Anda di halaman 1dari 39

Tokoh-tokoh Pendidik dan Pengkaji Lukisan Kanak-kanak

Disediakan oleh: Bridget Cheng Xiao Xian Eugenia Lee Sher Hui Lau Yun Hee Yek Rong Ing

VIKTOR LOWENFELD

Biodata
Memperkenalkan teori perkembangan pengutaraan tampak yang merangkumi peringkat scribbling, peringkat preschematic, peringkat schematic, dawning realism, peringkat pseudonaturalistic dan peringkat adolescent art. Pada setiap peringkat, kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan asas dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, intellek dan estetik. Memenuhi keperluan dan keinginan asas mengikut peringkat dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, intellek dan estetik akan membawa ke perkembangan yang sihat dan menyeluruh.

Pengetahuan yang sedia ada tetapi dalam keadaan pasif boleh diaktifkan melalui cara-cara yang mengikut peringkat perkembangan kanakkanak. Apabila pengetahuan pasif diaktifkan, persepsi, kognisi dan pembelajaran berlaku secar serentak. Aksi kanak-kanak, objek yang knokrit, tajuk atau isi kandungan yang sesuai akan menggalakkan lukisan, pengutaraan tampak, pembelajaran, perkembangan dan tumbesaran.

Peringkat Scribbing 2 4 tahun


Contengan secara rawak dan tidak terkawal menyebabkan pergerakan otot dan membangunkan koordinasi otot motor tangan. Apabila mereka mampu menguasai pergerakan tangan dan badan, mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada melukis garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.

2 tahun

Umur 4 tahun

Peringkat Preschematics 4 7 tahun


daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan Contoh : Ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karakter tangan dan kaki dan dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiz imej yang berbeza-beza.

Umur 4 tahun

Umur 5 tahun

Umur 6 tahun

Umur 7 tahun

Peringkat Schematic 7 9 tahun


Lukisan mengikut skema atau konsep tertentu. Objek diualang-ulangkan dengan cara yang sama. Penekanan pada cara penyusunan objek dalam imej. Contoh :Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan ruang pada kertas lukisan kepada 2 bahagian iaitu satah udara dan tanah. Bagi pemandangan satah bawah objek disusun secara melintang dan sama manakala objek udara pula dibiarkan kosong. Selain itu, lukisan yang dihasilkan adalah spontan, bebas dan berskala besar. Tidak peka dengan karya mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi

Umur 7 tahun

Umur 8 tahun

9 tahun

Peringkat Dawning Realism / The Gang Age 9 12 tahun


Kanak-kanak melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti dengan butir-butiran. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit kompetitif serta menitik beratkan kualiti karya yang dihasilkan

Umur 9 10 tahun

11 tahun

12 tahun

Peringkat Pseudonaturalistik / Reasoning (12 14 tahun)


Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik dalam menghasilkan lukisan Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi Lukisan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang dihasilkan tidak menarik

12 tahun

13 14 tahun

Peringkat Period If Decision / Adorlenscent Art In High School 14-17 tahun


Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni

15 tahun

16 tahun

17 tahun

Laura H. Chapman
Sesuatu proses kreativiti adalah mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya atau dikenali sebagai proses artistik. Approches in Art Education (1978)

Kaedah Laura H. Chapman


Penjanaan idea

Pengolahan dan pemurnian

Kemahiran menggunakan bahan

a) Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. b) Pengolahan dan Pemurniaan (Elaboration and Refinement) Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.

(c) Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)


Guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.

Howard Gardner

The Theory Of Multiple Intelligences Gardner Howard Gardner(1988) di dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences menjelaskan bahawa manusia mempunyai bakat semulajadi tersendiri yang hebat.

Beliau berpendapat Kemahiran Visual / Spatial adalah kemahiran yang berkaitan dengan menguasai ruang dalaman pemikiran individu. Kemahiran ini lazimnya melibatkan dengan bidang seni dan sains. Sekiranya seseorang individu menggunakan kemahiran ini dalam bidang seni, ia dapat mendorong mereka ke arah menjadi seorang pelukis, pereka dan pengarca yang hebat. Jika seseorang individu itu mempunyai kemahiran dalam bidang sains pula, mereka menjadi seorang yang sangat berkemahiran dalam bidang berkenaan seperti saintis. Individu yang terlibat dengan kemahiran ini biasanya akan mempunyai sikap yang berani dan sanggup menghadapi sebarang risiko.

Emosi Dalam Pendidikan Seni Visual. Projek Zero yang diasaskan oleh Howard Gardner berharap dapat menyelesaikan masalah dengan cadangan antaranya ialah ; Menyiasat tingkah laku pemikiran, sikap, nilai, tabiat keghairahan minda yang memainkan peranan dalam berfikir seperti kecenderungan dan kepekaan pelajar dalam memilih sebab yang sesuai untuk berfikir secara kritis ; Mereka dan menolong mencerminkan masyarakat sekeliling seseorang dan menimbulkan, mengeluarkan, menggerakkan dan menggalakkan perbuatan individu di dalam kumpulan dan masyarakat.

Sekian, terima kasih