Anda di halaman 1dari 73

R SKTP

RU BESA
GU
PENGENALAN

2. Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas


Adalah Keperluan Asas Yang Utama.

2. Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas.

3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut


Konsep Pemulihan.
MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT
DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN

SUASANA PEMBELAJARAN YANG


MENGGALAKKAN
Cara Untuk Mengadakan Kelas Pemulihan
Disyorkan 2 alternatif seperti berikut :

1. Sekolah – sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi


sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah
diambil dari kelas – kelas tersebut sekiranya bilangan murid
pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang
sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid bagi satu sesi
pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.

2. Sekolah – sekolah yang mempunyai 1 kelas sahaja bagi sesuatu


darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan boleh juga
diambil dari darjah – darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah
tidak melebihi 15 orang.
BILIK/ KELAS KHAS PEMULIHAN

LOKASI KESESUAIAN

SUSUNAN PERABOT
LOKASI

Sangat bergantung kepada


kemudahan sedia ada serta
kemampuan sekolah

Elakkan gangguan persekitaran.


KESESUAIAN

•Keselesaan ruang dengan


bilangan murid

•Cahaya & udara mencukupi

•Susunan fizikal selaras dengan


bilangan murid
SUSUNAN PERABOT

•Perlu pengubahsuaian sebagai


dorongan ke arah p&p yang
menyeronokkan dan berkesan

•Penggunaan secara optimum


CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT
DAN PERALATAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHAS

11 RUANG MATEMATIK RUANG PENGAMATAN SUDUT


KINESTATIK PETUNJUK
6
1. Meja Guru
2. Kerusi Guru
7 3. Meja Bulat / Meja
4&5 Jepun
4. Meja Murid
5. Kerusi Murid
RUANG PENGAJARAN BUILT IN CABINATE 6. Sudut Kinestatik
9 4&5 4&5 DAN PEMBELAJARAN
7. Rak Buku
8. Rak Fail

BUILT IN CABINATE
9. White Board
10. Rak TV & VCD
3 14 12 11. Cermin Tegak
14 12. Softboard
12 13. Rak Carta
1
2 14. Kapet
RUANG MULTIMEDIA
RUANG PENGURUSAN
RUANG BAHASA MELAYU 10
8 13
JADUAL WAKTU CARTA ALIR

PENTADBIRAN KELAS

FAIL-FAIL RUANG-RUANG
DAN REKOD PEMBELAJARAN
JADUAL WAKTU

a. Kelas dan persendirian


b. Selaras dengan jadual waktu induk
c. Menarik
• Dibina oleh guru pemulihan sendiri
(Bukan oleh GB atau GPK)
Jadual Waktu Guru Kelas Pemulihan

Guru-guru Khas pemulihan dikehendaki mempunyai


agihan masa seperti berikut :

1. Masa untuk mengajar - 990 minit

2. Masa untuk persediaan dan panduan - 120 minit

3. Masa luang ( free period ) sama seperti yang diberi


kepada guru – guru yang lain di sekolah yang
berkenaan.
AGIHAN MASA MENGAJAR

1. Masa Mengajar 990 minit.

2. Masa Persediaan dan Panduan 120 minit.

3. Masa Tidak Mengajar (Free Period).

4. Masa Persediaan dan Panduan Tertera

Dalam Jadual Waktu.

5. Masa Bertugas Mengikut Peraturan Sekolah.


PERUNTUKAN MASA

WAKTU MENGAJAR
990 MINIT
+ PERSEDIAAN
PERHIMPUNAN DAN PANDUAN
120 MINIT

JUMLAH SEMINGGU
1110 MINIT
MASA PERSEDIAAN DAN PANDUAN
1. Rundingcara dengan ibubapa.
2. Menyediakan bahan-bahan pengajaran.
3. Mengemaskini rekod-rekod.
4. Bimbingan dan Kaunseling.
5. Rundingcara dengan guru kelas / matapelajaran.
6. Rundingcara dengan Guru Besar.
7. Mengemaskini sudut-sudut pembelajaran.
8. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran..
CONTOH JADUAL WAKTU

