Anda di halaman 1dari 23

MOHAMMAD ZAKIE BIN AWANG SENIK

Juga

dikenali `Gamesmanship.
Menurut

sebagai

`Sportsmanship

atau

Microsoft Encarta Dictionaries, bermaksud `reasonable dan `done properly.

`Fair

Play pula bermaksud `take part in the game or sport. Jika digabungkan, `fair play bermaksud permainan

bersih yang adil mengikut peraturan-peraturan tanpa melibatkan taktik kotor.

Shields and Bredemeir (1995) telah mentakrifkan sebagai

suatu keadaan di mana satu pertandingan itu merupakan sebuah permainan yang seimbang, adil dan tidak mengandungi unsur-unsur keganasan yang merupakan faktor kemenangan dalam sukan yang diceburi. Contohnya, dalam permainan hoki jurulatih mengarahkan pemainnya bermain dengan baik dan adil agar tiada kekasaran berlaku.

Walau bagaimanapun, terdapat juga sesetengah jurulatih memberi tekanan kepada pemainnya

supaya menyekat pemain lawan yang mempunyai kemahiran yang tinggi dan ini akan menyebabkan berlakunya keagresifan serta boleh menimbulkan pergaduhan. Contoh : Pepe the assasin.

SEMANGAT KESUKANAN
Pematuhan

kepada peraturan, semangat, dan etika sukan. Boleh dianggap sebagai etos sukan. Ia adalah menarik motivasi untuk memahami elemen sukan yang sukar difahami dengan lebih baik. Meluahkan satu aspirasi bahawa aktiviti sukan yang akan diminati, dengan pertimbangan wajar bagi keadilan, etika,menghormati, dan semangat persaudaraan antara satu sama lain.

Semangat Kesukanan Mengandungi 5 Perkara Penting: Komitmen yang tinggi terhadap bidang yang diceburi.
Perasaan hormat dan ingin tahu tentang peraturan

dan pegawai yang bertugas. Rasa hormat pada sebarang situasi dan mewujudkan hubungan yang baik. Menghormati pihak lawan. Mengelakkan dari perkara yang tidak elok seperti iri hati, bergaduh dan marah

Kesimpulannya,

jika kelima-lima dirangkumkan bersama ia membawa maksud suatu perasaan prihatin atau memberi komitmen dan menghormati peraturan, pegawai, pihak lawan, suasana situasi dan penonton di samping dapat menghindari niat buruk dalam sukan.

PRINSIP FAIR PLAY


Undang-Undang dan peraturan-peraturan haruslah

dihormati. Semua pemain haruslah berusaha untuk menghormati pihak lawan, pengadil dan semua yang terlibat dalam Kejohanan seperti penonton-penonton, dan pegawaipegawai. Sesiapa yang terlibat di dalam kejohanan harus menggalakkan tingkah laku seperti di atas, sebelum, semasa dan selepas Kejohanan, tanpa mengambil kira keputusan Kejohanan itu.

Unsur fair play adalah penting untuk kemajuan

promosi dan pembangunan sukan. Tujuan fair play adalah untuk meningkatkan keseronokan semua yang terlibat dalam Kejohanan. Jikalau berlaku pergaduhan (secara fizikal atau mental) atau perselisihan faham di antara pesertapeserta semasa Kejohanan ini, Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menyingkirkan manamana peserta yang terlibat dengan pergaduhan ini. Sebarang rayuan tidak akan diterima.

Peserta yang berkelakuan tidak adil atau tidak sopan

akan disingkirkan. Semua keputusan penyingkiran Kejohanan ini akan dibuat oleh Pihak Penganjur. Semua keputusan adalah muktamad. Rayuan tidak akan di layan.

