Anda di halaman 1dari 33

SKRINING FITOKIMIA (PENYIDIKAN SENYAWA KIMIA DALAM TUMBUHAN)

KANDUNGAN KIMIA SIMPLISIA NABATI


Minyak atsiri, karotenoid, steroid, triterpenoid, alkaloida, asam lemak, senyawa fenolik yg meliputi: fenol-fenol, asam fenolat, fenil propanoid, flavonoid, antrakinon, antosian serta xanton, asam organik, glikosida, saponin, tanin, karbohidrat.

PEMISAHAN
SERBUK SIMPLISIA

MEMISAHKAN KELOMPOK

KANDUNGAN KIMIA

IDENTIFIKASI

SIMPLISIA NABATI (DH 22)


Disari dg pelarut non polar

Sari non polar

Sisa serbuk
Disari dg pelarut kurang polar

Sari kurang polar

Sisa serbuk
Disari dg pelarut polar

Sari polar

Ampas

A. SARI NON POLAR (sari petroleum eter atau heksana)


BERISI: 1. Minyak atsiri 2. Lemak & asam lemak 3. Steroid & triterpenoid 4. Karotenoid PENGOTOR: Klorofil Resin

CARA PENYARIAN
SERBUK SIMPLISIA 25-50 gram
Sokhlet dg PE

Sari PE

BERISI: 1. Minyak atsiri 2. Lemak & asam lemak 3. Steroid & triterpenoid 4. Karotenoid

Pekatkan ad 25 ml

1. MINYAK ATSIRI
Serbuk simplisia nabati 10-50 gram
+ H2O ad -2/3 labu destilasi Stahl

M. Atsiri

Air

SARI PE dikeringkan
+ KOH EtOH Direfluk EtOH didestilir

2. LEMAK DAN ASAM LEMAK BM TINGGI

Residu
+ air panas dinginkan Ekstraksi dg Eter

Sari eter Steroid Triterpenoid Karotenoid

Sari air alkalis


+ HCl ad pH 3-4 (keruh) Ekstr.dg eter

Sari eter Asam lemak 1. KLT 2. Sifat Fisika

Air

3. STEROID & TRITERPENOID

Diuapkan ad kering

10 ml sari eter

Residu
+ 0,5 ml as.asetat anhidrid + 0,5 ml CHCl3 + 1-2 ml H2SO4

(Rx Liebermann Burchard) Cincin merah coklat atau ungu pd batas lap. Steroid & triterpenoid

4. Karotenoid 10 ml Sari Eter


Diuapkan ad kering

Residu

+ 2-3 tts SbCl3 (Rx Carr Price) Biru mjd merah

+ H2SO4 p

KLT

Biru atau hijau kebiruan

B. SARI KURANG POLAR (SARI ETER / CHCL3)


BERISI 1. Alkaloida 2. Senyawa fenolik : fenol-fenol, fenil propanoid, aglikon (flavonoid, antrakinon) dll. 3. Komponen minyak atsiri tertentu 4. Asam lemak

CARA PENYARIAN
Sisa serbuk penyarian dg PE
Disari dg pelarut kurang polar (eter)

Sisa serbuk Sari kurang polar (Eter)


Dipekatkan ad 50 ml

Sari eter pekat

1. ALKALOIDA 10 ml SARI ETER Pendahuluan


Diuapkan ad kering

Residu + 1,5 ml HCl p 2% ad larut

I Pembanding

II + 2-3 tts larutan Dragendorff Jingga kecoklatan

III + 2-3 tts larutan Meyer LP Putih kekuningan

Lanjutan

10 ml SARI ETER
Diuapkan ad kering

Residu + EtOAc-as.Tartrat 2% Sari EtOAc Alk. Netral Alk. Basa lemah Sari CHCl3 Alk. Basa Sari as. Tartrat + Nh3, Na2CO3 ad basa + CHCl3 Sari air Alk. Basa kuat/ kuarterner

2. SENYAWA FENOLIK 10 ml SARI ETER


Diuapkan ad kering

Residu

+ 2-3 tts FeCl3


Sinar UV

+ bbrp tts amonia

+ K heksasianoferat (III) + FeCl3

Fluoresensi (fenol-fenol bebas)

Hijau, ungu, biru hitam

Biru ad hitam

Meliputi: kumarin dan turunannya 3 ml SARI ETER


Diuapkan ad kering

FENIL PROPANOID

Residu + air panas ad larut I Pembanding


Sinar UV

II + 0,5 mlNH4OH ad alkalis


Sinar UV

Fluoresensi

Fluoresensi lebih terang Kumarin dan turunannya

FLAVONOIDA
Diuapkan ad kering

3 ml SARI ETER

Residu

+ 1-2 ml MeOH (50%)p dipanaskan + logam Mg + 5 tts HCl pekat p Merah / jingga aglikon Flavonoid

