Anda di halaman 1dari 33

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

KLASIFIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS


-> KURANG UPAYA PENDENGARAN
-> KURANG UPAYA PENGLIHATAN ->KURANG UPAYA PERTUTURAN
DISEDIAKAN OLEH : ADILAH BINTI ABD RAHMAN NOR AMIRA BINTI SULAIMAN NOR HAFIZA BINTI AFENDI SHASHA BINTI MAZLAN

PRA 3109- MINGGU 2

Kurang upaya pendengaran


Kurang upaya pembelajaran

Kurang upaya penglihatan

Kurang upaya fizikal/ mental

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kurang upaya pertuturan

Pintar cerdas

Gangguan emosi dan tingkah laku

DEFINISI MASALAH PENDENGARAN

Kanak-kanak masalah pendengaran, mereka menerima maklumat melalui deria penglihatan untuk membentuk persepsi terhadap alam sekitar.

Mentakrifkan pekak sebagai seorang yang dilahirkan dengan kecatatan pada deria pendengaran yang tidak dapat mengenal bunyi bahasa, tidak dapat mendengar perbualan orang lain dan tidak dapat mengalami serta menghayati pemikiran & budaya melalui bahasa.

ASMAH HAJI OMAR (1986)

KANAK-KANAK KURANG UPAYA PENDENGARAN ATAU BERMASALAH PENDENGARAN


Kanak-kanak kurang upaya pendengaran terbahagi kepada beberapa kumpulan berdasarkan tahap kehilangan deria pendengaran. Kehilangan deria pendengaran dibezakan sama ada seseorang itu boleh mendengar bunyi pada desibel (dengan ringkas dB yang merupakan ukuran kekuatan bunyi) yang berlainan.

KANAK-KANAK KURANG UPAYA PENDENGARAN ATAU BERMASALAH PENDENGARAN


Individu yang hanya boleh mendengar bunyi antara 27 hingga 65 dB dikatakan sebagai mengalami kesukaran pendengaran (hard of hearing) manakala individu yang hanya boleh mendengar bunyi pada 90 dB dan ke atas dikatakan sebagai pekak (deaf). Kehilangan deria pendengaran boleh mempengaruhi pertuturan dan penguasaan bahasa.

KANAK-KANAK KURANG UPAYA PENDENGARAN ATAU BERMASALAH PENDENGARAN

Ini secara langsung akan memberi kesan ke atas kebolehan membaca, perkembangan tatabahasa dan kemahiran membaca. Penguasaan bahasa akan terjejas bagi kanak-kanak yang menjadi pekak pada usia yang muda (sebelum 3 tahun).

Alat bantuan pendengaran, tunjuk ajar pakar terapi atau pembedahan boleh atasi masalah UJIAN pendengaran adalah antara pemeriksaan yang perlu dibuat sebaik saja bayi dilahirkan. Jika bayi dilahirkan pekak dan lambat dikesan, kebolehannya untuk belajar bahasa serta membentuk kemahiran komunikasi mungkin terjejas.

Kanak-kanak Kurang Upaya Penglihatan atau Bermasalah Penglihatan


Kurang upaya penglihatan atau bermasalah penglihatan tidak mempengaruhi kapasiti intelek atau kebolehan untuk belajar. Bagaimana pun kanak-kanak yang buta atau berpenglihatan terhad memerlukan perkhidmatan pendidikan khas untuk berjaya dalam pendidikan. Antaranya ialah bahan dengan saiz huruf besar, buku-buku yang dirakam pada pita audio atau cakera padat dan buku-buku Braille

Kanak-kanak Kurang Upaya Penglihatan atau Bermasalah Penglihatan


Kanak-kanak buta (blind)

Kanak-kanak berpenglihatan terhad atau rabun (low vision)

Kanakkanak bermasalah penglihatan

Kanak-kanak buta (blind)


Kanak-kanak buta (blind) adalah mereka yang tidak dapat melihat apa-apa, termasuk objek atau sumber cahaya. Mereka belajar melalui deria sentuhan, pendengaran, hidu, dan rasa.

Mereka mengunakan tulisan braille.

Mereka juga perlu menggunakan tongkat putih apabila bergerak dari satu tempat ke satu tempat.

Kanak-kanak berpenglihatan terhad atau rabun (low vision)


Kanak-kanak berpenglihatan terhad atau rabun (low vision) mempunyai keupayaan melihat dan boleh membaca, melihat muka orang lain, objek atau gambar setelah diberikan peralatan khas seperti cermin mata, kanta pembesar dan lain-lain. Mereka perlu ditempatkan di bahagian hadapan kelas dan dibantu dengan cahaya yang sesuai dan tulisan bersaiz besar.

Kanak-kanak berpenglihatan terhad atau rabun (low vision). Perlu memakai peralatan khas seperti cermin mata, kanta pembesar dan lainlain.

TANPA PERTUTURAN

MASALAH SUARA

MASALAH SEBUTAN

MASALAH KELANCARAN

DEFINISI
Ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasai kemahiran bahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa: -fonologi -morfologi -sintaksis -semantik -aspek pragmatik (MARTIN dan MILLER (1996) )

DEFINISI
Tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Keadaan ini adalah kekal atau tidak akan sembuh. Bagi kanak-kanak mestilah berdasarkan penilaian pada umur 5 tahun ke atas. Sekiranya ada kemusykilan, Pakar Otorinolaringologi hendaklah dirujuk

Sumber: Garis Panduan Pendaftaran Orang Kurang Upaya, JKM

DEFINISI
Pertuturan yang menunjukkan

ketidaksempurnaan sama ada dari segi bunyi, penguasaan bahasa mengikut umur atau gangguan

semasa bertutur.
(KIRK, 1972)

Jenis Masalah pertuturan

1.Ganguan artikulasi. 2.Gangguan bunyi 3.Gagap 4.Kecacatan pertuturan yang berkaitan dengan sumbing. 5.Kecacatan pertuturan oleh kelompok otak 6.Kecacatan yang berkaitan dengan pendengaran yang tidak sempurna 7.Kecacatan yang berkaitan dengan kerencatan perkembangan pertuturan.

SEBAB-SEBAB MASALAH PERTUTURAN

-Keadaan yang tidak normal di bahagian muka atau mulut yang menggangu fungsi pergerakan lidah ,bibir , rongga hidung , gigi dan lelangit. -Lelangit bercelah/sumbing -Cacat Pendengaran - Lemah Pengawalan otot -Kecacatan pada kotak suara

SEBAB-SEBAB MASALAH PERTUTURAN


Secara umumnya, kanak-kanak bermasalah pertuturan diuji daripada aspek tingkah laku dan kesukaran di dalam penggunaan LIMA komponen bahasa iaitu: fonologi, morfologi,sintaksis,semantik dan pragmatik.

FONOLOGI

70% daripada Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami masalah untuk mengeluarkan kata-kata. -Berdasarkan masalah dari aspek pendengaran & sistem saraf mulut yang tidak normal ( Frister dan Llyod, 1979 )

FONOLOGI

Mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul, mungkin disebabkan masalah artikulasi, kognitif, masalah auditori @ sistem saraf mulut tidak normal.

-Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan. -Mengalami masalah penerimaan input auditori dan visual yang menyebabkan timbul masalah kesukaran memahami & mempelajari pertuturan.

MORFOLOGI
-Mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. -Kurang menggunakan imbuhan akhiran & bertindak menggugurkannya di dalam ayat. Cth: makanan akan jadi makan/ minuman jadi minum -Tidak dapat menulis dengan baik.

-Tidak boleh menggunakan bahasa @ perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. -Mengambil masa lama untuk kuasai kemahiran menyebut katakata.Perbendaharaan kata pada kanak-kanak tersebut kurang.

SINTAKSIS

-Walaupun kanak-kanak ini boleh memberi kefahaman kepada mereka yang bercakap dengannya, namun begitu mereka selalu gagal dalam memberi maklumat yang dikehendaki. -Mengalami kesukaran dalam pertuturan dan perbualan

-Lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan -Jarang sekali ingin bertanya & meminta penjelasan lebih lanjut.

SEMANTIK
-Mengalami kesukaran memahami makna perkataan mengikut kategori,kuantiti,ruang & masa. -Sukar memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna,perkataan berhubung seperti guna antonim sinonim serta penggunaan konsep yang abstrak seperti peribahasa. -Mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif & kuantitatif. Masalah semakin serius apabila usia meningkat. -Penggunaan bahasa berstruktur & berbentuk streotaip menyebabkan kurangnya variasai bahasa.

PRAGMATIK
-Menghadapi masalah dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. --Pakar jiwa mendapati bahawa mereka mengambil masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan kepada mereka secara lisan.
-Gagap merupakan masalah pertuturan bahasa(kebiasaannya huruf pertama @ syllable sesuatu perkataan diulang tanpa kawalan.cth: meja akan menjadi m-m-mm-meja @ me-meme-..meja -Tiga kali lebih cenderung kpda kanakkanak lelaki berbanding perempuan.

LANGKAH PENCEGAHAN
-Tempatkan murid hampir dengan guru

Guru perlu menarik perhatian murid sebelum mulakan pengajaran Percakapan dan arahan guru perlu terang dan jelas Guru perlu mengulang arahan yang agak sukar difahami oleh murid Murid digalakkan untuk bercakap Jangan memaksa murid menghafal Guna pendekatan komunikatif iaitu peranan guru menjadi kurang manakala murid banyak berinteraksi Teknik pemusatan pembelajaran murid Pendekatan mainan Guru tidak boleh tekankan murid dengan perkataan yang sukar Guru memberi penerangan kepada ibu bapa supaya sentiasa gunakan perkataan yang betul dan mudah. Pengulangan bacaan Menggunakan peluang persekitaran untuk menggalakkan pertuturan Pastikan masa dan keadaan yang sesuai untuk perbualan yang panjang dan spontan.

SEKIAN, TERIMA KASIH

RUJUKAN
http://pmspk.moe.gov.my/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=159&Itemid=145 http://yaaan33.blogspot.com/2009/08/definisi-bahasa-bahasaadalah-satu.html http://pemulihankhascikgucam.blogspot.com/2011/03/masalahgangguan-pertuturan-murid.html http://zulprasekolah.blogspot.com/2009/05/pendidikan-khasprasekolah.html http://akucikguprasekolah2013.blogspot.com/2012_07_01_archiv e.html

Anda mungkin juga menyukai