Anda di halaman 1dari 5

KOLABORASI : BEKERJA DENGAN ORANG LAIN

PADA PROJEK BERSAMA YANG MEMPUNYAI MATLAMAT YANG SAMA UNTUK DICAPAI.
MUSYAWARAH : RUNDINGAN YANG

BERLANGSUNG DAN MENCAPAI KATA SEPAKAT ATAU PERSETUJUAN TERHADAP SESUATU TINDAKAN YANG DIAMBIL

TINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN

SESEBUAH SEKOLAH AKAN LEBIH MAJU


PERKEMBANGAN PROFESIONAL BERLAKU PENGAJARAN BERKUALITI

HUBUNGAN KERJA YANG BOLEH

DIKEMBANGKAN DAN DIKEKALKAN MELALUI KEPERCAYAAN GURU KEPERCAYAAN BAHAWA BERKERJA BERSAMASAMA BUKAN SESUATU YANG DIPAKSA TETAPI SECARA SUKARELA PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN DAYA USAHA SEBAGAI PROSES BERTERUSAN SEBAGAI AKTIVITI BERJADUAL YG MEMPERLIHATKAN STATUS KERJA DENGAN TIDAK MENYEKAT PERKEMBANGAN INDIVIDU

PENGAJARAN BERPASUKAN

KOLABORASI MELALUI TMK


MELALUI INSTITUSI/AGENSI/ORGANISASI