Anda di halaman 1dari 15

KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M)

NURFATIN BINTI ABD AZIZ ZAINAB ASILAH BT ABDULLAH (PISMP KAJIAN SOSIAL SEM 5)

KIA2M
Mesyuarat Memperkasakan Sekolah Kebangsaan pada 22 November 2005
Penekanan kepada kemahiran 1) MEMBACA 2) MENULIS

KEMAHIRAN ASAS

KEMAHIRAN LANJUTAN

Program yang dirancang khusus untuk menangani masalah penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu bagi murid tahun 1

Melibatkan semua sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah jenis kebangsaan diberi pilihan untuk terlibat

Semua murid tahun 1 akan menduduki Ujian Penapisan KIA2M, murid yang gagal melepasi Ujian Penapisan akan mengikuti program KIA2M
Kemahiran KIA2M ini juga diajar secara penyerapan dalam waktu P&P Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik serta Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

P&P KIA2M dijalankan dalam waktu P&P Bahasa Melayu

Dijalankan selama 3 atau 6 bulan bergantung kepada pilihan yang dibuat oleh sekolah

PERANCANGAN KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA 2M)

Pencalonan

Ujian penapisan

Perancangan

Pengajaran

Penilaian

Tindakan susulan

PELAKSANAAN KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA 2M)

STRATEGI PENGAJARAN
BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN BAHAN
Guru merancang dan murid akan belajar berdasarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja

Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancang sama ada secara individu, kumpulan kecil atau kelas

Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat Murid diberi penerangan tentang keperluan aktiviti dijalankan

PENDEKATAN PENGAJARAN
PENDEKATAN SECARA KELAS Murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar PENDEKATAN SECARA BERKUMPULAN Berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada berpusatkan murid Pembentukan kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama PENDEKATAN SECARA INDIVIDU Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu Bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu

TEKNIK PENGAJARAN
Teknik lakonan Teknik bersoal jawab Teknik menyanyi Teknik main peranan

Teknik tunjuk cara

Teknik kuiz
Teknik latih tubi Teknik bercerita

BAHASA MELAYU MERENTAS KURIKULUM


PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN
Pergerakan menggunakan abjad, suku kata dan perkataan Permainan dalaman dam abjad, suku kata, perkataan Lambung dan sambut pundi kacang/bola berabjad/suku kata

PENDIDIKAN SENI
Binaan-menggunakan play dough, plastesin membentuk abjad Catan melukis bentukbentuk abjad, suku kata

PENDIDIKAN MUZIK
Nyanyi lagu lagu abjad, mengeja, lagu kanakkanak

Pergerakan irama

Tampalan menampal bentuk abjad dan kolaj

Bunyi-bunyian berirama

MASALAH PELAKSANAAN KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA 2M)

MURID

GURU

KELUARGA

KURANG KEMUDAHAN

MASALAH PERLAKSANAAN KIA2M

MURID

SIKAP MURID

GURU KURANG KEMUDAHAN

KURANG MOTIVASI

KELUARGA

PERANAN GURU

BILIK PEMULIHAN, KEWANGAN, RUJUKAN

LATAR BELAKANG KELUARGA

KESAN PROGRAM KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA 2M)

Murid tunjukkan minat untuk menguasai kemahiran menulis dan membaca

KESAN PROGRAM KIA 2M Pemupukan sikap positif

Penguasaan murid meningkat