Anda di halaman 1dari 11

Berperanan penting dalam kelangsungan hidup dan penyesuaian spesies - perubahan persekitaran spesies, variasi gen sedikit adalah

perlu untuk menghasilkan perubahan dalam anatomi organisma yang membolehkan ia untuk menyesuaikan diri dan terus hidup.

Satu spesies yang mempunyai kepelbagaian genetik yang besar akan mempunyai lebih variasi dan ketahanan terhadap persekitaran. Dalam istilah lain menjadikannya lebih kuat. Spesies yang mempunyai variasi genetik yang sangat sedikit adalah berisiko besar dimana pembiakan yang sihat sering berhadapan dengan masalah yang serupa terhadap beberapa jenis penyakit dan akan mempercepatkan kepupusan spesies.

Untuk mengukur bagaimana variasi genetik tersebar di antara populasi, frekuensi allel perlu dikenalpasti di dalam setiap populasi. Lokus alozyme mempunyai dua bentuk. Identiti bagi setiap allel di dalam setiap individu ditunjukkan melalui banding pattern yang ada di dalam gel. Sebagai contoh, individu pertama di baris pertama di dalam gel pertama adalah heterozygous, di mana dua allel tersebut adalah berbeza dan diwakili oleh simbol (+) bagi kedua-dua cepat dan perlahan. Sebaliknya, individu di baris kedua ialah homozygous, yang mempunyai satu band mewakili dua allel perlahan.

Langkah 1

Tentukan frekuensi allel di dalam setiap populasi bagi allel cepat (p) dan allel perlahan (q) dengan mengira bilangan allel bagi individu di dalam setiap populasi. (homozygote mempunyai dua allel yang sama, oleh itu anda perlu mengira + dua kali ganda, dan jumlah bagi allel bagi 15 individu tersebut ialah 2 x 15 = 30. Bahagikan jumlah tersebut dengan jumlah allel yang hadir dari dalam populasi tersebut (sentiasa sama dengan dua kali ganda bilangan individu).

Acalypha indica Populasi Jumlah allele Perlahan Jumlah allele Cepat 7 18 26 1 23 2 12 3 4

Acalypha hispida Populasi Jumlah allele Perlahan Jumlah allele Cepat 18 16 22 1 12 2 14 3 8

Langkah 2

Anda perlu mengukur perbezaan genetik diantara populasi tersebut. Biasanya Wrights Fixation Index or Fst digunakan, dari julat 0 yang mewakili tiada perbezaan antara populasi tersebut, meningkat, menandakan kenaikan perbezaan. Untuk menentukan Fst, heterozygousity perlu dikira bagi setiap spesis (Hs), dengan menggandakan 2pq bagi setiap satu populasi dan mengira nilai purata bagi ketiga-tiga populasi untuk setiap spesis.

Frekuensi allele bagi Acalypha indica


Allele cepat, p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 7/30 = 18/30 0.23 0.60 23/30 = 12/30 Allele perlahan, q 0.77 0.40 =X =Y

2xpxq

26/30

0.87

4/30

0.13
Purata (Hs)

=Z
2(X x Y x Z)/3

Frekuensi allele bagi Acalypha hispida


Allele cepat, p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 18/30 16/30 22/30 0.60 0.53 0.73 12/30 14/30 8/30 Allele perlahan, q 0.40 0.47 0.27 Purata (Hs) = = = 2xpxq

Langkah 3 Kira heterozygositi jika ketiga-tiga populasi meneruskan pembiakan, (Ht). Lakukan kiraan dengan mencari purata bagi p dan q ke atas ketiga-tiga populasi bagi setiap spesis, digandakan dengan 2 x purata p x purata q. Jangkaan frekuensi heterozygot di dalam populasi ini dikatakan mempunyai kawasan pembiakan yang besar dengan tiadanya perbezaan genetik pada tahap populasi biasa.

Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Acalypha indica ,


Allele cepat, p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele 7/30 18/30 26/30 0.23 0.60 0.87 1.70/3 = 0.57 23/30 12/30 4/30 Allele perlahan, Q 0.77 0.40 0.13 1.30/3 = 0.43

(Ht) = 2pq = 2 x 0.57 x 0.43 = 0.49

Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Acalypha hispida


Allele cepat, p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele 18/30 16/30 22/30 0.60 0.53 0.73 1.86/3 = 0.62 23/30 14/30 8/30 Allele perlahan, Q 0.40 0.47 0.27 1.14/3 = 0.38

(Ht) = 2pq = 2 x 0.62 x 0.38 = 0.47

Langkah 4

Anda perlu mengira jumlah local, dengan variasi populasi. Frekuensi sisihan bagi heterozygotes di dalam populasi yang berasingan, (Hs) perlu dicari jika mereka adalah dari populasi besar yang sama, (Ht), sertakan indeks jumlah variasi genetik yang ditemui di dalam satu populasi local. Oleh itu, Fst = (Ht - Hs) / Ht, di mana nilai Fst < 0.1 menunjukkan nilai divergen yang besar di dalam populasi (iaitu populasi yang berbeza dari segi genetik antara satu sama lain). Nilai antaranya menunjukkan beberapa divergen genetik.

RUMUSAN Acalypha indica , Fst = (Ht - Hs) / Ht = 0.49 0.35 / 0.49 = 0.29 Fst > 0.1 , menunjukkan divergen yang besar di antara populasi Acalypha indica Fst = (Ht - Hs) / Ht = 0.47 - 0.46 / 0.47 = 0.02 Fst <0.1 , menunjukkan tiada divergen di antara populasi Acalypha hispida Populasi Acalypha indica adalah lebih divergen daripada populasi Acalypha hispida. Oleh itu, populasi Acalypha hispida, adalah sama secara genetik antara satu sama lain.