7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 –12.00 –
8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30

ISNIN PER B. MATEMATI B. P/R.CARA


MELAYU K MELAYU
2M 3M 2H

B. B. MELAYU MATEMATIK
SELASA MELAYU
3 H 3 2 H
M
B. MELAYU B. B. MELAYU B. M
R MELAYU
ABU 2 M 3 H 3 M 2
H
KHAMIS MATE B. MATEMATI
MELAYU K P/R.CARA
3H 2 H 2 M

B. MELAYU B. MELAYU B. MELAYU


JUMAA
T 2 M 3 M 3H
GURU GANTI
Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup Tanpa
Mendapat Kebenaran Bertulis dari Jabatan
Pelajaran
• Merupakan proses/ langkah
pelaksanaan program
• Perlu difahami dan dihayati
• Pamerkan
PENCALONAN &
PENGUMPULAN MAKLUMAT

UJIAN SARINGAN MINGGU


(UJIAN PELEPASAN II (KIA2M) KE-2
TAHUN 2 DIBUAT SEMASA TAHUN 1 JANUARI
TAHUN 3 – 6 DIBUAT PD TAHUN SEMASA

SKOR 0 – 9
SKOR 46 – 60
(CADANGAN KE SKOR
PENDIDIKAN KHAS)

SKOR 10 - 45
KE KELAS PEMULIHAN KHAS

UJIAN DIAGNOSTIK MINGGU


DAN ANALISIS KE-3
MAC

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

SKOR 46 - 60 MINGGU
UJIAN PENCAPAIAN I
(UJIAN PELEPASAN II – KIA2M) KE-4
JULAI

SKOR 10 – 45
ULANG PENGAJARAN & 1 OGOS
PEMBELAJARAN

UJIAN PENCAPAIAN II SKOR 46 - 60


(UJIAN PELEPASAN II – KIA2M) 1 NOV

SKOR 10 – 45
KE KELAS PEMULIHAN KHAS
TAHUN BERIKUTNYA
FAIL & REKOD

• Fail peribadi – pencalonan, maklumat,


l/belakang, rekod kesihatan dsb
• Fail lembaran kerja – set ujian-ujian
• Fail lembaran kerja – BM, MATEMATIK
• Fail rekod pengamatan
• Rekod prestasi
RUANG P&P

• Ikut kesesuaian dan keluasan bilik


• Bahan-bahan merangsang P&P
• Penggunaan optimum
RUMUSAN
Keutamaan harus diberi kepada
pengwujudan suasana belajar yang
kondusif, bilik yang ceria, dipenuhi
dengan peralatan p&p yang sesuai dan
berkesan serta susun atur yang
menarik. Meminggirkan keperluan ini
bererti sekolah menyampaikan mesej
bahawa program pemulihan ini tidak
penting.
JUSTERU, siapakah yang harus
dipersalahkan???
KOD PENGELOLAAN FAIL
01 - Asrama
02 - Hal Ehwal Murid
03 - Kemudahan Fizikal
04 - Kewangan dan Akaun
05 - KoKurikulum
06 - Kurikulum
07 - Pentadbiran Am Sekolah
08 - Perhubungan Masyarakat
09 - Perjawatan & Perkhidmatan
10 - Pelbagai
1 . FAIL INDUK
Kandungan

a. Surat – surat perhubungan luar/dalaman

b. Carta Organisasi Kurikulum & Program Pemulihan Khas

c. Pekeliling-pekeling IKhtisas
(Contoh : PP Ikh. Bil 4 /(96)

2 .FAIL SUKATAN PELAJARAN


Kandungan

a. Panduan Pemulihan khas

b. Huraian Sukatan Pelajaran B. Melayu dan Mate.


Tahun 1 - 3

c. Rancangan Pelajaran Tahunan

d. Senarai Bahan Bantu Mengajar & Kedudukannya


3 . FAIL MESYUARAT
Kandungan
a. Surat – surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah
b. Minit mesyuarat ( sekurang – kurangnya 3 X
setahun )

4. FAIL PERIBADI MURID


Kandungan
a. Borang Percalonan
b. Profil Murid
c. Ujian Saringan dan Diagnostik
d. Lembaran Kerja
e. Hasil penilaian yang telah dijalankan
f. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid
Fail Perseorangan / Peribadi Murid Pemulihan :
1. Borang Pencalonan .

