Anda di halaman 1dari 51

KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN KECIL

PERSEKITARAN DAN JARINGAN


ABDUL RAHIM__ 5 PISMP RBT 1 JAN 2011 IPGKSM

Keadaan Persekitaran Keusahawanan


Persekitaran Luaran
Politik dan Perundangan Ekonomi Sosial Teknologi

Persekitaran Dalaman
Sumber manusia Struktur organisasi Kewangan Penyelidikan dan

Pembeli
Pembekal Persaingan

pembangunan

Khidmat Sokongan Keusahawanan


1. Kemudahan pembiayaan kewangan 2. Khidmat pemasaran

3. Khidmat penyelidikan dan pembangunan dan pengkomersilan hasil penyelidikan


4. Khidmat latihan teknikal dan keusahawanan 5. Kemudahan infrastruktur 6. Khidmat jaringan perniagaan dan kebajikan keusahawanan

Kemudahan Pembiayaan Kewangan


Membantu usahawan mendapatkan sumber pembiayaan untuk memulakan projek perniagaan atau mengembangkan perniagaan pada tahap yang lebih besar Agensi yang terlibat adalah: Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia (CGC). Malaysian Industrial Development Fund (MIDF). Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia (BPIMB).

Kementerian Pembangunan Luar Bandar


Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia melalui SMIDEC dan MIDF.

Khidmat Pemasaran
FAMA memasarkan hasil pertanian daripada pekebun kecil memasarkan hasil-hasil keluaran industri perabot memasarkan produk hasil keluaran industri yang berasaskan makanan membangun dan memajukan pasaran produk kraftangan .

Guthrie Furniture Sdn. Bhd. Besta Distributor Karyaneka

Khidmat Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkormesilan Hasil Penyelidikan


Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains dan teknologi untuk industri kejuruteraan ringan Penyelidikan dan pembangunan dalam industri berasaskan perkayuan
Penyelidikan dan pembangunan untuk IKS berasaskan makanan dan herba. Industri berasaskan getah dan produk daripada getah asli

SIRIM

FRIM

MARDI

RRIM

Khidmat Latihan Teknikal dan Keusahawanan


MARDI
SIRIM JKR Jabatan Perkhidmatan Haiwan. LKIM

Teknologi makanan dan pertanian


Kejuruteraan ringan seperti kimpalan, membuat acuan, sadur letrik dan lain-lain Kerja-kerja pemborong binaan Teknik menternak dan pembiakan ternakan Teknik menternak ikan dan penangkapan ikan di laut dalam

Kemudahan Latihan Keusahawanan dan Pengurusan


MARA Kursus kesedaran keusahawanan, kursus pembangunan usahawan, dan kursus peningkatan keusahawanan

Perbadanan Produktiviti Negara (PPN) Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)

Kursus untuk industri kejuruteraan, jualan dan pemasaran, pengurusan hotel dan pelancongan, pengurusan kewangan, dan kawalan mutu
Kursus pembangunan usahawan, kursus peningkatan pengurusan perniagaan, dan perakaunan berkomputer

Kemudahan Infrastruktur
Rumah kedai, bazar, arked, kompleks pejabat dan membeli belah serta bengkel untuk perusahaan kecil Tapak kilang bimbingan terutama sekali kepada usahawan yang membuat pinjaman melalui BPIMB
Penyediaan tapak dan banguan kilang untuk IKS di kawasan perusahaan IKS

MARA

Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB)


Malaysian Industrial Estate Berhad (MIEL)

Print master
Your Text here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mengenalpasti komponen2 persekitaran yg mempengaruhi keusahawanan. 2. Bincang pengaruh persekitaran luaran (makro&mikro) serta kepentingannya kpd bidang keusahawanan. 3. Bincang pengaruh persekitaran dalaman serta kepentingannya kpd bidang keusahawanan. 4. Menjelaskan konsep & kepentingan jaringan

PERSEKITARAN?

