Anda di halaman 1dari 35

PEMIKIRAN DAN

FALSAFAH DALAM
TAMADUN INDIA
Kamaruzaman yusoff
kamaruz@ukm.my

1
objektif
• Kenal amalan dan budaya masyarakat
• Memahami unsur-unsur tradisional yang
masih diamalkan hingga sekarang

2
Bangsa Aryan Dan
Pembentukan Budaya India
• berlaku sejak tahun 2000 S.M.
• berbeza dalam konteks fizikal dan
pemikiran yang mencorakkan satu
budaya serta taraf kehidupan yang
berbeza dengan masyarakat tempatan.
• mahir dalam perkembangan falsafah
dan kesusasteraan
• memusnahkan tamadun Harapa

3
• memulakan satu kebudayaan baru - Veda
• membawa perbedaan kebudayaan
– cara pemakaian, pemakanan
– bahasa
– kepercayaan
• Penempatan awal masyarakat Aryan bermula
di Punjab

4
politik orang Aryan
• Persaingan penempatan • raja yang dibantu oleh:
sesama mereka – senani (mengawasi dalam
• dikenali sebagai Aryavarta hal peperangan,)
atau tanah milik orang Aryan – purohita (mengendalikan
• Asas pembentukan upacara keagamaan)
masyarakatnya bermula – dua majlis suku turut
daripada dibentuk iaitu Sabha dan
– unit keluarga dan Samiti yang akan
gabungan keluarga mengawasi kekuasaan dan
akhirnya membentuk peranan seseorang raja.
– grama ataupun kampung
dan diketuai oleh Gramani.
– pembentukan jana yang
akan diketuai oleh janapati
ataupun raja
5
1. konsep territori dalam kitab veda sebagai elemen
paling penting sebelum pengembangan dalam aspek
lain dilakukan.
– pencerobohan kuasa oleh orang-orang Aryan yang memasuki
India pada tahun 1500 SM ke atas masyarakat pribumi yang
disebut sebagai Dasa yang bermaksud golongan yang
lemah/hamba.
– upacara keagamaan yang menjadi tradisi orang-orang Aryan
ini ialah upacara Asvamedha
– siri-siri peperangan yang ditonjolkan di dalam kitab Purana
dan juga epik-epik Mahabharata dan Ramayana.
– pengaruh Dewa juga turut ditonjolkan dalam episod-episod
peperangan tersebut sebagai satu cara mewajarkan
peperangan

6
2. pengekalan kuasa dan mempertahankan
warisan pemerintahan.
– Pengaruh dan kedudukan golongan Brahmin (sami-
sami agama Hindu) dalam institusi diraja ini juga
turut memudahkan sistem warisan dalam kerajaan
diamalkan memandangkan golongan
– Kerajaan-kerajaan Gupta, Maurya, Nanda
merupakan antara kerajaan-kerajaan yang jelas
mengekalkan tradisi dinasti dalam pemerintahan
mereka.

7
3. organisasi pemerintah diwujudkan
– Mengikut kitab-kitab Veda, jawatan
pentadbiran lain yang penting ialah jawatan
Purohita, senani dan graman.
– Fungsi Purohita (Brahmin) adalah selaku
– Serani menjaga pertahanan negara dan
keselamatan masyarakat
– gramani lebih bertanggungjawab dalam
menjaga keperluan-keperluan sivil sesebuah
masyarakat.

8
4. Kitab Arthasastra merupakan sebuah manual
politik yang agung di India menekankan:
– a-perlunya sesebuah kerajaan
– perlu mewujudkan satu centralisasi kuasa bersama-
sama dengan satu unit birokrasi
– kedudukan raja amat ditekankan.
– pembentukan kabinet pentadbiran ada 18 jawatan
mantri
– hubungan antarabangsa juga perlu dilakukan

9
5. Konsep kuasa raja raja.
-sebagai wakil tuhan devaraja.
-ada peraturan-peraturan dan kelakuan-kelakuan
yang perlu dipatuhi
-upacara rajasuya telah dilakukan untuk beri kuasa
mutlak.
- gelaran Maharaja, Rajatiraja, Devaputra ,
cakravartin (Raja Sejagat)
- dharma juga turut dikaitkan dengan raja yg
mempunyai rajadharmanya yang perlu dilaksanakan.
(setiap peraturan dan tanggungjawab yang perlu
dilakukan oleh raja) .

10
Sosial
• berdasarkan konsep “varna” iaitu
perbedaan warna kulit
• berdasarkan konsep ‘jati’ iaitu
perbedaan mengikut kelas pekerjaan.
– Brahman, Khsatriya, vaisha dan
sudhra

11
• Konsep kasta
– pengkhususan pekerjaan
– kasta menjadi semakin keras dan rigid
– diwarisi dari satu generasi kepada
generasi yang lain.
• Pengamalan kasta di India + kepercayaan
agama.
• Sistem kasta yang diamalkan oleh orang
Aryan tidak wujud sebelumnya
12
Kedudukan brahmin
a- merupakan golongan yang
menduduki kelas tertinggi dalam
struktur sosial masyarakat India.
b- sebagai penghubung di antara dewa-
dewa maka golongan Brahmin juga
bertanggungjawab dalam merestui setiap
raja.
c- Upacara-upacara mengabsahkan
kedudukan raja akan dikendalikan oleh
Brahmin
d- Penasihat diraja untuk mengawasi agar
tuntutan dharma dilaksanakan sebaik
mungkin oleh raja. 13
• konsep `varna’
SOSIAL
• Dalam kitab Manu, menjelaskan bahawa golongan
Brahmin khastriya Vaisya shudra
• Ada peraturan baru seperti
d)tidak dibenarkan wujud satu bentuk hubungan
atau ikatan perkahwinan dengan kasta-kasta yang
berbeda,
e) dibenarkan makan atau minum di antara individu
sekastanya sahaja dan
f) perlu melakukan tugas-tugas atau kerja-kerja
mengikut jenis kastanya sahaja,
g) Setiap individu perlu mentaati dan menerima
aturan-aturan kasta tersebut.
14
• Perlaksanaan peraturan-peraturan ini juga menjadi
semakin tegas
• Konsep kelahiran semula
• Aspek ketuhanan (diviniti) yang dikaitkan dengan
sistem kasta ini menyebabkan sentimen
perbezaan kasta ini amat sukar untuk dihapuskan
di kalangan masyarakat India dan penerimaan
terhadap sistem kasta juga menjadi lebih mudah di
kalangan masyarakat India.
• Dominasi golongan Brahmin dalam pelbagai
insstitusi

15
Sistem jati
• Sebagai menolak sistem varna
• Ditentukan oleh kelahiran sahaja
• Hubungan antara jati dihalang oleh
bahasa, bangsa
• Agamawan cuba leraikan tembok

16
Ciri-ciri sistem jati
• Perkahwinan ramai suami
• Pengkhususan kerja
• Keahlian turun temurun
• Hierarki
• Dikawal oleh panchayat

17
Perbandingan varna dan jati
varna jati
India utara sahaja Semua
Tiada struktur Panchayat yg ada 5
pemerintahan anggota
Kahwin campur wujud Haram
Tidak boleh tukar status Pemeringkatan taraf
Tempatan di luar Diiktiraf
Hapus 500SM kekal

18
wanita
• Kedudukan tinggi
• Aktiviti agama: bertapa, korban
• Pendidikan
• Pembahagian tugas yg jelas

19
agama masyarakat india utara
• kepercayaan kepada dewa-dewa seperti
Dewa Indra, Varuna, Agni dan
sebagainya.
• tiada penyembahan kepada patung-
patung
• Penyembahan terhadap dewa-dewa
Brahma, Vishnu dan Shiva lebih
dominan.

20
• upacara-upacara penyembahan dan
pengorbanan juga penting.
• difahami oleh Brahmin
• kepercayaan mereka lebih dikenali
sebagai Brahmanisme.

