Anda di halaman 1dari 15

BUDAYA MEMBACA BUDAYA MENYELIDIK

PREMA GENASAN PARAMESWARY ARUMUGAM BT/PJ/SNS SEM 8

PENGENALAN KELEBIHAN SEJARAH PENYELIDIKAN DEFINISI KEPENTINGAN

PENGENALAN
Masih belum menyeluruh dikalangan guru Aktiviti berkesan untuk pembelajaran sepanjang hayat Melalui penyelidikan kita mula : - Berfikir - Merancang

Melakukan tinjauan Menyediakan item soalan Menganalisis Menulis laporan

KELEBIHAN BUDAYA MENYELIDIK


Proses mendorong ke arah pemikiran

yang tinggi (kritis).


Melatih kita menjadi lebih peka dan

berpemikiran kritis.
Mencungkil perkara baharu yang

membolehkan kita mencadangkan sesuatu tindakan yang terkini dan sesuai.

Perkara yang paling sesuai untuk guru-guru

untuk: (penyelidikan tindakan)


Mengenalpasti isu dan masalah berkaitan :

pengurusan pengajaran dan pembelajaran Disiplin Sikap pelajar Kepimpinan Pengurusan sekolah dll.

SEJARAH PENYELIDIKAN
Penyelidikan Tindakan (PT) diperkenalkan

oleh KURT LEWIN (1946) iaitu mengenai isu-isu komuniti.


Pada tahun 1973-1976 John Elliot dan

Clem Adelmen (ford Teaching project)

Di United Kingdom aktiviti penyelidikan dalam

kalangan guru dimulakan oleh Stenhouse (19711975) bersama-sama Humanities curriculum project.
Mereka berpendapat pengajaran sewajarnya

berdasarkan penyelidikan
Keutuhan pendidikan dan guru dapat

dipertingkatkan sekiranya penyelidikan selari dengan pembangunan kurikulum

Peringkat kementerian pelajaran malaysia bermula pada tahun 1989 yang dimulakan oleh pensyarahpensyarah maktab perguruan. Pada tahun 1995 PT dimasukkan dalam kurikulum kursus pengajaran lepasan diploma(KPLD) dan KPLI.
Pada masa sekarang di IPG, program PISMP

menawarkan PT sebagai subjek teras dan 6 jam kredit diperuntukkan.


Seminar penyelidikan oleh BPG kpd Pensyarah IPG

Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia,


KT berkembang 1990-an Konsep KT diperkenalkan kepada 41 orang pensyarah institut/maktab perguruan dan pegawai BPG.11 hingga 20 Disember 1988 oleh Prof. Stephen Kemmis dari School of Education, Deakin University, Australia.

Tahun 1990-an Idea guru sebagai penyelidik menjadi sebahagian kandungan kursus program pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan di institut/maktab perguruan. Programme for Innovation Excellence and Research (PIER) BPPDP 1993-1996
KT sebagai mata pelajaran dalam komponen kursus DPM di Institut/Maktab Perguruan bagi Kursus Dip. Pendidikan dan Ijazah (Manual Kajian Tindakan KPM, 2008)

KURT LEWIN 1946

PT ialah satu pusingan (spiral) yg terdiri daripada perancangan, tindakan dan penilaian terhadap tindakan.
MC KERNAN 1991

PT ialah satu kaedah inkuiri yg mendorong kerja-kerja penyelidikan dan penulisan seterusnya

PT melibatkan kajian tentang situasi sosial yang bertujuan menambah baik kualiti dan keberkesanan sesuatu tindakan

PT berupa suatu bentuk inkuiri reflektif kendiri yang dilaksanakan oleh pesertapeserta seperti guru-guru, pelajar atau pengetua dalam satu situasi sosial iaitu pendidikan.

PT menjadi suatu tradisi yang menggalakkan guru mengkaji amalanamalan kendiri dalam kerja dan pada masa itu ada cubaan untuk memahami realiti situasi semasa dan membolehkan penyelidik sendiri menjelaskan perekmbangan pendidikan mereka.

PT iaiah kajian mengenai satu situasi sosial dengan tujuan untuk menambah baik kualiti sesuatu tindakan

Menambah baik amalan p&p kendiri guru atau pensyarah


Memfokus pada suatu kajian yang lebih spesifik tentang salah satu aspek yang anda berikan perhatian

Menggalakkan budaya kolaborasi dengan pihak lain

Pendokumentasian dan bukti sesuatu penyataan dapat dilakukan melalui penyelidikan tindakan

Mendorong budaya reflektif

Meningkatkan profesionalisme keguruan.

SEKIAN TERIMA KASIH