Anda di halaman 1dari 56

Hasil Pembelajaran:

Menghuraikan konsep dan ciri-ciri khalifah Membincangkan kaedah pemilihan khalifah Menilai sumbangan khalifah

Institusi Khalifah
Mahmood Mohd.Taib al-Najmi Sejarah Tamadun Islam Satu jawatan menggantikan Nabi Muhammad selepas baginda wafat untuk memerintah dan mentadbir negara

Mahayudin Hj Yahya Tamadun Islam


Surah al-Baqarah ayat 30 Abu Hanifa Pemerintahan Islam di Madinah dan Demokrasi sekarang

Khulafa-pengganti iaitu pengganti Nabi Muhammad


Aku jadikan di atas muka bumi khalifah Tugas seorang khalifah sama dengan seorang rasul tetapi tidak diperlengkap dengan mukjizat dan wahyu

Ibn Khaldun Muqqadimah

Tugas khalifah adalah menegakkan Agama Allah dan mentadbir dunia mengikut hukum syarak untuk kebaikan dunia dan akhirat

Pemerintahan Khalifah
Khalifah AlRasyidin
4 orang Khalifah Khalifah Bani Saljuk 11 orang

Khalifah Bani Ummaiyah


14 orang Khalifah Dinasti Mamaluk 18 orang

Khalifah Bani Abbas


18 orang Khalifah Bani Uthmaniah 30 orang

Khalifah Bani Buwaih


8 orang

Sila klik pautan berikut untuk lebih info: http://amirulasril.com/urutan-lengkap-khalifah-dalam-lintasan-sejarah/

Pemerintahan dan pentadbiran negara Islam diterajui 4 orang khalifah

Zaman Khulafa alRasyidin

Konsep khalifah
Bermula zaman Khulafa al-Rasyidin berakhir pada pemerintahan Uthmaniyah

Pemerintahan terbaik

Ciri Ciri Khalifah

Merupakan ketua negara

Khalifah mesti menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai panduan

Beragama Islam

Berani

Beberapa ciri pemilihan seorang khalifah


Berilmu

Mempunyai permikiran yang waras dan tajam

Warak

Adil

Majlis Syura
Perkataan Syura berasal daripada perkataan Arab Diamalkan zaman Nabi Muhammad dan diteruskan Khulafa alRasyidin. Zaman pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq, syura dijalankan secara terbuka

Dibentuk zaman Khalifah Umar alKhattab

Anggota majlis dikenali Ahl al-Shura diberi hak melantik dan menyingkirkan Khalifah

Akil Baligh

Merdeka

Lelaki

Adil

Beragama Islam

Syarat menjadi Ahl alShura

Memiliki siasah yang tajam

Baiah
Berasal dari kata dasar baa ertinya menjual Urusan jualbeli melibatkan 3 pekara Syarat sah jual beli ialah akad

Komited terhadap segala tugas dan tanggungjawab terhadap rakyat

Mengembalikan semula segala hak dan tanggungjawab itu kepada rakyat

Sistem baiah ditunjukan Abu bakar al-Siddiq

Kuasa dan Tanggungjawab Khalifah


Menurut Ibn Khaldun, tugas khalifah ialah menegakkan

agama dan mentadbirkan dunia mengikut hukum syariah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mengendalikan urusan pentadbiran negara dan melaksanakan hukum hukum agama yang adil. Dalam aspek ekonomi, khalifah perlu melaksanakan sistem ekonomi yang selaras dengue kehendak islam Bertanggungjawab menyebarkan ilmu dan menyediakan kemudahan. Bertanggungjawab menjaga keamanan.

Kaedah Pemilihan Khalifah


Perundingan beramai-ramai
Calon tidak ditentukan dahulu
Calon mesti lebih baik daripada yang terdahulu Dipersetujui ramai

Co: Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Mengusulkan seorang calon


Nama di calon oleh khalifah terdahulu

Dibawa ke Majlis Syura dan di baiah


Co: Khalifah Umar al-Khattab

Kaedah Pemilihan Khalifah


Mengusulkan sekumpulan calon
Beberapa calon di cadang khalifah terdahulu
Seorang akan dipilih Co: Saidina Uthman Bin Affan

Pengusulan oleh sekumpulan masyarakat


Masyarakat islam mengusulkan dan

mencadangkan keturunannya menjadi khalifah Co: Saidina Ali Bin Abu Talib

KAEDAH PEMILIHAN Khalifah Bani Ummaiyah


Berbentuk Monarki Secara Warisan Hak Mutlak Khalifah sebelumnya

Latar Belakang
Empayar Bani Ummaiyah

Latar Belakang
Empayar Bani Ummaiyah 660750
Diasaskan Muawiyah bin Abu

Sufyan bin Harb Bin Umaiyah pada 661 M Diperintah 14 orang Khalifah Selepas kemangkatan Ali Bin Abi Talib, Saidina Hassan bin Ali tidak sanggup memegang jawatan khalifah Beliau menyerahkan jawatan itu kepada Muawiyah Bin Abu Sufyan pada 661 M
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Bani_Umayyah

CARA PERLANTIKAN KHALIFAH PADA ZAMAN BANI UMMAIYAH


YAZID BIN MUAWUYAH

MONARKI

WARISAN

HAK MUTLAK KHALIFAH TERDAHULU

BANI UMMAIYAH
MESIR CARDOVA,SEPANYOL

PUSAT KERAJAAN MUAWIYAH

DAMSYIK

CARDOVA

Muawiyah Abu Sufian berpusat di Damsyik (661M-750M)

Abdul Rahman alDakhil berpusat di Cordova(756 M-1031M)

SUMBANGAN KHALIFAH/TOKOH

ABU BAKAR AL-SIDDIQ

Nama sebenar Abdullah Bin Uthman


Berasal dari bani Taim

Sifat;pemurah,jujur

Masalah semasa perlantikan Abu Bakar alSiddiq sebagai khalifah


Kalangan Muhajirin dan Ansar bersaing utk menjadi pemimpin Tidak meningg alkan wasiat Masalah utama yg dihadapi oleh umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad Tidak ada nabi selepas Nabi Muham mad

KHALIFAH ABU BAKAR


Latar Belakang Nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah Bin Abu Qahafah. Sebelum Islam Beliau dikenali sebagai Abdul Kaabah. Al-Siddiq ialah gelaran yang diberi oleh Nabi kerana beliau sentiasa membenarkan kata-kata Nabi. Beliau dilahirkan pada tahun 574 M, dari keturunan Bani Tamin/Taim. Sebelum Islam, beliau adalah saudagar yang kaya. Selepas Islam, beliau banyak mengorbankan harta dan tenaga untuk kepentingan Islam. Melalui usaha beliau, beberapa orang sahabat telah berjaya diislamkan termasuklah Uthman Bin Affan, Zubair Bin al-Awwan, Abdul Rahman Bin Auf dan sebagainya. Orang kedua memeluk islam selepas Siti Khadijah binti Khuwailid Di gelar al-Siddiq (yang membenarkan)

Proses Perlantikannya Sebagai Khalifah


Ketika orang Islam sibuk dengan pengebumian Nabi, orang-orang

Ansar telah berkumpul di Saqifah Bani Saidah bagi melantik Saad Bin Ubaidah, ketua puak Khazraj, sebagai khalifah. Apabila hal ini diketahui oleh Abu Bakar, beliau bersama-sama Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah pergi ke sana. Abu Bakar menerangkan bahawa jawatan khalifah sepatutnya diberi kepada keturunan Quraisy kerana Quraisy sangat berpengaruh. Oleh itu, belia mencadangkan supaya sama ada Umar atau Abu Ubaidah dipilih. Umar sebaliknya telah mencadangkan supaya Abu Bakar sahaja dipilih memandangkan kelebihan yang dimilikinya. Umar telah membai'atkan Abu Bakar diikuti Abu Ubaidah dan seterusnya orang-orang yang ada dalam perhimpunan tersebut.