PERSEKITARAN IALAH KEADAAN, SITUASI ATAU SUASANA YG BOLEH MEMPENGARUHI SAMA ADA INDIVIDU, UNIT KELUARGA, ORGANISASI, SYARIKAT, PERNIAGAAN & SEBAGAINYA

PERSEKITARAN DARI PERSPEKTIF USAHAWAN


KEADAAN & UNSUR2 LUARAN SERTA DALAMAN YG BOLEH MEMBERI KESAN KPD PERNIAGAAN & SETERUSNYA MEMPENGARUHI USAHAWAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PERNIAGAAN
Eg. PENGUSAHA RESTORAN: KESAN & PENGARUH KENAIKAN HARGA AYAM/IKAN/SAYURAN,

USAHAWAN & PERSEKITARAN


USAHAWAN BERGIAT & BERADA DI DALAM PERSEKITARANNYA PD SETIAP MASA; JADI, BERINTERAKSI & DIPENGARUHI OLEH PERSEKITARANNYA PERSEKITARAN SENTIASA BERUBAH & TAK MENENTU; PERLU DIPANTAU & DINILAI SELALU

KOMPONEN PERSEKITARAN
PERSEKITARAN TERBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN IAITU PERSEKITARAN LUARAN DAN PERSEKITARAN DALAMAN.

PERSEKITARAN LUARAN
PERSEKITARAN LUARAN TERBAHAGI KPD DUA IAITU PERSEKITARAN MAKRO & PERSEKITARAN MIKRO

PERSEKITARAN MAKRO
TERDAPAT 4 KOMPONEN UTAMA DALAM PERSEKITARAN LUARAN MAKRO 1) EKONOMI 2) SOSIO BUDAYA 3) TEKNOLOGI 4) POLITIK & UNDANG2

PERSEKITARAN MAKRO 1) EKONOMI


EG: PERTUMBUHAN EKONOMI YG PESAT, SUASANA EKONOMI YG KUKUH & STABIL DI SESEBUAH NEGARA/NEGERI DAPAT MENGGALAKKAN AKTIVITI KEWANGAN, TETAPI JIKA SEBALIKNYA, KEGIATAN KEUSAHAWANAN TERGANGGU & MENERIMA KESAN BURUK

PERSEKITARAN MAKRO 1) EKONOMI


KEADAAN EKONOMI SEMASA NEGARA? KDNK? BERAPA PERTUMBUHAN & PERMINTAAN DLM SEKTOR2 YG DICEBURI? BAGAIMANA KEADAAN PASARAN BURUH SEMASA? BERAPAKAH KADAR PENGANGGURAN NEGARA? KOS2 BAHAN MENTAH & TENAGA?

PERSEKITARAN MAKRO 1) EKONOMI


BERAPAKAH KADAR INFLASI NEGARA? KUASA BELI PENGGUNA? KADAR FAEDAH TINGGI ATAU RENDAH? (AFFECT COST OF CAPITAL & FINANCIAL PLANNING). PERBELANJAAN KERAJAAN - PRASARANA ? PERTAHANAN? PERTANIAN? PENDIDIKAN? KESIHATAN? DLL. (APA PELUANG2 PD UWAN?)
BERAPA KADAR TUKARAN ASING NEGARA? (JIKA RM KUKUH,PRODUK UTK EKSPORT JADI MAHAL, KURANG KOMPETITIF DI PASARAN LUAR,TAPI PINJAMAN LUAR JADI MURAH & KUASA IMPORT NAIK)

PERSEKITARAN MAKRO 2) SOSIO-BUDAYA


MELIHAT PENGARUH & KESAN PERSEKITARAN SOSIO-BUDAYA DARI DUA ASPEK:DEMOGRAFI & BUDAYA 1) ASPEK DEMOGRAFI; CIRI2 KEPENDUDUKAN SPT. UMUR, JANTINA, BIL PENDUDUK, KAUM, TABURAN PENDAPATAN, BANDAR & LUAR BANDAR. PERUBAHAN CIRI DEMOGRAFI MEMBAWA PERUBAHAN PADA PERMINTAAN PELANGGAN, KUASA BELI PELANGGAN SASARAN, SAIZ PASARAN & SEBAGAINYA.

