Anda di halaman 1dari 12

IS KEVIN BLUFFING ?

NUR RAILI AKHMAL BIN KIPLIE MOHD HAFEEZ BIN SAKAWI ANIM BIN JABUR

Pengenalan
Perkara-perkara yang kami gunakan dalam menganalisis cerita ini, kami telah menjalankan tindakan seperti berikut:
Memahami kehendak analisis kes Memahami keseluruhan cerita Mengenalpasti masalah atau konflik di dalam cerita. Menghubungkaitkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari bagi mengetahui penggunaan teori dan model yang berkaitan

Selain itu ;
Menyediakan pelan kelas yang kondusif

Laporan Analisis Kajian Kes


1.0

Sinopsis

2.0

Watak dan Perwatakan Teori dan Model Yang Berkaitan

3.0

Kevin merupakan seorang murid yang bermasalah dan didiagnosis sebagai psikotik serta sepatutnya dimasukkan ke dalam kelas masalah tingkah laku. Carol merupakan guru kelas dia dan menghadapi masalah dalam menangani dia.

Guru besar sekolah iaitu Ms. Rice pun meminta John Patterson yakni pembantu sekolah untuk mengeluarkan Kevin dari kelas Miss Carol dan dihantar ke bilik Allison King yang juga merupakan guru kelas masalah tingkahlaku apabila perlu. Satu kurungan kayu telah dibina, yang mana di situ Kevin akan dikenakan Timeout sehinggalah dia bertenang.

Kevin juga pernah mengugut untuk memecahkan cermin tingkap kelasnya dengan tujuan untuk menakutkan Miss Carol. Namun, Miss Carol memberitahu bahawa ibunya akan menggantikan cermin yang dia pecahkan. Dia membatalkan hasratnya.

Semasa mengadakan perbincangan dua hala bersama Kevin, Carol amat terharu dengan kisah hidup Kevin. Kevin yang sering dipukul oleh ayahnya memberi kesan kepada sikapnya yang kini. Sejarah hidupnya mempengaruhi segala sikapnya kini.

Murid tahun 6 berkeprluan khas

Psikotik

Kevin
Agresif dan mudah mengamuk

Mangsa pukul sewaktu kecil

Guru kelas Kelvin

Positif dan berdedikasi

Miss Carol Yake


Penyayang dan simpati kepada pelajar

Banyak pengalaman mengajar

Ms. Rice
Guru Besar

Mencadangkan agar Kelvin dipindahkan ke bilik Allison

Guru masalah tingkah laku

Allison King

Mr John Patterson

Pembantu sekolah

Teori dan Model Berkaitan

Teori Ekologi Bronfenbrenner


Pengaruh persekitaran sosio-budaya terhadap perkembangan individu.

Lima sistem ekologi yang terdapat dalam teori ini iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem

pelbagai tingkah laku adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas

perlakuan Kevin yang agresif itu adalah hasil peniruan daripada tingkah laku ayahnya dulu, sehingga ia turut mempengaruhi tingkah lakunya di sekolah.

Teori Pemodelan Albert Bandura

sikap ganas bapa Kevin telah menyebabkan Kevin turut menjadi sepertinya apabila cuba mengawal orang lain melalui keganasan.

Model Yang Berkaitan

Model Disiplin Asertif Lee Canter


Haliza Hamzah (2009), kewujudan set model ini adalah peraturan (rules) yang berasaskan kepada diikuti dengan peneguhan terhadap penggunaan ganjaran tingkah laku yang dan hukuman sebagai diingini dan lanjutan penerimaan murid (consequence). terhadap tingkah laku yang ditunjukkan. membolehkan guru untuk menjelaskan tingkah laku yang dikehendakinya daripada murid.

Model Akibat Logikal Dreikurs


Dreikurs (1968) berpendapat, murid boleh dibantu oleh guru untuk memahami motif dan menyingkirkan salah laku, dan ini lebih berkesan dilakukan apabila murid merasai akibat logikal tingkah laku mereka sendiri. Haliza Hamzah (2009) lagi, murid perlu diberi pilihan untuk bertindak dan bukannya dipaksa untuk berkelakuan seperti dimahukan oleh guru.

Haliza Hamzah (2009), model ini lebih menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk menjaga disiplin dalam bilik darjah.

Konsep Kecerdasan Emosi

individu mempunyai beberapa kemahiran sosial serta kemahiran mengawal emosi seperti kemahiran berempati, kemahiran mengenalpasti emosi orang lain dan lainlain.

Cadangan Strategi
Menjalinkan hubungan yang positif antara guru dan murid

Hukuman atau Dendaan

Kaunseling dan Terapi

Peneguhan