Anda di halaman 1dari 17

SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG MERBAU 17500 TANAH MERAH, KELANTAN.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1 2

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

10

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

11

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

12

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

13

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

14

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

15

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

16

Bahagian A (Masa yang dicadangkan 15 minit) (10 markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

ARIZA

17