Anda di halaman 1dari 38

TEORI ARKETAIPAL

Sigmund Freud sendiri dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939.

Salah

satu teori yang berkembang hasil daripada penemuan psikoanalisis. Teori ini juga disebut teori tipainduk atau pun teori mitos.

Disebut pendekatan kejiwaan. Pendekatan untuk memahami aspekaspek kebatinan dan pengarang. Pengarang cuba menembusi pemikiran bawah sedar.

Frued merumuskan, manusia banyak dikuasai oleh alam batinnya sendiri. Terdapat id, ego, superego dalam diri manusia. Minda bawah sedar penting kerana ia banyak menentukan cara berfikir dan bertindak seseorang itu. Dalam diri manusia terdapat banyak konflik(sublimasi, neurosis).

Pendekatan ini beranggapan bahawa hasil kesusasteraan lahir drpd keadaan manusia yang sedang berada dalam situasi separuh sedar atau subconceious. Pendekatan psikologikal menganggap bahawa proses penciptaan dalam peringkat separuh sedar boleh menghasilkan karya jika berjaya mengadaptasi watak dalam subconscious.

Kesusasteraan harus menggambarkan kekecewaan dan kekacauan batin mereka. Manusia jujur tidak dapat dilihat secara lahiriah, kejujuran dan keikhlasan sebenarnya adalah pekerjaan hati dan jiwa kita. Menurut Frued, pengarang boleh diserang penyakit jiwa yg dinamakan neurosis-ia bukan gila tapi tekanan perasaan yang mencengkam jiwa.

Teori ini memerlukan seseorang yang mendalam ilmunya terutama ilmu jiwa dan psikologi. Pemahaman terhadap kesusasteraan itu sendiri. Pendekatan ini lebih sesuai untuk karya yang bercorak abstrak atau anti realisme.

Seorang pengkritik harus dapat menjelaskan jiwa pengarangnya. Neurosis dan psikosis sering dikaitkan dgn pendekatan ini. Karya banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup pengarangnya. Psikologikal lebih mengutamakan hubungan kejiwaan di antara pembaca dengan karya.

TEORI SASTERA ARKETAIPAL (CARL GUSTAV JUNG)

o Perkembangan daripada keilmuan dan epistemologi psikologi yang diasaskan oleh freud. o Pengasas teori ini ialah Carl Gustav Jung (1875-1961). Beliau berbangsa Swiss. o Beliau mendalami Ilmu Psikiatri. o Pada tahun (1904-1907), sebagai sarjana beliau mengkaji penggunaan bahasa dan menganalisis sifat kompleksiti jiwa dengan sifat kesedaran. o Pada waktu ini, beliau sangat rapat dan saling berkerjasama dengan Freud.

o Pada tahun 1910, beliau mendapat kepercayaan menjadi Presiden pertama International

Psychoanalytic Association.

o Apabila beliau memulakan gerakan psikologinya dengan konsep imago pada tahun 1911. mengenai gambaran kejiwaan tidak sedar. o Pada tahun 1912,hasil kajianya diterbitkan dan bercanggah pandangan dengan Freud. o Jung mengemukakan teori yang tersendiri dinamakan ketidak-sedaran (Uncocscious). o Beliau mengistiharkan dirinya keluar atau berpecah dengan Freud.

PERBEZAAN CARL GUSTAV JUNG DAN FREUD

o Perbezaan utama Jung dan Freud ialah yang pertamanya dalam mentafsirkan Libido. o Bagi Jung, Libido menjurus keinginan yang dibangunkan oleh rasa seksual. Ia bukanlah sesuatu berupa harapan dan impian tetapi didesak oleh seksualiti seseorang. o Dalam konteks Libido, yang kedua mereka bercanggah dalam aspek personaliti atau perwatakan. o Freud memperkenalkan istilah Libidinal Types tetapi Jung lebih kepada Characters Types (sifat terbuka dan tertutup).

o Perbezaan ketiga, dalam menakrifkan makna neurosis (istilah Psikologi yang terkenal). o Bagi freud, neurosis dalam keadaan seseorang berada dalam keadaan separuh sedar. o Bagi Jung pula, memberi erti sebagai usaha seseorang sedang bekerja dengan akal, kerana kesungguhannya bekerja. o Jung menganggap bahawa Teori Psikoanalisis Freud bersifat sempit dan tanpa hujahan.

o Aspek yang banyak dibicarakan oleh Jung melalui penyelidikannya ialah konsep Primordial Images. o Dengan istilah Arketaip, Jung merujuk kepada perkembangan manusia daripada zaman kanak-kanak, remaja, dewasa hinggalah ke akhir hayat manusia. o Jung adalah seorang ahli psikiatris yang mengarah kepada Metapsikologi dan Teori Psikoterapi.

o Jung dianggap seorang subjektif dan berpegang kepada tradisi romantik dan mengkaji aspek jiwa manusia yang mengaitkan antara psikologi kejiwaan dengan agama dan kepercayaan. o Banyak hasil karya yang diterbitkan oleh beliau.