PERSEKITARAN MAKRO 2) SOSIO-BUDAYA


2) ASPEK BUDAYA TREN & NILAI SOSIAL MASYARAKAT, KEPERCAYAAN, BAHASA, GAYA HIDUP KELUARGA, PERUBAHAN CITARASA PENGGUNA DLL., PHENOMENA2 INI MENGUBAH POLA PERMINTAAN JADI MEMPENGARUHI KEPUTUSAN2 YG AKAN DIBUAT OLEH USAHAWAN

PERSEKITARAN MAKRO
EG. ASPEK BUDAYA; PERTUMBUHAN PUSAT2 TUISYEN - KESAN DRP BUDAYA EXAM-ORIENTED MURID & IBUBAPA. EG;PENINGKATAN JUMLAH WANITA BEKERJA TINGKATKAN PERMINTAAN TERHADAP PUSAT2 PENJAGAAN KANAK2 & PERTUMBUHAN PESAT PERNIAGAAN BARANG2 KEMAS & KOSMETIK EG; KESEDARAN AGAMA; PENGGUNA ISLAM BERSIH & HALAL , BEBAS RIBA. EG; BUDAYA SAMAN (celek undang2); EG: BUDAYA SMS QUIZ SMS, DOWNLOAD LAGU, RANCANGAN HIBURAN REALITI UNDIAN SMS)

PERSEKITARAN MAKRO 3) TEKNOLOGI


UWAN PERLU MENILAI PERSEKITARAN TEKNOLOGI & MENELITI PERUBAHAN PESAT TEKNOLOGI SUPAYA TAK KETINGGALAN DARI ASPEK KEJURUTERAAN & KUALITI, PROSES2 BARU YG LEBIH KOS-EFEKTIF, PENGGUNAAN ICT, INOVASI PRODUK, DLL. JIKA BERADA DI HADAPAN DLM TECHNOLOGI BOLEH MENDAPAT COMPETITIVE ADVANTAGE & MEMONOPOLI PASARAN

PERSEKITARAN MAKRO 4) POLITIK & UNDANG2


USAHAWAN TERIKAT DGN DASAR, PERATURAN, SYARAT2 & UNDANG2 NEGARA DI MANA PERNIAGAAN BEROPERASI KAJI SISTEM POLITIK & PERUNDANGAN DAHULU SUPAYA TIDAK MELANGGAR DASAR & UNDANG2 ELAK MASALAH SISTEM POLITIK & PERUNDANGAN MUNGKIN BERBEZA DARI SATU NEGARA KE NEGARA. (KOMUNIS/DEMOKRASI/AUTOKRATIK); (POLITIK STABIL, KACAU BILAU, KEGANASAN, KADAR JENAYAH, RASUAH)

PERSEKITARAN MAKRO 4)FAKTOR POLITIK & UNDANG2


EG: KEPERLUAN LESEN/PERMIT, POLISI2 HARGA BARANG2 KAWALAN, SEKATAN TERHADAP KELUAR MASUK BARANGAN2 TERTENTU, DASAR CUKAI, UNDANG2, KONTRAK & PERJANJIAN (REMEDY & ENFORCEMENT), HARTA INTELLECT KEUSAHAWANAN BERKEMBANG PESAT DI PERSEKITARAN POLITIK NEGARA YG STABIL & PENGUATKUASAAN UNDANG2 BERADA DI TAHAP YG BAIK

PERSEKITARAN MIKRO/INDUSTRI
Persekitaran Mikro mengandungi beberapa kumpulan:1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelanggan/Pengguna (Customers) Pesaing (Competitors) Pembekal (Suppliers) Pihak Institusi Kewangan Organisasi bukan Kerajaan (NGOs) Pihak Kerajaan & Agensi2 yg terlibat

