PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

Peranan Guru PSV KBSR
11-15-2002 Patsy Riley Sedalia Elementary

Peranan Guru PSV KBSR • Pengurus • Fasilitator • Penggerak .

Guru sebagai Pengurus • Mengurus alat dan bahan • Merancang dan mengelola aktiviti individu dan kumpulan • Mengurus masa dan tempat • Mengurus suasana bilik darjah .

Guru sebagai Fasilitator • Meluas dan mengulangkaji maklumat • Membuat pemulihan dan pengayaan • Membantu mengembangkan bakat dan kebolehan memberi tunjuk ajar • Bimbingan dan pendorong yang berkesan • Mengetahui cara mengelola • Membuat penambahbaikan maklumat yang telah diketahui • Memudahkan / tunjuk cara guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan • Menyemai budaya ilmu • Memberi latihan yang mencukupi. guru sebagai pembimbing .

memberi tunjuk ajar dan penghargaan .Guru sebagai Penggerak • • • • • • Memberi arahan untuk maju Menambah kepekaan murid terhadap alam Sentiasa mengawasi aktiviti pelajar Menggalak pelajar bertindak secara kreatif Menggalak tabiat membaca dan membuat kajian Membetulkan kesalahan.

Beberapa persoalan yang boleh difikirkan………………… • Perlukah guru PSV menyediakan semua bahan untuk pelajar dan bagaimana? • Apakah aspek-aspek yang perlu difikirkan dalam perancangan aktiviti? • Perlukah satu bilik khas untuk PSV? • Bagaimana guru meransang murid dalam sesuatu aktiviti PSV? • Apa peranan guru PSV dalam menyemai budaya ilmu? • Pentingkah tunjuk ajar dalam PSV? • Perlukah kebebasan / kawalan terhadap murid? • Bagaimanakah kreativiti digalakkan? • Perlukah perbincangan terhadap hasil kerja murid? • Perlukah aktiviti pemulihan dan pengayaan? .

emosi dan pembelajaran • Kesempurnaan menjalankan tanggung jawab bergantung kepada kemudahan yang disediakan serta sokongan pihak pentadbiran sekolah • Kemudahan infrastruktur yang sempurna membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PSV .Rumusan: • Selain kemahiran menyampaikan isi pengajaran guru PSV berperanan luas yang merangkumi pengurusan prasarana fizikal.

SEKIAN TERIMA KASIH NUR AMIRA NUR ATHIRAH AWATIF NURUL NAZIRAH NURUL IZZATI 2PISMP PSV 2011 11-15-2002 Patsy Riley Sedalia Elementary .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful