KPR 3012 SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR

NUR IZZATI BT RAMLI D20091034802

MENGENAL PASTI ISU DAN MASALAH SERTA MENCARI PENYELESAIAN DALAM PERSEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENILAIAN/PENYOALAN

KESIMPULAN

DEFINISI PENILAIAN

DEFINISI PERSOALAN MASALAH & PENYELESAIAN

TUJUAN PENILAIAN & PERSOALAN

ISU PENILAIAN & PERSOALAN

JENIS-JENIS PENILAIAN

Proses menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.

Salah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mendapatkan tindak balas daripada pelajar sama ada mereka memahami atau tidak tajuk yang disampaikan.

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar.

Meningkatkan keberkesanan program.

Mengukur keberkesanan pengajaran.

Memperoleh data untuk tindakan selajutnya.

Maklum balas untuk pelajar dan ibu bapa.

Memberi motivasi kepada pelajar.

1. Penilaian formatif

2. Penilaian sumatif

3. Penilaian penempatan/kesediaan

4. Penilaian rujukan kriteria

5. Penilaian rujukan norma

TAKSONOMI BLOOM (PENYOALAN)

Isu dalam Penilaian & Penyoalan

1. 2. 3. 4.

Ahmad Kasim Juliet Dollah

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Samsiah Romeo Abangla Suraya Zizan Amazli

1. 2. 3. 4.

Jijah Mekna Selamah Ayob

Teknik menyoal

Murid-murid memperoleh kefahaman yang baik dan objektif pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful