Anda di halaman 1dari 12

Engkau Yang Dikandung

Tanpa Dosa, Bunda Perawan, kepadamu aku berpaling dalam doa dengan segala kerendahan hati: Perolehkanlah rahmat agar aku dapat memuliakan engkau, ya Perawan Tersuci; berilah aku kekuatan dalam melawan musuh-musuhmu!' ~ Beato Yohanes Duns Scotus

Ya nama-Mu Maria, Bunda yang kucinta. Merdu menawan hati segala anak-Mu. (Ref)

Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. (Ref)

Bila hatiku risau, dan dirundung duka.


Kuingat nama ibu yang pasti menghibur. (Ref) Ref. Patutlah nama itu hidup di batinku Dan nanti kuucapkan di saat ajalku.

MARILAH KITA BERDOA,


DEMI NAMA BAPA DAN PUTERA DAN ROH KUDUS, AMIN

Ya Allah, Bapa kami yang maharahim, kami bersyukur dan berterimakasih karena pada hari ini Engkau berkenan mempersatukan kami kembali dalam DOA ROSARIO BERSAMA ini. Kami, umat-Mu yang penuh dosa ini telah Engkau limpahi rahmat-Mu, sehingga kami dapat hidup rukun bersatu dalam karsa dan karya. Semoga apapun yang telah kami laksanakan dapat menambah semangat kami untuk membangun dan berkarya sehingga kami semakin hidup dan berkembang dalam iman. Semua ini kami mohon demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. -AMIN-

Aku percaya akan Allah Bapa yang mahakuasa, Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus, Puteranya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan: Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa, Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Kehidupan kekal. -AMIN

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang selalu


dan sepanjang segala abad. Amin.

Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosep,

Untuk selama-lamanya.

Bapa kami yang ada disurga;


Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.


Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

Salam Putri Allah Bapa , Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujialah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin Salam, Bunda Allah Putra, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujialah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin Salam, Mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujialah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Peristiwa Mulia 1. Yesus bangkit dari mati (Luk24:1-12).

Bapa kami yang ada disurga;


Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.


Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

Ndhrk Dwi Maria temtu geng kang manah, mboten yn kuwatosa Ibu njangkung tansah. Kanjeng Ratu ing swarga amba sumarah samnya. Sang Dewi, Sang Dewi, mangestanana. Sang Dewi, Sang Dewi, mangestanana.

Nadyan manah getera dipun godha stan, nanging batos ngetnya wonten pitulungan. Wit sang putri Maria mangsa tega anilar.

Sang Dewi, Sang Dewi, mangestanana. Sang Dewi, Sang Dewi, mangestanana.

Menggah saking apesnya ngantos klu stan, mboten yn ta ngantosa klantur babar pisan.
Ugeripun nyenyuwun Ibu tansah tetulung. Sang Dewi, Sang Dewi, mangestanana, Sang Dewi, Sang Dewi, mangestanana