KESAN PERMAINAN BERSIH


PENGADIL DAN PENGAWAI SUKAN Kelancaran perlawanan dan pertandingan Mengurangkan jumlah pemain yang dikenakan tindakan disiplin Mewujudkan keharmonian dan keselesaan pemain dan penonton

PEMAIN
Mengelak daripada berlaku kecederaan
Merapatkan

hubungan pemain dengan pasukan seperti semangat

yang lain Mengajar nilai-nilai penting kesukanan(sportmanship) Meningkatkan imej pasukan

PENONTON
Menjadikan aktiviti sukan satu

aktiviti yangmenyeronokkan Meningkatkan minat penonton terhadap acara sukan Meningkatkan jumlah penonton

KELEBIHAN FAIR PLAY


Permainan yang adil dan bermutu akan dapat

dihasilkan. Pemain dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama mereka. Melancarkan sesuatu pertandingan itu. Menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi antara pemain. Memupuk semangat berpasukan yang lebih progresif. Pemain dapat menghormati peraturan dan pihak lawan mereka.

Manakala unfairplay pula merujuk kepada permainan yang tidak adil dan ada unsur penipuan dan kekasaran didalam sesuatu permainan. Mengapa ia boleh terjadi? Pengadilan yang berat sebelah Musuh tradisi cth jepun-china malaysia-indonesia-thailand Cuaca -panas menyebabkan pemain panas baran padang yang tidak memuaskan Disiplin pemain kurang Kurang suntikan semangat dan galakan

Langkah mengatasi

Meningkatkan mutu pengadilan spt mengenakan tidakan terhadap pengadil itu sendiri. Mengenakan denda kepada pemain ikut kesalahan (kad merah/kuning) Rasa hormat antara pemain dan pemain lawan. Pemain perlu bersikap lebih profesional. Mengenakan insentif dan hadiah kepada para pemain. Pihak penganjur perlu memberikan insentif kepada pasukan fairplay contohnya EUFA-portugal 2004

Kriteria

pemilihan pasukan fairplay Sesebuah pasukan dinilai berdasarkan; Kad kuning dan kad merah: jika tiada sebarang kad diberikan,pasukan mendapat 10 mata. 1 mata akan ditolak dari setiap kad kuning dan 3 mata jika mendapat kad merah. Mata maksimum bagi sesebuah pasukan yang menunjukkan permainan bersih dan Positif adalah 10. dan mata minimum adalah 1.

VIDEO TENTANG FAIR PLAY


Tentang perlawanan bola sepak.

Tentang perlawanan tenis.

PENAMBAHBAIKAN DALAM FAIR PLAY


Dalam permainan bola sepak biasanya, pengadil

sepatutnya lebih tegas kerana ada sesetengah pemain yang sengaja melambat-lambatkan masa. Pengadil haruslah peka dengan pemain kerana ada pemain yang suka berlakon. Amaran keras boleh diberikan sekiranya pemain itu sengaja melengah-lengahkan perlawanan. Semangat kesukanan hendaklah diterapkan untuk menjadikan perlawanan yang bermutu. Pengadil haruslah bijak dalam membuat keputusan dan tidak dipengaruhi oleh pemain.

KESIMPULAN
Permainan bersih amat penting

dalam sesuatu

perlawanan. Ini dapat menjamin kepada penghasilan mutu perlawanan yang tinggi. Semangat kesukanan seharusnya dipupuk oleh setiap pemain. Permainan bersih haruslah diamalkan dalam setiap perlawanan. Pemain hendaklah memahami peraturan dan etika dalam perlawanan.

BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN


http://www.scribd.com/doc/46858711/Fair-Play
http://www.scribd.com/doc/61714589/Pendidikan-

Jasmani-Dan-Kesihatan-Tingkatan-2-KesanPermainan-Bersih http://books.google.com.my/books?id=gRMjXZGt0Ik C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=permainan+bersih+(fair+pla y)&source=bl&ots=VGP8_6S5de&sig=6L5rG8E9RFJ_SsiSKUa2JjuoHI&hl=en&sa=X&ei=nHdCT8mbOMuG rAepuIzaBw&ved=0CFUQ6AEwBjgU#v=onepage&q&f =true

SEKIAN TERIMA KASIH