Proses Perlantikannya Sebagai Khalifah


Esoknya, Abu Bakar terus menerima bai'at dari orang ramai

di masjid nabi. Abu Bakar kemudiannya telah membuat ucapan besar di antara lain menyebutkan bahawa umat Islam wajib mentaatinya selagi beliau masih mentaati Allah. Sekiranya beliau melakukan kesalahan, adalah menjadi tanggungjawab semua orang untuk membetulkannya. Beliau telah menggalakkan umat Islam untuk melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara mungkar.

Golongan Enggan Membayar Zakat

KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB


Latar Belakang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dlhirkn di kota Helwan,berhampiran Kaherah, Mesir pd 682 M. Nama ayahny Abdul Aziz bin Marwan merupkn gabenor mesir Ibunya brnma Laila binti Asim bin Umar AlKhattab,puteri khalifah ar-Rasyidin ke-2 Beliay wafat ketika berusia 39 thun , Memernth selama 2 thun lebih Di kebumikan di Deir-Simon..

KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB


Gelaran:Amirul Mukminin-Panglima Agung Mukmin
Berani, tegas, bererus-terang,pemikiran yang tajan Pernah dilantik sebagai pendamai dan diplomatik

pada zaman jahiliah Pernah dilantik penglima perang menentang musyrikin Makkah Penentang nabi ketika berusia 27 tahun Memeluk islam ketika berusia 33 tahun

Proses Perlantikan(Lantikan)
Dilantik oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq ketika baginda

sedang sakit Dibaiat pada 22 Ogos 634 M dan memerintah dari 634-644 M (13-23Hijrah) Saya akan membawa kamu ke jalan yang benat dan jika kedapatan saya bersalah, tidak mengikut perintah Allah dan Rasulnya hendaklah kamu betulkan.wahai sekalian manusia, sesiapa yang melihat aku menyelewang daripada landasan kebenaran, aku harap akan membetulkannya ..Umar al-khattab

Kewafatan
Wafat pada 3 November 644M semasa berusia 63 tahun Memerintah selama 10 tahun Wafat dibunuh oleh Abu Luluah ketika sedang

sembahyang subuh. Jawatan khalifah di pegang oleh Saidina Uthman Bin Affan

Memperbaharu i Taraf & Kedudukan Golongan Hamba

Pemerintahan Wilayah

Penubuhan Baitulmal

Memajukan Bidang Pertanian

Dasar Pemerintahan

Pentadbiran Tanah

Memperkemba ngkan Pelajaran al-Quran

Membentuk Majlis Syura

PENTADBIRAN KHALIFAH UMAR ALKHATTAB


Pembaharuan Politik Menempatkan pasukan tentera di kawasan jajahan takluk islam dan memperbaharui perjanjian dengan kuasa-kuasa luar. Membahagikan pentadbiran negara untuk melicinkan pentadbiran Melantik gabenor daerah (Wali) Membentuk beberapa jabatan seperti Tentera, Polis, Percukaian, Perbendaharaan Negara Memisahkan jabatan Kehakiman Melantik kadi bagi mengurus pentadbiran undangundang islam Perluasan kuasa di Parsi,Syria, Palestine dan Babylon

PENTADBIRAN KHALIFAH UMAR ALKHATTAB


Pembaharuan Ekonomi Mengambil alih tanah-tanah rampasan perang dan dijadikan hak milik negara Tentera di bayar gaji khusus Mengembalikan harta rampasan perang kepada tuannya jika memeluk islam Perkenal cukai jizyah,kharaj,zakat dan usyur Menggalakkan rakyat membuka tanah-tanah pertanian Memperkenal mata wang dan mengawal urusan perdagangan

PENTADBIRAN KHALIFAH UMAR ALKHATTAB


Pembaharuan Sosial Membuat bayaran sara hidup kepada bekas isteri, anakanak, cucu-cucu dan ahli keluarga Nabi Bayaran sara hidup untuk bekas isteri tentera-tentera islam yang mati syahid dalam Perang Badar dan tentera yang bersara Bayaran sagu hati kepada golongan kurang berupaya Mendirikan rumah persinggahan untuk musafir Membentuk pasukan keselamatan kampung Menaiktaraf infrastruktur Mengembang penagjian al-Quran Menghiasi kubah dan mimbar masjid dengan ayat suci

