

B
25

Yang mana lebih pelbagai?

A
SCE3107_RM2011

B
26

Yang mana lebih pelbagai?

A
SCE3107_RM2011

B
27

Yang mana lebih pelbagai?

A
SCE3107_RM2011

B
28

Yang mana lebih pelbagai?

SCE3107_RM2011

29

Yang mana lebih pelbagai?

A
SCE3107_RM2011

B
30

Yang mana lebih pelbagai?

A
SCE3107_RM2011

B
31

Nilai-Nilai Biodiversiti
Nilai Intrinsik - Sesuatu yang mempunyai nilai dalaman dan tersendiri Nilai Ekstrinsik/ Utilitarian/ instrumental value sesuatu nilai yang memberi makna kepada yang lain. Nilai utilirian termasuklah :
Bekalan/Goods Perkhidmatan Maklumat
SCE3107_RM2011

Source: Burmbaugh AMNH-CBC

32

Kategori Nilai
Penggunaan Nilai Secara Langsung (Bekalan/Goods)
Makanan, ubatubatan, bahan bangunan, gentian, bahan api

Penggunaan Nilai Secara Tak Langsung (Perkhidmatan/Services)


Atmosfera, regulasi iklim, pendebungaan, kitaran nutrien.

Nilai-nilai yang tidak digunakan/Non-Use Values


Potential (or Option) Value Nilai Masa Depan sama ada barangan atau perkhidmatan Value of knowing something exists

Kebudayaan, rohani dan E stetika

Existence Value

Bequest Value

Value of knowing that something will be there for future generations


33

SCE3107_RM2011

Penggunaan Nilai Secara langsung : Bekalan


Makanan Bahan-bahan Bangunan Bahan Api Produk Kertas Gentian/Fibre (pakaian, tekstil) Produk Industri (Lilin, getah, minyak) Ubat-ubatan

SCE3107_RM2011

Source: AMNH-CBC

34

Makanan
Hari ini, kebanyakan orang bergantung pada ~ 20 jenis tumbuh-tumbuhan, dan hanya 3-4 adalah tanaman ruji. Diversiti penting untuk membangunkan jenis dan baka baru sebagai sumber makanan yang tahan kepada persekitaran tertentu, perosak atau penyakit .

SCE3107_RM2011

Source: AMNH-CBC

35

Bahan Bangunan, Produk Kertas dan Bahan Api

Source: AMNH-CBC

SCE3107_RM2011

36

Gentian

Source: USDA Cotton Program

Source: USDA Photo b Ken Hammond

SCE3107_RM2011

37

Produk Industri
Originating plant or animal Cork oak (Quercus suber) PAR RUBBER TREE (HEVEA BRASILIENSIS) Lac insect (Laccifer spp.) CARNAUBA PALM (COPERNICIA CERIFERA) Wax plant (Euphorbia antisyphilitica) Jojoba plant (Simmondsia chinensis) Cochineal insect (Dactylopius coccus) Product/End use Cork Rubber shellac
CARNAUBA WAX

candelilla wax jojoba oil CARM INE DYE *

SCE3107_RM2011

38

Ubat-Ubatan
Lebih kurang 80% penduduk negara sedang membangun menggunakan tumbuhan sebagai sumber utama ubatubatan 57% daripada 150 kebanyakan ubatmengfandungi dadah yang berasal dari biodiversiti
39

Source: AMNH-CBC

SCE3107_RM2011

Traditional Medicine : Basis of Many Drugs


Drug Barbaloin, aloe-emodin Atropine Codeine Colchicine Digitoxin Ephedrine, Pseudoephedrine L-Dopa Menthol Morphine Quinine Reserpine Scopolamine Taxol Vinblastine, vincristine Source Aloe (Aloe spp.) Belladonna (Atopa belladonna) Opium poppy (Papaver somniferum) Autumn crocus (Colchicum autumnale) Common foxglove (Digitalis purpurea) Joint fir (Ephedra sinica) Velvet bean (Mucuna deeringiana) Mint (Menta spcs.) Opium poppy (Papaver somniferum) Yellow cinchona (Cinchona ledgeriana) Indian snakeroot (Rauvolfia serpentina) Thornapple (Datura metel) Pacific Yew (Taxus brevifolia) Rosy periwinkle SCE3107_RM2011 (Catharanthus roseus) Use antibacterial, skin conditions, purgative Relaxant, sedative Painkill er Anticancer agent Cardiac stimulant Asthma, emphysema, bronchiodilator, hay fever Parkinsons disease Nasal congestion Painkill er Malaria Hype rtension Sedative Anticancer Leukemia

40

Perkhidmatan Ekosistem
Faedah yang diperolehi oleh populasi manusia, secara langsung atau tidak langsung daripada ekosistem
Costanza 1997

Faedah yang manusia boleh perolehi daripada ekosistem


Millennium Assessment 2003
SCE3107_RM2011 41

4 Kategori Perkhidmatan Ekosistem


Perkhidmatan Bekalan:
Makanan dan rempah-ratus Perintis kepada farmaseutik dan produk industri. Tenaga (kuasa hidro, bahan api biomas)

Perkhidmatan Pengaturan/Regulating dan Sokongan:


Pengasingan karbon dan pengaturan iklim Penguraian sisa dan detokfikasi Penyebaran dan kitaran nutrien Penulenan air Pendebungaan tanaman dan penyebaran biji benih Kawalan perosak dan penyakit
SCE3107_RM2011 42

4 Kategori Perkhidmatan Ekosistem


Perkhidmatan Kebudayaan:
Kebudayaan, intelektual dan kerohanian Rekreasi dan ekotuarisme Penemuan saintifik

Perkhidmatan Pengekalan:
Kepelbagaian genetik dan spesies untuk masa depan perlindungan

SCE3107_RM2011

43

Perkhidmatan Bekalan
Makanan dan Gentian
Produk makanan daripada tumbuhan, haiwan dan mikrob Produk seperti balak , sutera, hemp, jut etc.