PERSEKITARAN MIKRO
MEMPENGARUHI OPERASI USAHAWAN SECARA LANGSUNG, MENDATANGKAN KESAN LEBIH CEPAT BERBANDING PERSEKITARAN MAKRO

PERSEKITARAN MIKRO

1) PELANGGAN PELANGGAN IALAH PENGGUNA YG MEMBELI BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN YG DITAWARKAN UWAN. KUMPULAN YG MENJADI SASARAN UTAMA UWAN - PELANGGAN RAJA, TIADA PELANGGAN TIADA PERNIAGAAN KLASIFIKASI PELANGGAN a) INDIVIDU b) KELOMPOK MANUSIA SPT YG TERDAPAT DI SEKOLAH, UNIVERSITI, HOSPITAL, PEJABAT KERAJAAN, c) SESEBUAH SYARIKAT LAIN JUGA BOLEH MENJADI PELANGGAN KPD SYARIKAT YG LAIN

PERSEKITARAN MIKRO

2) PEMBEKAL - INDIVIDU ATAU KUMPULAN


YG MENYALURKAN INPUT KPD UWAN; BAHAN MENTAH, PERALATAN, MESIN DLL. PENTING MENJAGA HUBUNGAN. PEMBEKAL YG BAIK AKAN MENAWARKAN KPD UWAN BAHAN BERKUALITI, HARGA YG RENDAH, PENGHANTARAN PD MASA YG TEPAT, TEMPOH BAYARAN YG LEBIH LAMA & RELIABLE.

PERSEKITARAN MIKRO
3) KERAJAAN & AGENSI2 YG TERLIBAT MEMPENGARUHI AKTIVITI KEUSAHAWANAN MELALUI PELBAGAI PERATURAN YG DIGUBAL UTK MEMBANTU MENYELARAS, MENYOKONG & MEMBANGUN KEUSAHAWANAN. PELBAGAI AGENSI YG MEMBERI KHIDMAT NASIHAT, LATIHAN, PINJAMAN, PENYEWAAN PREMIS DLL. MENYEDIA LESEN, PERMIT, MENGUTIP BERBAGAI CUKAI & DUTI, MESTI PEKA IMPLIKASI CUKAI TERHADAP KOS & KEUNTUNGAN SYARIKAT.

PERSEKITARAN MIKRO
4) INSTITUSI KEWANGAN BANK2 PERDAGANGAN, SYARIKAT KEWANGAN, SYARIKAT INSURANS & SYARIKAT VENTURE CAPITAL KEBANYAKAN UWAN PERLU SUMBER PEMBIAYAAN MODAL DARI INSTITUSI KEWANGAN UTK MEMULA ATAU MENGEMBANGKAN BIZ. FAKTOR2 SEPERTI KADAR FAEDAH, JUMLAH PINJAMAN & SENANG/SUSAH PINJAMAN DIBERIKAN AKAN MEMPENGARUHI

PERSEKITARAN MIKRO
5) PESAING PENTING BAGI UWAN MENGENAL PASTI SIAPA PESAING & MEMAHAMI KARENAH & AKTIVITI PESAING2. MENGANALISA TAHAP PERSAINGAN DALAM INDUSTRI TERSEBUT. SELAIN MENGETAHUI KELEMAHAN & KEKUATAN DIRI, UWAN JUGA PERLU MENGETAHUI KELEMAHAN & KEKUATAN PARA PESAING : GUNA STRATEGI2 BERKESAN ATASI PESAING (HARGA, PROMOSI, PRODUK, PENGEDARAN, PREMIS)

PERSEKITARAN MIKRO
6) PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN
NGOS YG VOKAL & AKTIF BOLEH MEMPENGARUHI PERNIAGAAN MELALUI BERBAGAI KEMPEN & PUBLISITI MASSA. NGOS JUGA BOLEH MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNA & KERAJAAN. HARUS PEKA TERHADAP PERANAN BADAN2 INI & ISU2 YG SENSITIF PADA MASYARAKAT. EG. KEBERSIHAN, ALAM SEKITAR, KESIHATAN, KESELAMATAN PENGGUNA, STATUS HALAL-HARAM DLL.