PENTADBIRAN KHALIFAH UMAR ALKHATTAB


Pembaharuan Sosial Memperkenal kalandar islam mengikut Hijrah Mengumpul ayat-ayat suci al-Quran daripada para sahabat dan hafiz al-Quran

PENTADBIRAN KHALIFAH UMAR ALKHATTAB


Gerakan Ketenteraan Penaklukan Parsi Penaklukan Syria dan Palestin Penaklukan Mesir

PENGARUH ISLAM KETIKA PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB


Khalifah Umar

Empangan Abu Musa

Terusan Amir alMukminin

Latar Belakang Lahir di Helwan, Kaherah, Mesir 682M(62H) Memerintah Bani Umaiyah dari 661-750 M Ibunya Laila Binti Asim bin Umar al-Khattab Mendapat pendidikan agama dan kesusasteraan Terkenal dengan panggilan ulama dan wali Pernah dilantik sebagai Gabenor Madinah selama 7 tahun oleh Khalifah al-Walid Bin Abdul Malik Pemerintahan berpusat di Damsyik Memerintah selama 2 tahun lebih Mangkat ketika berusia 39 tahun

Proses Perlantikan

Dilantik oleh Khalifah Sulaiman Bin Abdul Malik sebagai putra mahkota Khalifah Sulaiman melantik beliau sebagai pengganti kerana kesihatannya kurang baik Rajak Bin Haiwah mengumumkan perlantikan beliau sebagai khalifah kelapan Bani Umaiyah

Dasar Pemerintahan Pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Banyak dipengaruhi sifat beliau sendiri yang warak dan zuhud Dasar pemerintahan hampir sama dengan dasar pemerintahan Khalifah Umar bin AlKhattab iaitu sangat memetingkan keadilan tampa mmbezakan antara orang Arab dgn bukan Arab, warak , dan bertakwa

Langkah2 yg djalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz : o Mengarahkan peperangan dan penaklukan di hentikandengan mengundurkan tentera dari medan perang. o Menggalakkan asiliminasi antara arab dengan bukan arab o Mewujudkan masyarakat baru atas dasar islam dan bukan atas dasar keturunan o Memansuhkan cukai jizyah pada orag yang memeluk islam akan tetapi cukai tanah, c.perniagaan ,zakat tetap dikenakan

Langkah2 yg djalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz :

Tanah2 dalam taklukan menjadi milik orang islam dan hasil tanaman dkenakan cukai ats pemiliknya. Mmbezakan cukai jizyah dengan kharaj, Memansuhkan majlis-majlis perayaan yang membazir Membenarkan orag yang memeluk islam berpindah dari kawasan desa ke kawasan bandar

Beliau juga telah menjalankan dasar berbaik-baik dengan musuh luar dengan mengadakan dialog dan bahas Usaha beliau berakhir apabila beliau menggal dunia pd bulan rejab 101 H/Febuari 720 M. Beliau memerintah selama 2 setengah tahun.

Kesan Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz :o Mengubah sikap dan pendirian dalam kalangan bani Umaiyyah yang sudah terlatih dengan dasar perkauman o Kemakmuran dikecapi oleh rakyat

Khalifah Harun aL-Rasyid


Harun al-Rasyid bin Muhammad alMahadi bin Abu Jaafar al Mansur Lahir:Zulhijah 145H dinar-Raj,Khurasan Khalifah ke-5 Bani Abbasyiah Sifat peribadi: warak, pemurah,suka kerja kebajikan Berpendidikan tinggi dan berpengalaman luas dalam pentadbiran, kemasyarakatan dan politik Pemerintah yang bijaksana, ahli falsafah dan cendiakawan islam Memerintah dari 786-809 masihi Bani Abbasyiah terkenal sebagai Zaman Keemasan

Khalifah Harun aL-Rasyid


Perlantikan 785M=Khalifah Muhammad al-Mahdi wafat dan diganti dengan puteranya Musa bin Muhammad(al-Hadi) Perselisihan dan perang saudara berlaku antara al-Hadi dan Harun al-Rasyid Harun al-Rasyid berjaya merampas jawatan khalifah dan dibaiah sebagai khalfah ke-5

Khalifah Harun aL-Rasyid


Dasar Pemerintahan dan Pembaharuan (Politik) Khalifah Harun berjaya menundukkan kekuasaan Byzantine (Rom) dengan menyerang Rom pada 786M. Meluaskan pengaruh di Sepanyol (Andalusia) yang dikuasai penyokong Bani Ummaiyah Menjalin hubungan baik dengan Raja Perancis, Charlamagne Menghapuskan pengaruh keluarga al-Barmaki

Khalifah Harun aL-Rasyid

Dasar Pemerintahan dan Pembaharuan (Ekonomi) Membuka tanah baru untuk pertanian dan membekal benih percuma kepada petani Membahagikan harta rampasan perang kepada tentera yang bersara dan orang miskin untuk usahakan kawasan pertanian Memperluaskan kegiatan perdagangan ke Eropah, India dan China Membina jalan dari Iraq ke Laut Merah, Laut Meditereanian , Tunisia dan Maghribi Menyusun semula pasukan tentera bagi menjamin keselamatan Menjadilan kota Baghdad pusat perdagangan

Khalifah Harun aL-Rasyid


Dasar Pemerintahan dan Pembaharuan (Sosial) Menekankan pendidikan Sarjana luar berkumpul di Baghdad Membina pusat pendidikan seperti sekolah, maktab, universiti Menterjemah buku-buku dari bahasa asing Mendirikan Perpustakaan Agung Menjadikan bandar Madinah,Kufah,Kaherah dan Balk sebagai bandar ilmu Lahir ulama terkenal seperti Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad Hanbal Lahir sarjana seperti Al-Asmani, Abu al-Atamah, Abu Nawas dan Abu Yusuf

Khalifah Harun aL-Rasyid


Dasar Pemerintahan dan Pembaharuan (Sosial) Membina masjid Membina pusat perubatan; klinik dan hospital Rumah kebajikan

Khalifah Harun aL-Rasyid


Kegiatan Intelektual Kegiatan pembukuan

Penulisan dan catatan dilakukan pada kulit binatang dan kayu Ulama yang membukukan ilmu; Sejarah Kesusteraan Lughah, hadis,fiqah, tafsir

Penyusunan ilmu pengetahuan islam

Ilmu tafsir,hadis,faraid,usuludin,syariah,tauhid dan fiqah


Menterjemah buku perubatan, falsafah, kesenian dan menterjemah buku-buku perubatan,falsafah dan kesenian

Kegiatan terjemahan

Khalifah Harun aL-Rasyid


Perlantikan 785M=Khalifah Muhammad al-Mahdi wafat dan diganti dengan puteranya Musa bin Muhammad(al-Hadi) Perselisihan dan perang saudara berlaku antara al-Hadi dan Harun al-Rasyid Harun al-Rasyid berjaya merampas jawatan khalifah dan dibaiah sebagai khalfah ke-5

Soalan Latihan
1.Bincangkan cara-cara perlantikan Khalifah pada zaman Khulafa Al-Rasyidin 2.Jelaskan cabaran-cabaran yang dilalui oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w? 3.Zaman Umar al-Khattab dianggap sebagai Zaman Kegemilangan Islam. Jelaskan pernyataan ini. 4.Bincangkan peranan dan sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz pada Zaman Bani Abbasyiah? 5.Jelaskan dasar-dasar yang dilaksanakan pada zaman Khalifah Harun Al-Rasyid dalam bidang politik, sosial dan ilmu pengetahuan?

Blog Pilihan
http://hidupini.com/v1/2011/02/24/tokoh-harun-arrasyid/ http://ms.wikipedia.org/wiki/Khulafa_al-Rasyidin http://sejarahtamadunislam.wordpress.com/zamankhulafa-ar-rasyidin/ http://pts.com.my/buku/umar-abdul-aziz-bayangankhalifah-al-rasyidin/ http://yang-arif.blogspot.com/2012/05/wasiat-empatkhalifah-ar-rashidin.html