Rasional Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

Disediakan Oleh: Fazilah Suhud Haziela Hussineddy Norfatinah Jiamil Norlisa Laulu

Rasional
1.Usaha-usaha pencegahan peringkat awal persekolahan dapat membantu mengatasi gejala sosial. Oleh itu mengenalpasti masalah di peringkat awal dan mencegahnya begitu perlu daripada berlarutan hingga ke sekolah menengah.

http://norehanyusof.blogspot.com/2011/11/rasional-perkhidmatan-bimbingan-dan.html

Rasional
2. Kepentingan sekolah-sekolah rendah sebagai asas pembentukan masa depan murid dari segi akademik, kerjaya, psikososial dan pembangunan rohani.

http://norehanyusof.blogspot.com/2011/11/rasional-perkhidmatan-bimbingan-dan.html

Rasional Rasional
3. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dapat memberi ruang kepada murid untuk mengenali dan membangunkan diri sendiri.

http://norehanyusof.blogspot.com/2011/11/rasional-perkhidmatan-bimbingan-dan.html

Rasional Rasional
4. Cabaran masa kini memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkualiti, sistematik dan berkesan.

http://norehanyusof.blogspot.com/2011/11/rasional-perkhidmatan-bimbingan-dan.html

Rasional dalam Pendidikan Khas
• menolong individu untuk memahami diri dan dunianya serta membuat interpretasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya sendiri, lebih-lebih lagi dengan keperluan dan peluang sosial mengikut nilai-nilai sosial.

http://latifahmohdyusof.blogspot.com/2010/10/bimbingan-dan-kaunseling-dalam.html

Rasional dalam Pendidikan Khas
• untuk membimbing murid-murid yang berkeperluan khas itu menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dalam keadaan sebaik mungkin agar mereka memperoleh manfaat daripada pengalaman bersekolah dan melalui proses pendidikan.

http://latifahmohdyusof.blogspot.com/2010/10/bimbingan-dan-kaunseling-dalam.html

Rasional dalam Pendidikan Khas
• membantu kepada murid-murid khas untuk memahami dan menyesuaikan diri kepada keadaan sebenar diri mereka pada kadar jangka panjang dan berterusan demi mencapai matlamat pendidikan mereka.

http://latifahmohdyusof.blogspot.com/2010/10/bimbingan-dan-kaunseling-dalam.html

Rasional dalam Pendidikan Khas
• Untuk memberi ruang kepada murid-murid khas mengenal diri dan membangunkan potensi diri tanpa bergantung harap kepada orang lain.

http://latifahmohdyusof.blogspot.com/2010/10/bimbingan-dan-kaunseling-dalam.html

SEKIAN TERIMA KASIH…
Disediakan Oleh: Fazilah Suhud Haziela Hussineddy Norfatinah Jiamil Norlisa Laulu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful