Anda di halaman 1dari 19

NURUL AKMAL

ZULZAIMI
PPSIMP PJ/PI/PM1
PENGURUSAN
GRAFIK
MAKSUD PENGURUSAN
GRAFIK
• Bentuk- bentuk ilustrasi
atau lakaran yang
digunakan bagi membantu
kita memberi fokus kepada
apa yang sedang kita
fikirkan
TUJUAN
• supaya pemikiran kita
lebih teraarah,tersusun,
dan tarancang
• Hasilnya lebih
berstruktur dan senang
difahami
MENGAPA
PENGURUSAN
GRAFIK
DIPERLUKAN?
Pengurusan grafik
diperlukan bagi
• Merancang dan menyusun
idea secara teratur dan
jelas
• Mangawal dan memahami
proses pemikiran sendiri
• Menterjemahkan idea
dalam bentuk nyata
• Menjadikan proses
pemikiran lebih
sistematik
• Mengelakkan
daripada berfikir
secara terburu-
CONTOH PENGURUSAN
GRAFIK
• Peta minda
• Peta konsep
• Gambar rajah Venn
• Carta aliran
• Tangga hierarki
• Pohon fikiran
PETA MINDA
• @ mind map diasalkan oleh
Tony Buzan(1984)
• Sebagai satu cara untuk
mencatat nota dengan
ringkas dan berkesan
KOMPONEN PETA MINDA
• Kata kunci
• Imej
• Warna
• Lukisan 3 dimensi
• Saiz yang berbeza-beza
• Garis bawah(underline)
PETA KONSEP
GAMBAR
RAJAH VENN
SEKIAN
TERIMA
KASIH