PERSEKITARAN PERNIAGAAN
PERSEKITARAN MAKRO
SOSIO-BUDAYA PERSEKITARAN MIKRO PELANGGAN, PESAING, PEMBEKAL

EKONOMI

PERSEKITARAN DALAMAN

TEKNOLOGI

STRUKTUR, BUDAYA, SUMBER AGENSI KERAJAAN, NGOs, INSTITUSI KWANGAN

POLITIK & UNDANG2

PERSEKITARAN DALAMAN
PERSEKITARAN DALAMAN - UNSUR YG TERDEKAT DGN USAHAWAN & BERUPAYA MEMPENGARUHI AKTIVITI PERNIAGAAN SECARA LANGSUNG DGN MENGANALISA PERSEKITARAN DALAMAN UWAN DAPAT MENGENAL PASTI KEKUATAN & KELEMAHAN PERNIAGAAN

PERSEKITARAN DALAMAN
TERDAPAT 3 KOMPONEN DI PERSEKITARAN DALAMAN IAITU STRUKTUR, BUDAYA & SUMBER

PERSEKITARAN DALAMAN
b) BUDAYA ORGANISASI IALAH SATU SET NILAI & CORAK BERGELAGAT ATAU BERKELAKUAN, KEPERCAYAAN & HARAPAN YANG DIKONGSI OLEH ORGANISASI.(EG. BMANA FIRMA MELAYAN PELANGGAN, BMANA IKATAN DI ANTARA K/TANGAN, SEMANGAT KEKITAAN, SISTEM KERJA DLL)

PERSEKITARAN DALAMAN
C) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri, kewangan, sumber manusia, harta yang nyata dan harta tidak nyata, teknologi dan reputasi. Ciri-ciri peribadi keusahawanan, kemahiran, tenaga, idea, pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

b)

Persekitaran Dalaman (Internal Environment)

Persekitran Dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan. Walau bagaimanapun, usahawan boleh mengawal unsur ini. Persekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut: Struktur Organisasi Budaya Sumber

Pengaruh Persekitaran Dalaman Organisasi Persekitaran Dalaman terdiri daripada sumber, struktur dan budaya. Kesemua unsur ini mempengaruhi usahawan di dalam membuat keputusan dan aktiviti yang dilakukan. Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka sebelum membuat sebarang keputusan atau formulasi sebarang strategi. a) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri, kewangan, sumber manusia, harta yang nyata dan harta tidak nyata, teknologi dan reputasi. Ciri-ciri peribadi keusahawanan, kemahiran, tenaga, idea, pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

b) Struktur Struktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran.

c) Budaya Budaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia.

Cabaran usahawan dlm persekitaran keusahawanan


Ancaman drpd persekitaran luaran dan kelemahan drpd persekitaran dalaman Menilai persekitaran luaran Usahawan perlu menyedari pengaruh2 dlm persekitaran luaran yg mempengaruhi pembuatan keputusan. Mengintergrasi pengaruh2 yg wujud dlm persekitaran luar kpd r/kerja komprehensif. Mempunyai kemahiran berpolitik, kompromi & membuat perundingan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi yg baik. Kemahiran intelektual untuk menganalisis isu2 semasa.

Pengurusan persekitaran
Memahami unsur2 persekitaran luaran khusus/mikro Memantau & peka kpd perubahan persekitaran Berpengetahuan di dalam bidang ekonomi Meramal perubahan citarasa pengguna & perubahan teknologi Membuat perancangan strategi, taktikal dan operasi Mengubah struktur organisasi untuk disesuaikan dengan kehendak persekitaran.