ANTRAKINON 3 ml SARI ETER + 1 ml NH4OH 25% / NaOH / KOH 10 % Kocok Lap. Basa mjd merah Antrakinon

3. Komponen minyak atsiri tertentu


Terutama minyak atsiri yang: a. kerangka aromatik atau non terpenik b. bersifat sedikit polar tapi tetap tidak larut dalam air. c. eugenol, anetol, sinamaldehid, vanilin

C. SARI POLAR(SARI EtOH-Air)


BERISI: 1. Garam alkaloid 2. Antosian 3. Glikosida (g.flavonoid, g.antrakinon, g jantung, g. alkohol, g. aldehid dll) 4. Saponin 5. Tanin

CARA PENYARIAN
Sisa serbuk penyarian dg eter
Disari dg pelarut polar (EtOH 70%)

Sari polar EtOH


Diuapkan ad 50 ml

Ampas

Sari EtOH pekat

1. GARAM ALKALOID
+ 20 ml Sari EtOH
Diuapkan

Residu + 10 ml Hcl 10%


Disaring

Filtrat
+ NH4OH ad pH 8-9 + Eter/CHCl3

Sari eter
Diuapkan ad kering

Sari air basa

+ 1,5 ml Hcl 2% P I Pembanding II + 3 tts Meyer LP Putih kekuningan III + 3 tts Dragendorff LP Jingga kecoklatan

2. ANTOSIAN

Sari EtOH-Air

I pH Asam Merah

II pH Netral Ungu

III pH Basa Hijau atau biru

3. GLIKOSIDA + 20 ml Sari EtOH-Air


+ 15 ml Hcl 10% LP direfluks 30 Dinginkan Disari 3x15 ml Eter

Sari Eter
+ Na2SO4 anh disaring

Sari Air Asam


+ basa ad netral

Sari eter

Sari air netral

Aglikon Steroid, Triterpenoid, Kumarin, Flavonoid, Antrakinon dll

Gula

4. GLIKOSIDA JANTUNG
Sari Eter
Diuapkan ad kering

Residu
+ 2 ml EtOH ad larut + 2 ml Ca(OH)2 1N dlm EtOH + 4 tts 3,5 dinitrobenzoat 1% dlm EtOH

Ungu
Dipanaskan

Warna ungu hilang

5. SAPONIN
Diuapkan ad nya

+ 2 ml Sari EtOH-Air

Tuang dlm tb.Rx + air


Kocok 30 Diamkan

Buih stabil
+ 3 tts asam

Buih stabil Saponin

Uji Hemolisis

Uji dg Rx Liebermann Burchard Aglikon tritepenoid Aglikon steroid

6. TANIN
1 ml Sari EtOH-Air + Lart. FeCl3

Biru kehitaman Tanin Galat

Hijau kehitaman Tanin Katekol

6. TANIN CAMPURAN
+ 5 ml Sari EtOH-Air
+ 1 ml lart. Stiassny (lart. Formol klorida) direfluks 30

End. Merah Tanin Katekol

Filtrat
+ Na asetat ad netral + FeCl3

Biru tua Tanin Galat

7. KARBOHIDRAT
Meliputi: 1. Manosa : Glukosa, galaktosa, rhamnosa dsb. (Gula reduktor). 2. Oligosa : < 10 unit manosa. Sakarosa, gentibiosa, rafinosa, stasiosa. 3. Poliosa : > 10 unit manosa Gom, lendir, pectin, pati.

7a. KARBOHIDRAT
+ 2 ml Sari EtOH-Air
Diuapkan ad kering

Residu
+ 2-3 tts H2SO4 P diamkan 4 + 4 tts Rx Molisch (lart jenuh timol dlm EtOH)

Merah Karbohidrat

7b. PATI
1 ml Sari dienaptuangkan + 3 tts Lugol LP Biru Pati

7c. LENDIR
2 ml Sari EtOH-Air
Ttskan dlm Tb.Rx yg berisi 10 ml EtOH/Aseton

Endapan
Cuci dg EtOH

Filtrat

+ Lart. Hematoksilin/ + Lart. Biru toluidina/ + Lart. Biru metilen Endapan ungu/biru Lendir

Heksa na Lemak Steroid Antrakinon Kumarin Flav.poli-CH3 Resin&klorofil Isoflavon Alkaloid bebas Kurkumin Fenol Flav.poli-OH Flav.mono.glk Glk.antrakinon

PE

Benzen

Toluen

CHCl3

DCM

Eter

EtOAc

EtOH

Air panas

Glk.steroid
Glk.kumarin Glk.Flavonoid Tanin Saponin Grm. Alkaloid Karbohidrat