Anda di halaman 1dari 38

KONSEP KENDIRI DAN

PENINGKATAN KERJAYA
OLEH :
MD.NOOR BIN SAAD
PEGAWAI KAUNSELING PEJABAT
PELAJARAN DAERAH ROMPIN
PERSOALAN ?
ADAKAH ANDA BERPUASHATI
DENGAN :

DIRI SENDIRI
KERJAYA
KEHIDUPAN BERKELUARGA
PERSEKITARAN HIDUP SENDIRI
JAWAPANNYA

KITA SAHAJA YANG


MENGETAHUI
TENTANG DIRI SENDIRI
KONSEP KENDIRI
Konsep kendiri merupakan
gabungan di antara persepsi
kendiri terhadap diri sendiri
yang mencakupi aspek-aspek
nilai dan sikap dengan
persepsi orang lain terhadap
diri itu dari segi nilai dan
sikap.
Persepsi
Persepsi Orang lain
diri (minat, terhadap diri
sikap, nilai
KENDIRI sendiri
dll. (minat,
sikap, bakat,
nilai dll.
TINGKAP JOHARI
Saya tahu Saya tidak tahu

TERBUKA TERTUTUP

Awak tahu Awak tahu

Saya tahu Saya tidak tahu

RAHSIA TERSEMBUNYI

Awak tidak tahu Awak tidak tahu


KONSEP KENDIRI POSITIF
Bermaksud percaya kepada diri
sendiri secara lebih sihat,yakin
disertakan dengan minat yang baik
dan objektif, tidak terlalu
sensitif. Konsep kendiri positif juga
akan menerima kritik orang lain dan
memberikan pandangan jika
terdapat keadaan yang tidak
munasabah.
KONSEP KENDIRI NEGATIF
Konsep kendiri negatif ditunjukkan
melalui sifat yang terlalu subjektif,
sensitif, rendah diri dan biasanya
menjauhkan diri dari orang kerana
rasa kekurangan dan takut bergaul.
MENGAPA KONSEP KENDIRI
PENTING ?
KITA PERLU MENGENAL DIRI KITA
SENDIRI

DAPAT MENGETAHUI KEKUATAN DAN


KELEMAHAN DIRI

o DAPAT MEMPERBAIKI DIRI


o DAPAT MEMBINA MATLAMAT HIDUP
YANG POSITIF
MENGENALI
PERSONALITI
BENTUK MANAKAH YANG ANDA
SUKA

1 2 3

4
INVENTORI PERSONALITI
WARNA
PRINSIP KONSEP KENDIRI
KK boleh ditukar ke arah positif atau
negatif
Menukar KK mengambil masa
Kita boleh berusaha meningkatkan KK
Perasaan kejayaan boleh
meningkatkan KK
KK boleh mengubah sikap dan
tingkahlaku.
Kebahagian di dalam kehidupan
tercapai apabila real self dan ideal
self berada di dalam kongruen.
FAKTOR KRITIKAL KE ARAH KEJAYAAN

)
K
0%

EM
(1

A
H
N

IR
A
U

A
H

N
A

(1
ET

KEJAYAAN

0%
G
N

)
PE

SIKAP
(80%)
MENGUBAH KONSEP KENDIRI
Kebiasaannya lambat datang ke
sekolah ditukarkan kepada awal
datang sekolah
Telah dapat menjadi role model
kepada pelajar
Masuk ke kelas tepat waktunya
Mengajar dengan menggunakan
pelbagai kaedah
=Dapat menunjukkan kasih sayang
kepada pelajar.
= Selalu memberi penghargaan
kepada pelajar
= Menyimpan data pencapaian
pelajar
= Sentiasa kreatif dan inovatif di
dalam P&P
=PENTINGKAN CORE BUSINESS
(MENGAJAR) DARIPADA YANG
LAIN.
KONSEP KENDIRI NEGATIF
YANG PERLU DIUBAH
Cepat bertindak, lambat berfikir
Tidak mempunyai maklumat yang
lengkap
Terlalu mementingkan diri.
Suka menyalahkan orang lain,
persekitaran dan takdir
Tidak memiliki sebarang nilai atau
matlamat
Memiliki matlamat yang negatif
Memiliki matlamat yang berubah-
ubah
Tidak berupaya membuat pilihan
Sukar menerima kekutan dan
kelemahan sendiri
Tidak kreatif mencari ruang dalam
masyarakat
Mengguna strategi lama untuk
menangani situasi baru.
SISTEM KEPERCAYAAN YANG
PERLU DIUBAH
Saya perlu diterima oleh semua
orang, kalau tidak saya tidak
berguna.
Saya perlu diterima oleh orang yang
rapat, kerana ini penting bagi saya.
Saya percaya semua masalah ada
jawapannya, jika saya tidak dapat
jawapannya menunjukkan saya tidak
bagus.
Saya mesti mendapat apa yang saya
harapkan, jangkakan, jika gagal ia amat
teruk dan mengecewakan.
Saya percaya masalah orang lain mesti
menjadi masalah saya dan saya
bertanggungjawab.
Lari daripada masalah adalah lebih baik
daripada menghadapinya.
Saya mesti bergantung kepada orang lain.
Saya tidak boleh berubah, lebih-lebih lagi
kerana masa lampau mencorakkan saya
kini.
Kebahagian saya adalah dari orang lain,
atau di luar diri saya dan saya tiada kuasa
untuk mengawalnya.

“Men feel disturbed not by things, but by


the views which they take of them”
TUJUH TABIAT KE ARAH
KECEMERLANGAN
STEVEN COVEY :
Caring
U
NDERSTANDING
T
RUSTING
A
CCEPTING
P
ATIENCE
P
OSITIVE
L
ISTENING
E
MPATHY
ASSERTIVE
CUT
AP P L E ‘A ’
Ibu bapa hendaklah
berlaku adil, menjaga
kebajikan dan suka
memaafkan ahli
keluarga
Surah Al-
Nahl : 90
Sekadar Satu Renungan
Sayangilah pelajar
sepertimana kita ingin
disayangi;
Sedangkan kita mengajar
anak orang betul-betul pun,
belum pasti anak kita akan
diajar betul-betul, apatah
lagi jika kita mengajar
separuh hati;
“ Kekuatan guru terletak
kepada contoh teladan yang
mereka bina, minda yang
terbuka dan kesediaan
menerima kesilapan pelajar
dengan penuh rasa
kasih sayang “
If a child learns with
encouragement, he learns
confidence,
If a child lives with praise, he
learns to appreciate,
If a child lives with approval, he
learns to like himself/herself,
If a child lives with acceptance
and friendship, he learns to find
love in the world.
Hati-hati dengan PEMIKIRAN anda, ia akan
menjadi PERCAKAPAN anda;
Hati-hati dengan PERCAKAPAN anda, ia
akan menjadi PERBUATAN anda;
Hati-hati dengan PERBUATAN anda, ia
akan menjadi KETERBIASAAN anda;
Hati-hati dengan KETERBIASAAN anda, ia
akan menjadi SIFAT anda;

“ Bertindak TANPA BERFIKIR hanya akan


mengundang PADAH pada diri sendiri “
SEKIAN
TERIMA
KASIH