21
asas agama hindu di utara
• kitab-kitab Veda dan Upanishad
• lebih dikenali sebagai ajaran
Brahmanisme.
• lahirnya kepercayaan politeistik, yakni
mempercayai adanya banyak Dewa dan
Dewi
• bertukar menjadi monoteistik iaitu
mempercayai satu kuasa yang Agung
yang disebut sebagai Atman atau
Brahman. 22
• Konsep trimurthi
• menekankan kepada unsur-unsur
falsafah
• aspek ritualistiknya pula menekankan
kepada upacara-upacara pengorbanan
dan pemujaan
• memerlukan pengantaraan antara
penyembah dengan tuhan yakni
memerlukan golongan Brahmin dalam
upacara-upacara pengambilannya.
23
kitab Upanishad
• pemikiran yang lebih filosofik.
• Persoalan Roh Agung,
– prinsip karma, moksha, samsara menjadi
semakin dominan.
– Kehidupan manusia itu dikaitkan dengan
samsara.
– Proses kelahiran semula
– Kebebasan abadi moksha,
– Keseluruhan proses memisahkan diri dari
samsara dan mencapai moksha ini disebut
sebagai dharma yang harus dipenuhi oleh
setiap individu.
24
Upanishad…
• Kebebasan abadi dicapai melalui:
– melalui jnana-marga yang bermaksud
pembebasan dengan cara ilmu pengetahuan.
– Karma-marga pula merupakan satu
pendekatan yang menekankan pembebasan
melalui perbuatan iaitu melakukan perbuatan
yang baik
– Bhakti-marga merupakan pendekatan dengan
cara meningkatkan perhubungan kerohanian
dengan rasa kasih sayang yang tinggi
terhadap tuhan. 25
pendidikan
• Sekolah – charaka
• Akademi – parishad
• Sistem hafalan
• Belajar teks veda: upacara, fonetik,
etimologi, tatabahasa, astronomi

26
Ekonomi
• pertanian dan perternakan.
– jagung, barley dan gandum.
– lembu, kuda dan kambing sebagai ternakan utama orang
Aryan.
– Lembu dianggap sebagai binatang penting dan kekayaan
seseorang itu dinilai dengan jumlah lembu yang dimiliki.
• Terdapat juga syiling emas - nishka
• Kegiatan pertukangan barangan logam seperti besi,
gangsa dan tembaga turut berkembang. mereka
lebih mahir dalam hal penggunaan dan pembuatan
alatan logam.

27
EKONOMI
• kitab-kitab Veda dan kitab Arthasastra yang
menekankan bahawa kemajuan ekonomi akan
menentukan kemakmuran sesebuah masyarakat.
• “Artha” bermaksud kekayaan dan setiap pemerintah
bertanggungjawab untuk menjaga dan
membangunkan ekonomi.
• Tanah merupakan sumber penting untuk produktiviti
ekonomi
• persoalan hak milik tanah dan warisan tanah turut
difokuskan. Di dalam kitab Veda (III, 31) menyebut
tentang vastu yang bermaksud hak pemilikan tanah
individu.

28
..ekonomi…
• Konsep penempatan semula rakyat pada
zaman Maurya. turut ditekankan di dalam
kitab Arthasastra.
• Penubuhan Jabatan Perhutanan
• Pertubuhan-pertubuhan ekonomi yang disebut
sebagai sreni di dalam kitab Arthasastra turut
diamalkan sejak zaman kerajaan Maurya dan
Gupta.
• pengamalan sistem kasta juga harus dilihat
sebagai mempunyai kepentingan ekonomi.

29
India selatan
• Bahasa tamil, telugu, malayalam, kannada
• Tamil nadu, india selatan
• Dravidia: hitam, kerinting,
• Zaman sangam

30
sosial
• Kasta rendah
• Asas hierarki: pelajaran, kemahiran,
bijaksana
• Dipengaruhi oleh brahmin dr utara
• Melawan kasta

31
wanita
• Dihormati, taraf rendah
• Wanita baik bila pemalu, rendah diri,
• Sastera sangam sebut
– Kahwin dan berkeluarga
– Pertapa
– simpanan

32
Ekonomi india selatan
• Ikut tempat tinggal: pemburu, perompa,
penternak, petani, nelayan, ahli sastera,
perdangangan barter,
• Cukai: tanah, todi, pokok, ternak, emas,

33
politik
• Monarki: chera, chola, pandya
• Raja warisan tanpa kuasa mutlak
• Peranan menteri

34
pendidikan
• Diutamakan
• Utk pengetahuan sains, sastera.
• Guru dihormati
• Wanita diberi pendidikan senihalus, muzik
dan tarian

35

Anda mungkin juga menyukai