OBJEKTIF : Program Pemulihan ialah untuk menolong murid-murid yang mundur belajar,
terutama dalam kemahiran-kemahiran asas Bahasa dan Matematik
Pencalonan Anda :
Untuk program pemulihan sila calonkan murid-murid yang anda fikir :
a. Perlu kepada pemulihan

a. Boleh mendapat manfaat dari kelas khas jika setiap hari diberi latihan / kerja
kemahiran-kemahiran asas Bahasa dan Matematik
....
....
....

SILA BULATKAN YA ATAU TIDAK

A. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MEMBACA KOMEN

a. Murid boleh kenal dan nama huruf abjad Ya Tidak

b. Murid boleh sebut perkataan – Ya Tidak


perkataan sehari – hari seperti baju,
emak, adik, ayam, kedai dll .
…….
…….
…….
Sambungan :

……
……

B. KEMAHIRAN – KEMAHIRAN MENGIRA


a. Murid boleh bilang 1 - 10 Ya Tidak

b. Murid boleh bilang 11 - 99 Ya Tidak

c. Murid boleh kenal 1 - 10 Ya Tidak


……
……
……
C. TINGKAHLAKU DALAM KELAS
a. Menumpukan perhatian Ya Tidak
b. Ikut arahan Ya Tidak

c. Menggerakbalas Ya Tidak
……
……
……

Tarikh :
2. Borang Latarbelakang Murid Pemulihan .
A. Latarbelakang Umum

Nama : Kelas :
Umur : Tahun : Bulan Tarikh Lahir :
…..
…..
…..
B. Makanan Di Rumah :

Sarapan : Ada / Tiada


Makan Tengahari : Ada / Tiada
…..
……..
…..
C. Alat Untuk Masa Lapang serta Pendidikan Umum Di Rumah :
Permainan :
(1) Luar Rumah :

…..
…….
…….…….
…..
D. Rumah / Perabot

Kuasa elektrik : Ada / Tiada

Bekalan Air : Ada / Tiada


…….
…….
….. Tandatangan Guru :

(Potong mana yang tida berkenaan)


3. Borang Pengumpulan Maklumat .

NAMA MURID :
KELAS : TAHUN :

KOMEN MENGENAI REKOD :

. .
.. ..
.. ..
. .
KEPUTUSAN : Murid ini DITERIMA/TIDAK DITERIMA untuk mengikuti
program Pemulihan di kelas khas.
Tandatangan guru Pemulihan :
( Nama Penuh: )

Tarikh :
5 . FAIL UJIAN KIA 2M DAN FAIL IPP2M
Kandungan
Analisis Ujian KIA 2M DAN IPP2M

6. FAIL UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS


Kandungan
Analisis Ujian Diagnostik
7 . FAIL LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU
Kandungan
Contoh-contoh Lembaran Kerja

8. FAIL LEMBARAN KERJA MATEMATIK


Kandungan
Contoh-contoh Lembaran Kerja
09 . FAIL BANK SOALAN
Kandungan
Semua set ujian yang digunakan.

10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN


Kandungan
Jadual guru Pemulihan
Maklumat guru Pemulihan
FAIL – FAIL LAIN

( Fail perbadi murid )


Borang Pencalonan murid
Borang pengumpulan maklumat
Kaji selidik / borang latar belakang
Rekod kesihatan

( Fail Bahasa Melayu – Individu )


- IIP2M / Saringan
- Ujian Diognastik
- Rekod Pengamatan
- Rekod Pencapaian murid
- Borang skor individu
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SELEPAS NAIK TARAF
Pulau Sedundun
Pantai Bidara,
Tanjung Rhu, Teluk
Tinta;
Silap kata tersasul
bicara,
Pohon maaf jua
dipinta.
SEKIAN

TERIMA KASIH