Bahan api
Kayu, najis haiwan dan bahan biologi yang lain (eg etanol daripada tebu, bahan api daripada water hyacinth dan kuasa hidro ) sebagai sumber tenaga.

Sumber genetik
Gen dan bahan genetik untuk pembiakbakaan tumbuhan dan haiwan termasuklah bioteknologi. Biokimia, ubat-ubatan asli (tumbuhan : morfin, kuinin dan aspirin) dan farmaseutik.

SCE3107_RM2011

44

Perkhidmatan Bekalan
Sumber hiasan

SCE3107_RM2011

45

Proses Global : Regulasi Atmosfera


Proses fotosintesis menghasilkan oksigen di atmosfera, dan juga penghasilan karbon dioksida yang boleh dikaitkan dengan perubahan iklim global.

Source: Frey AMNH-CBC SCE3107_RM2011

46

Proses Global : Regulasi Iklim


Hutan dan tumbuhan lain mengubah iklim : dengan mempengaruhi pantulan cahaya matahari, pembebasan wap air, corak angin dan kehilangan kelembapan. Hutan membantu mengekalkan kelembapan persekitaran, cth : separuh daripada hujan di Lurah Amazon dihasilkan oleh kitar atmosfera hutan.

SCE3107_RM2011
Source: Bain AMNH-CBC

47

Pemuliharaan Tanah dan Air


Cth : Tanah lembap dan paya bakau
Nutrien yang berlebihan dan sedimen yang terperangkap memberi kesan kepada marin dan kawasan akuatik Perkhidmatan lain :
Mengurangkan kerosakan oleh ombak dan banjir Sebagai tapak semaian anak-anak ikan komersial Menyediakan habitat kepada kebanyakan burung, ikan dan kerang.
SCE3107_RM2011

Source: Ersts AMNH-CBC

48

Kitaran Nutrien
Biodiversiti penting untuk kitaran nutrien dan guna semula tanah. Pengurai seperti alga, kulat dan bakteria.
Source: Snyder AMNH-CBC

SCE3107_RM2011

49

Pendebungaan dan Penyebaran Biji Benih


Lebih kurang 90% tumbuhan berbunga bergantung kepada haiwan melakukan proses pendebungaan seperti lebah, burung, kelawar etc. 30% daripada tanaman bergantung kepada agen pendebunga bebas. Kehilangan agen pendebunga secara drastik akan mengurangkan hasil tuaian.
SCE3107_RM2011

Source: Spector AMNHCBC

50

Sumber Inspirasi atau Maklumat


Kemimikan Biologi Biologi Gunaan Model perubatan Pendidikan dan Penyelidikan Saintifik

Source: Brumbaugh AMNH-CBC

SCE3107_RM2011

51

Model Perubatan
Tujuannya untuk memahami penyakit. Cth : Memahami bagaimana beruang berhibernasi mendedahkan cara-cara baru untuk membantu pesakit trauma dan merawat penyakit buah pinggang dan osteoporosis. Beruang hibernasi selama 150 hari, berhenti semua fungsi normal (seperti makan, minum, kencing dan air besar). Ini boleh dicapai dengan mengurangkan suhu badan sebanyak 5 darjah Celcius. Semasa hibernasi, beruang boleh kitar semula air kencing mereka dan menggunakannya untuk membina semula tisu. Keupayaan ini mungkin berguna untuk merawat penyakit buah pinggang. Beruang berjaya bertahan berhibernasi dengan kehilangan tulang yang minimum, yang boleh menyediakan penyelesaian bagi orang yang menderita osteoporosis.

SCE3107_RM2011 52

Nilai Kerohanian dan Kebudayaan


Kemandirian kawasan semula jadi dan spesies penting untuk pelbagai kebudayaan di dunia. Beribu-ribu kumpulan kebudayaan terdapat di dunia, setiapnya mempunyai tradisi dan pengetahuan untuk berhubung dengan alam

semula jadi.

SCE3107_RM2011

53

Source: Projecto Gato Andino Bolivia, Villalba & Bernal, 1998

Nilai Estetika

Source: Brumbaugh AMNH-CBC

SCE3107_RM2011

54

Apa yang kita dapat daripada biodiversiti


Oksigen Makanan Air bersih Ubat-ubatan Astetika Idea

SCE3107_RM2011

55

Patutkah kita mengambil berat tentang biodiversiti


Apa yang kita tahu : Bumi kehilangan spesies pada
kadar yang membimbangkan
Sesetengah saintis menganggarkan sebanyak 3 spesies pupus/jam dan 20,000 kepupusan berlaku setahun Kepupusan tumbuhaan dan haiwan akan menjejaskan hidupan yang lain

SCE3107_RM2011

56

Ancaman Kepada Biodiversiti


Kemusnahan habitat Pencemaran Perubahan iklim global Ekploitasi

SCE3107_RM2011

57

SCE3107_RM2011

58