Anda di halaman 1dari 43

Malaysia wujudkan pelbagai agensi untuk menyemai nilainilai keusahawanan:1.Agensi Kerajaan Kem. Pemb. Usahawan, Kem.

. Belia & Sukan, Kem. Pemb. Luar Bandar 2.Badan Berkanun 3) Pihak Swasta

Usahawan peka kepada keperluan dan masalah masyarakat Mengambil inisiatif

Mencipta idea dan membuat inovasi Untuk memenuhi keperluan dan Menyelesaikan masalah masyarakat

SUMBER
MODAL SUMBER MANUSIA BAHAN MENTAH TEKNOLOGI MAKLUMAT TANAH

MENGGEMBLENG SUMBER PRODUK Barang dan perkhidmatan

U N T U N G MATLAMAT

Untuk memuaskan kehendak pengguna

TANAH MODAL

TEKNOLOGI MAKLUMAT

SUMBER MANUSIA

BAHAN MENTAH

Apakah peranan USAHAWAN?

PERANAN KEUSAHAWANAN KEPADA PEMBANGUNAN DIRI 2. Membangunkan potensi diri dan ciri-ciri positif akibat daripada cabaran yang dihadapi. Ciri-ciri positif adalah seperti kreativiti, kegigihan, kemahiran, ketrampilan, berdikari, yakin diri dan tidak mudah berputus asa

Apakah yang dimaksudkan dengan kerjaya? membuat sesuatu pekerjaan dan mendapat kepuasan.

2. Mempunyai pemilikan perniagaan atau organisasi sendiri Usahawan mempunyai kawalan terhadap halatuju perniagaan dari segi:
Fleksibiliti dalam melakukan pekerjaan