Anda di halaman 1dari 24

Pendekatan Dalcroze

1865-1950

Komposer dan Pendidik muzik Switzerland 3 komponen utama (i) Eurhythmics (ii) Solfege (fixed-do) (iii) Improvisasi
Memperkembangkan EurhythmicsPengajaran muzik melalui gerakan Mempengaruhi Carl Orff

Emile JacquesDalcroze

Eurhythmics: mempelajari dan mengalami muzik melalui gerakan


Tayangan video : petikan Institut Dalcroze Geneva Switzerland

Dalcroze Eurhythmics
Tujuan Eurhythmics adalah supaya pelajar dapat nyatakan pada hujung kursus:

Saya tahu Tetapi Saya sudah mengalaminya


Bukan

Dalcroze Eurythmics
Aktiviti eurhythmics dirancangkan khusus untuk memahami konsep muzik tertentu seperti meter, dinamik, tempo, tekanan dan seterusnya. Prinsip Dalcroze: Semua unsur muzik dapat di alami melalui pergerakan

Prinsip Dalcroze lain: (Terjemahkan sendiri ) All musical sounds begin with a motion, therefore the body is the first instrument to be trained There is a gesture for every sound , and a sound for every gesture

Tiada jawapan betulHanya gerakan Lebih sesuai/ kurang sesuai

Konsep Muzik Rentak Tempo Dinamik

Eurhythmics

Hasil ciptaan pelajar sendiri

Tiada penekanan kepada stail

What is eurhythmics?
Tayangan Video (35 min) Dalcroze Eurythmics with Robert Abramson

Berdasarkan tayangan video:


Tugasan 1: Dalam kumpulan 5-6 orang , Terangkan dan tunjukkan Apakah perbezaan persembahan; Arrythmic, Errythmic dan Eurhythmic

Dalcroze Eurhythmics Meter dan nilai not asas

Dalcroze workshop Thailand (watch video)


Echo Clapping : Tepukan bertalun Clapping in Canon: tepukan dalam canon memimpin (conducting gestures) sambil berjalan/berlari

Clapping in canon
Dalam kumpulan (8 orang), buat aktiviti sama (i) echo clap (ii) clap in canon dalam meter dan 2/4

Follow the movements in the video


berjalan mengikut rentak krocet
Berlari mengikut rentak kuaver Berjalan mengikut rentak minim (perlahan, gunakan keseluruhan tapak kaki)

Dance is movement set to music, while Eurhythmics is the movement of music. The aim of rhythmic movement is not to impose a beautiful movement onto a background of sound, but rather to use movement as a means of releasing the expressivity of the music itself. . ..Nicole Brockmann
http://www.geocities.com/nbrockmann/whatis.html

Meter: (Guru memainkan Muzik :Faust Waltz pg 16


Berjalan mengikut rentak krocet Berjalan sambil memimpin (3 rentak) Berlari mengikut rentak kuaver

Berjalan mengikut minim bertitik.

Aktiviti bola :
Music: Haydn surprise symphony pg 140

Lantun, sambut (Bounce, catch) Pass the ball ff chord : Sit down

Roll the ball to someone diagonally opposite you.

Improvisasi/imitasi gerakan dgn music yang dimainkan oleh guru


Guru memainkan karyaHigh Street Blues (jazz piano piece, 12/8 time.

Jalan dalam bulatan dengan gaya jazz mengikut pola irama, tekanan dan dinamik Tukar arah bila guru seru: Uh-oh

Tekanan (Accent)
Accent is a sudden release of energy on any beat or any part of a rhythmic pattern Game no. 1 : Statues Tujuan: membezakan antara dan memberi respon segera kepada accented and unaccented beats

Konsep: Tekanan Accent Game 4: Jump the puddle (melompati lopak)


Dengan panduan guru pelajar menerokai cara berlainan(ke hadapan, ke sisi, ke belakang ) untuk melompati lopak. Guru memainkan piano pada tempo sederhana pelajar akan melangkah atau skip mengikut detik muzik.

Apabila tekanan diperdengarkan, mereka akan respon dengan melompati lopak.

Missing beats (off beat in jazz) Cats eyes


Perhatikan video clip Dalcroze Secondary school expression Tepuk tangan/bunyikan kayu apabila sampai ke missing beats rehat atau detik senyap

Lapisan suara (added harmonic parts)


Perhatikan respon pelajar dlm video Clase Dalcroze (Instituto Jaques Dalcroze) Gerakan individu, berpasangan dan berkumpulan reaksi kepada harmoni--lapisan suara

Video-clip contoh pengajaran Dalcroze


Improvisasi gerakan respon kepada permainan piano Clase dalcroze.mp4 Menggunakan gelung, bola dan clubs gimrama untuk respon kepada kontor melodi dan harmoni

Lapisan suara dlm Canon in D

(Pachelbel)

Gunakan gelung/bola gimrama Satu lapisan suara: jalan berasingan Dua lapisan suara: sambungkan gelung/bola dengan seorang lain Tiga lapisan suara : tiga orang bergabung

Integrasi Pendekatan Dalcroze dan dan Tarian Tarian Endang (Negri Sembilan) Kebudayaan Minangkabau Tarian Rakyat Konsep muzik yang dapat dipelajari Meter 2/4 Accelerando Dapat juga digunakan sebagai aktivti kreatif improvisasi gerakan sendiri dalam stail yang sama dengan tarian asal

Tugasan 2
Dalam kumpulan 6 orang: Merujuk kepada tayangan video dan aktiviti hari ini serta bahan tambahan yang anda dapati daripada layaran internet berkenaan dengan Emile Jaques Dalcroze, sediakan pembentangan 10 minit mengenai (i) Latar belakang dan falsafah Dalcroze, (ii)Terangkan apakah anda faham mengenai Eurhythmics.