Jaringan keusahawanan Konsep jaringan Usahawan yg mempunyai jaringan yg luas mempunyai kelebihan bersaing. " knowing the right people at the right time at the right place with the right cost" Proses mencipta pakatan dgn individu & organisasi melepasi sempadan perniagaan (Holt, 1992) Jenis-jenis jaringan Jaringan peribadi Jaringan tidak formal antara usahawan dgn ahli keluarga, rakan2, pekerja2 (ikatan yg kukuh) Melibatkan pergaulan sosial dgn masyarakat/ahli keluarga Rujuk rajah 8.1

Jaringan perniagaan Merujuk kpd jaringan formal usahawan dgn pihak lain atas urusan perniagaan. Kajian mendapati kebanyakan usahawan berjaya memperuntukkan 20% drpd masanya untuk membentuk jaringan formal. Cth: pengedar, pembekal, pelanggan dll.

Jaringan awam Melibatkan usahawan dgn sumber2 yg dapat memberi maklumat kpd usahawan spt majalah, s/khabar, tv dll.

Faedah jaringan keusahawanan mendapatkan sumber-sumber dan mengintai peluang-peluang yang diperlukan oleh perniagaan mereka membina reputasi dan kredibiliti diri dan perniagaan dan seterusnya dapat memberi kelebihan persaingan kepada usahawan sokongan kewangan, sumber maklumat, peluang pasaran, idea perniagaan, promosi barangan, maklumat pasaran, maklumat pembekal, sokongan moral dan motivasi, sumber pengetahuan dan kemahiran, penasihatan perniagaan, dan orang perantaraan.

MENGURUS JARINGAN USAHAWAN


1. Peringkat pertama: Merancang hubungan dengan ahli jaringan mereka
Menyenaraikan maklumat setiap ahli jaringan Bertukar2 kad pniagaan di majlis2 tertentu Menonjolkan diri dlm kegiatan sosial, persatuan, kemasyarakatan dll.

2. Peringkat kedua: Bagaimana mereka ini?

mewujudkan hubungan dengan

Peringkat ini melibatkan proses hubungan yang masih dalam percubaan dan akan berkembang. Interaksi akan berlaku lebih kerap sekiranya terdapat kepentingan bersama dan saling bergantungan dalam pertukaran sumber, maklumat, peluang perniagaan dan sebagainya. Merekodkan/menyimpan maklumat jaringan spt nama, alamat, no telefon dll. Kepentingan jaringan tersebut kpd usahawan

3. Peringkat Ketiga: Mengekalkan hubungan agar tidak berlaku masalah Menjaga imej syarikat Menghantar kad pd majlis tertentu

Menelefon, sms, e-mail dll.

KESIMPULAN
Perniagaan akan beroperasi dan berinteraksi dengan persekitaran di mana ia berada yang melibatkan persekitaran luaran dan dalaman.

Persekitaran luaran pula dibahagikan kepada persekitaran makro dan persekitaran mikro.
Persekitaran makro terdiri daripada komponen ekonomi, teknologi, politik dan undang-undang , dan sosio budaya yang mempengaruhi perniagaan secara tidak langsung. Persekitaran mikro ianya terdiri daripada pelanggan, pembekal, pihak kerajaan, pihak institusi kewangan, pesaing dan pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan dan perniagaan secara langsung. Persekitaran dalaman pula ia terdiri daripada komponen struktur, budaya dan sumber dan secara langsung mempengaruhi operasi perniagaan.

Terdapat tiga jenis jaringan usahawan iaitu jaringan peribadi, jaringan awam dan jaringan perniagaan.

Setiap usahawan perlu membuat analisis persekitaran dan membina jaringan kerja yang baik bagi mengenal pasti peluang-peluang dan ancaman yang bakal mendatang di samping mengumpul maklumat-maklumat penting sebagai persediaan kepada perniagaan.