KARYA-KARYA CARL GUSTAV JUNG

SYMBOLS OF TRANSFORMATION (1912)

PSYCHOLOGICAL TYPES (1921)

TWO ESSAY ON ANALYTICAL PSYCHOLOGY (1953)

DEFINISI TEORI ARKETAIP

o Arketaip berasal daripada bahasa greek yang maknanya ialah bentuk asli atau original pattern, yang maknanya dekat dengan Prototaip. o Menjelaskan arketaipal menjurus kepada pencarian makna simbol, ritual dan unsur-unsur tradisi dalam karya sastera. o Arketaipal menjurus kepada analisis yang bersifat mengkaji manusia.

o Kritikan arketaip mempunyai hubungan erat dengan ilmu psikologi dan antropologi. o Pendekatan Arketaipal ini dikesan oleh Falsafah Psikologis Jung. o Pendekatan arketaipal ini lanjutan daripada perkembangan pendekatan Kritikan Psikologikal. o Penggunaan disiplin dalam kaedah arketaipal mempunyai konsep dan prinsip yang tersendiri.

o Pertama, Menekankan analisisnya terhadap aspek-aspek perulangan naluri dalam penciptaan sesebuah karya sastera. o Kedua, Meletakkan dasar penilaian kesusasteraan seperti pengalamanpengalaman asli, bermakna dan berakar dari tradisi pribumi mempunyai kuasa, makna dan pengertian hidup manusia. o Pendekatan ini percaya adanya perulangan tema induk dalam kata sastera seperti mempercayai pola tipainduk (ibu) dalam struktur.

o Pendekatan arketaipal disebut sebagai pendekatan totemik, mitologikal, dan ritualistik. o Totemik ialah istilah yang merujuk kepada ilmu perbandingan ras manusia dari segi kepercayaan dan keyakinan. o Mitologikal berasal daripada perkataan mitos yang menerangkan sesuatu subjek itu mempunyai asal-usulnya dan perlu dihormati.

o Ritualistik merupakan suatu konsep yang lebih menekankan kepada amalan kepercayaan. o Ketiga, Pendekatan arketaipal juga memberikan perhatian yang lumayan terhadap perkembangan jiwa pembaca atau audiennya. o Dalam konteks jiwa pembaca , arketaipal ingin melihat sejauh mana kuatnya ingatan pembaca terhadap peristiwa-peristiwa tradisi yang mengandungi unsur mitos.

o Keempat, pendekatan arketaipal sebagai satu kriteria kritikan pada dasarnya tidak dapat menentukan secara mutlak akan bermutu sesebuah karya. o Kelima, pendekatan arketaipal meletakkan taraf penulis sebagai manusia luar biasa, mempunyai daya ingatan yang tajam dan berkemampuan mengolah peristiwa-peristiwa klasik. o Keenam, pendekatan arketaipal melihat aspek perlambangan atau simbolisme, penggandaan makna dan ambiguiti.

o Prinsip Kritikan Arketaipal satu cara penuh sistematis untuk mendekati kesusasteraan yang sulit dan rumit. o Walapun pendekatan ini dikatakan agak kompleks dan sukar diaplikasi tetapi dengan adanya ilmu psikologi yang dihubungkan dengan mitologi, kritikan ini mampu menganalisis karya-karya kompleks. o Dua pengasas untuk Pendekatan Arketaipal ini ialah Maud Bodkin dan Northrop Frye.

Kaedah Kritikan Arketaip

Kaedah Kritikan Arketaip


1) Dari sudut isi karya permasalahan, persoalan, pemikiran, falsafah, ideologi dan premis karya.
2) Unsur perulangan sudut kejiwaan arketaipal, perulangan mempunyai motif-motif yang tersembunyi. 3) Menganalisis aspek lambang atau simbol. 4) Mengkaji dan menganalisis konsep magis.

1) DARI SUDUT KARYA


Pendekatan merangkumi permasalahan, persoalan,

pemikiran, falsafah, ideologi dan premis karya. Seorang pengkritik harus menganalisis sesebuah karya selepas membacanya sama ada mempunyai unsur-unsur arketaipal atau tidak. Tema pokok atau permasalahan dasar arketaipal dilihat dalam konteks pengaplikasiannya dalam karya, sama ada diungkap secara sedar atau tidak.

2) UNSUR PERULANGAN
Sudut kejiwaan arketaipal, iaitu unsur perulangan

mempunyai motif-motif tersembunyi


Cth: sejarah, budaya, warisan, tradisi
Unsur-unsur tradisi lama diterapkan dalam karya

generasi baharu- menghargai tradisi lama.

3) MENGANALISIS ASPEK LAMBANG & SIMBOL


Frye menganalisis aspek imej-

imej mitos, simbol, signifikasi universal, hubungan teks dengan unsur-unsur dalaman kejiwaan dan sikap pembaca dengan masa silamnya.

4) MENGKAJI DAN MENGANALISIS KONSEP MAGIS


Bersifat dongeng, khayalan Kesedaran secara arketaipal yang wujud

dalam diri pengarang.


Sesuai untuk pascamoden- imaginasi

tinggi

kesimpulan

Sebuah teori kritikan sangat

berguna dalam memahami teks-teks dengan konsepkonsepnya.