Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS DOKUMEN

Buku
Kitab
Akhbar
Jurnal
Majalah
Tesis
Laporan Kajian
Perangkaan
Rekod
DUA KUMPULAN DOKUMEN
 Primary Documents
 i.e. The records kept & written by actual participants in or
witness of, an event.

 Constitutions, charters, laws, court decisions, official


minutes/records, autobiographies, letters, diaries, census
information, contracts, deeds, wills, permits, licenses,
affidavits, declarations, certificates, bills, receipts,
advertisement, maps, diagrams, books, pamphlets,
catalogs, films, pictures, recordings, transcription, &
research report.

 Secondary Documents . . .
. . . Secondary Documents
 i.e. The reports of a person who relates the testimony of an actual
witness of, or participant in, an event.

 The writer of the secondary source was not on the scene of the
event but merely reported what the person who was there said or
wrote.

 Limited worth: due to error may result when information passes


from one person to another.

 e.g. Textbooks or encyclopedias. They are often several times


removed from the original, firsthand account of the event.

 But would be a primary source when one study the changing


contents of the textbooks.
TUJUAN KAJIAN DOKUMEN

 Menjadi Literature Review


 Mencari Maklumat membantu kajian:
 Kenalpasti apa telah diketengahkan sebelum ini
 Menyokong dapatan kajian
 Mengemukakan fakta-fakta
 Membandingkan maklumat sedia ada dgn
dapatan baru
 Sebagai kerangka teori kajian
METODE KAJIAN DOKUMEN
 TELITI
 Gaya Bahasa
 Keaslian
 Suasana penerbitan
 Fakta

 MENGGUNAKAN 5WsH
 Selalu menyoal ketepatan & kebenaran
 Selalu menimbulkan persoalan

 PERBANDINGAN
 Persamaan antara dokumen / idea lain
 Perbezaan antara dokumen / idea lain

 KRITIK
 Tanpa memilih/memihak
 Ada asas kritikan
 RUMUSAN
MASALAH MAKLUMAT DOKUMEN
 KETEPATAN FAKTA
 Penggunaan data tidak tepat
 Hadis palsu
 Maklumat akhbar , majalah, internet
 Rujukan tidak betul
 Tafsiran individu, kumpulan
 TIDAK KONTEMPORARI
 Perubahan maklumat semasa
 KESEMPURNAAN MAKLUMAT
 Kecuaian memindah, merujuk, menulis, mencetak
 Sengaja kerana persoanal, fahaman, organisasi
 SUKAR MENDAPATKAN DOKUMEN
 Sensitif kpd individu, kerajaan, institusi, syarikat
 OSA
MENGATASI MASALAH
 PENELITIAN MENDALAM PENYELIDIK
 Sentiasa bersikap kritis

 MELAKUKAN LITERATURE REVIEW SECARA SERIUS


 Kemahiran mengesan sumber maklumat berkaitan

 MENGGUNAKAN KEMAHIRAN/HUBUNGAN PERIBADI


MENDAPATKAN MAKLUMAT SULIT
 Link
 Pengalaman
 Boleh meyakinkan penyedia dokumen

Anda mungkin juga menyukai