Anda di halaman 1dari 24

MOHAMAD ZAHIER BIN ZAMAHSHARI MOHAMAD HUSAINI BIN ABDUL HISHAM

PISMP PENDIDIKAN ISLAM 1 (SJKC)

Hukum Membaca

Istiazah

Bentuk

Tempat diperlahankan

Menurut

Jumhur
bila

Ulama

Istiazah

amat
hendak

dituntut

mana

seseorang

memulakan bacaan Al-Quran sama ada di permulaan surah atau dipertengahannya.


Namun

para

ulama

berselisih

dalam

menafsirkan perkataan tuntut samaada wajib atau sunat


3

Sebahagian ulama berpendapat membaca di awal Quran hukumnya adalah sunat

- Dalil : Surah An-Nahl: 98

Yang bermaksud : Apabila kamu hendak membaca Al-Quran (mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam

Berdasarkan dalil ini tidak berdosa jika tidak membaca Istiazah


4

Segolongan

ulama

pula

berpendapat

membaca Istiazah wajib pada permulaan bacaan berdasarkan dalil yang sama.
Berdosa Ibnu

bagi sesiapa yang tidak membacanya

Sirin (ulama yang menghukum wajib

membaca Istiazah) berpendapat cukuplah

sekadar sekali membaca dalam seumur hidup


sebagai menggugurkan wajib.
5

Al-Imam Al-Dani : Terdapat beberapa bentuk untuk bacaan dan yang terbaik ialah :


Bentuk-bentuk lain ialah:

Ianya sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl :

Nyaring

Perlahan

Semasa

Majlis

Tilawatul

Quran,

Majlis

keugamaan dan semasa belajar.


Dibaca

dalam sembahyang dan seorang diri.

*Nota Tambahan :
Jika istiazah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis

membaca Al-Quran secara bergilir-gilir maka pembacapembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan.

Sunat membaca suara sirri. Kitab Al-Mughni : Istiazah dibaca dengan suara sirri dan tidak dengan suara jahri(lantang).

Istiazah
Terdapat

antara dengan
3 cara :

1) iaitu berhenti pada kalimah serta bernafas kemudian memulakan 2) iaitu berhenti pada kalimah

diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan


bacaan. 3) iaitu menyambung dengan
10

1)

iaitu berhenti pada kalimah serta


bernafas kemudian memulakan

11

2)

iaitu berhenti pada kalimah diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan bacaan.

12

3)

iaitu menyambung dengan

13

Hukum Membaca

Sebab Larangan

Membaca Basmalah di pertengahan Surah

Basmalah Antara Al-Anfal dengan At-Taubah

Basmalah Di Antara Dua surah


14

Para ulama bersepakat bahawa hukum membaca basmalah adalah sunat kerana tertulis basmalah pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah

Wajib hukumnya bagi surah Al-Fatihah kerana

ianya adalah satu ayat daripadanya.

Tidak Harus membaca basmalah bagi permulaan surah At-Taubah kerana tidak ditulis basmalah pada permulaan surah tersebut.

15

Dalil

: Sabda Rasullullah

:
Maksudnya

: Setiap perkara baik yang tidak

dimulai dengan Basmalah maka ia terputus )(keberkatannya

]
[
16

Menurut

Jumhur

Ulama

hukum

harus

membaca basmalah di pertengahan surah.

Lafaz

bacaan basmalah :

- Ertinya : Dengan Nama Allah Yang Maha


Pemurah, Lagi Maha Mengasihani
17

Terdapat

4 cara : - 3 diharuskan - 1 tidak diharuskan

Diharuskan

- iaitu wakaf di akhir surah dan Basmalah - wakaf di akhir


surah lalu sambung Basmalah dengan awal surah

- sambung akhir surah dengan


basmalah dan wakaf dengan awal surah.
18

- Tidak Diharuskan

Wasal Basmalah dengan akhir surah kemudian wakaf.

19

Basmalah

tidak

tertulis

di

awal

At-taubah.

Sebaliknya Basmalah tertulis di awal surah-surah

yang lain.

Surah

Baraah

(At-Taubah)

diturunkan

waktu

peperangan seperti yang ditegaskan oleh ibnu

Abbas
-Yang Bermaksud : Aku bertanya Saidina Ali ( (kenapa tidak ditulis

Basmalah di awal surah Baraah, jawabnya kerana


basmalah itu aman sedangkan Baraah tidak aman kerana ia diturunkan di waktu peperangan.
20

Takbir

bukan sebahagian daripada ayat al-Quran

dan tidak ditulis di dalam Mashaf al-Quran.


Terdapat

3 lafaz Takbir,iaitu:


Hukum

membacanya adalah SUNAT.

Sejarah Bacaan Takbir Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W telah terputus menerima wahyu

dari Allah S.W.T seketika sehingga orang-orang Musyrik berkata : Muhammad


telah ditinggalkan oleh tuhannya! Tidak berapa lama selepas itu turunlah surah ad-Dhuha .) ) Nabi Muhammad S.A.W berkata : (Allah

Maha Besar) dan Baginda mengarahkan kepada pembaca al-Quran supaya

membaca Takbir apabila sampai pada surah ad-Dhuha


seterusya pada surah-surah selepas itu

)( dan
tamat bacaan.

sehingga

Sebahagian ulama meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W bertakbir atas sebab bersyukur kepada Allah S.W.T kerana menafikan kata-kata orangorang Musyrik. Manakala sebahagian yang lain mentafsirkannya sebagai kegembiraan Nabi diatas turunnya wahyu selepas beberapa ketika terhenti.

Ada 2 pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini. Pendapat tersebut ialah :

Bermula selepas akhir surah ad-Dhuha )) Bermula selepas akhir surah al-Lail )) Walaupun ulama berselisih pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini. Namun, mereka bersepakat mengenai tempat

berakhirnya bacaan takbir iaitu selepas tamat bacaan surah an-Nas


.) ) Selepas menghabiskan bacaan surah an-Nas ,) )pembaca al-Quran hendaklah menyambung bacaan mereka dengan membaca surah al-Fatihah )) dan disambung dengan 5 ayat dari awal surah al-Baqarah ))kemudian diikuti dengan bacaan ayat 115 surah al-Anam .))

Buku

Haji Abdul Qadir Leong (Al-Azhari), Tajwid


Al-Quran, Pustaka Salam 1998. Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz, Pelajaran Ilmu Tajwid Al-Quran Rasm Usmani, Dinie Publisher.

Fiqih Sunah, Sayid Sabiq


Bahrul Mazi, Muhamad Idris Al-Marbawi
24