Anda di halaman 1dari 38

ETIKA DAN MORAL

MO DU L KESEL URUHAN
MI NGGU SA TU
DEFINISI

• MORAL=SATU GELAGAT
• AKHLAK
• BERSIFAT BAIK/BURUK
• KONTINUUM BUKAN/DAN
DIKOTOMI
• KAWALAN SOSIAL
• SATU YANG RELATIF JUGA
ABSOLUT
CIRI MORAL

• BERSIFAT BAIK
• DIKOTOMI DAN KONTINUUM
• KEBIASAAN AMALAN
• KELAZIMAN
• ADAT RESAM
• SATU ASPIRASI
• SATU PERINTAH
• KEPATUHAN
CIRI-CIRI MORAL

• SANCTION SOSIAL
• SENSITIF
• RELATIF
• MUTLAK
• DITERIMA
• SATU UKURAN
• HASIL DARI WARISAN
• SATU WAWASAN
CIRI-CIRI MORAL

• SATU PENILAIAN
• MENJADI UNDANG-UNDANG
• ADA PIAWAI
• ADA KESAN NEGATIF JIKA
TIDAK DIPATUHI
• ADA NILAI BAIK
• SECARA SEDAR DIWARISI
• PENDIDIKAN FORMAL&T.
FORMAL
CIRI-CIRI MORAL

• DIJANGKA DIAMALKAN DALAM


KEADAAN TERTENTU
• DINAMIK DAN JUGA STATIK
• BERFUNGSI DALAM
MASYARAKAT SECARA STABIL
• DARI AJARAN AGAMA
• BERKAIT DENGAN FALSAFAH,
PSIKOLOGI
MENGAPAKAH MORAL
PERLU?
• KAWALAN SOSIAL
• KESINAMBUNGAN
• MEMBINA TAMADDUN
• MENJAGA MARTABAT MANUSIA
• HINDARI KEROSAKAN
MASYARAKAT
• KEMAJUAN BERTERUSAN
• PENINGKATAN KUALITI HIDUP
PENDIDIKAN MORAL

• KURIKULUM/TAJUK/PEMBELAJ
ARAN
• RASIONAL
• STRATEGI-PENGAJARAN,
PEMBELAJARAN DAN
PENILAIAN
• DASAR
• PENDIDIKAN MORAL DI
MALAYSIA
TANGGONGJAWAB
MORAL
• BERLAKU KESALAHAN TAPI
TIADA SEORANG PUN DAPAT
DIPERSALAHKAN
• PERINGKAT INDIVIDU
• PERINGKAT ORGANISASI
• PERINGKAT NEGARA
PIAWAI

• UKURAN/NILAI TARA
• KUANTITATIF/KUALITATIF
• KRITERIA
• PETANDA/PETUNJUK
• PIAWAI MUTLAK-AGAMA
ETIKA

• TATAKELAKUAN YANG
BERTERUSAN
• TATASUSILA-PERATURAN
SOSIAL
• BERKAIT DENGAN MORAL
• ETIKA DAN AGAMA
• ETIKA PROFESION
• BUDAYA-ETOS
TEORI ETIKA

• TEORI NORMATIF=SALAH ATAU


BETUL SATU-SATU PERLAKUAN
• KONSEKUENSIAL=AKIBAT
ATAU KESAN ATAU HASILNYA.
KALAU AKIBAT/KESANNYA
BAIK, MAKA TINDAKAN ITU
BETUL DAN SEBALIKNYA.
PERSOALAN BAIK UNTUK
SIAPA?
TEORI KONSEKUENSIAL

• JENIS- EGOISM DAN


UTILITARIANNISME
• EGOISM-UTAMAKAN
KEPENTING KENDIRI
• UTILITARIANISME-MENGAMBIL
TAHU TENTANG KESAN
TINDAKAN SESEORANG
KEPADA PIHAK LAIN
• BETUL SALAH BERGANTUNG
KEPADA AKIBAT ATAU KESAN
EGOISM

• JUGA TEORI PSIKOLOGI


• IALAH UNTUK KEPENTINGAN
KENDIRI
• ETIKAL JIKA IA MENCAPAI
KEPENTINGAN KENDIRI
• JENIS EGOISM-PERSONAL DAN
TIDAK PERSONAL
• PERSONAL-MENGEJAR
MATLAMAT PERIBADI UNTUK
EGOISM (SAMBUNG)

• BUKAN PERSONAL-SETIAP
ORANG PATUT MEMGIKUTI
KEPENTINGANNYA JANGKA
MASA PANJANG
• SALAHFAHAM TENTANG
EGOISM-EGOIS BUAT APA
SAHAJA YANG IA SUKA,
MEMENTINGKAN HIBURAN
SEMATA-MATA ( HEDONISM)
DAN TIDAK JUJUR, TIDAK
UTILITARIANISM

• DOTRIN MORAL
• LEBIHKAN
KEBAIKAN=HIBURAN/KEPUASA
N
• IMBANGANKAN ANTARA BAIK
DAN BURUK
• BAIK=KEGEMBIRAAN/HIBURAN
• OLEH JEREMY BENTHAM (1748-
1832), JOHN STUART MILL
UTILITARIANISM
(SAMB.)
1. KEDUA-DUA ASPEK-BAIK DAN
BURUK
• 2. TINDAKAN MEMBAWA KESAN
BERLAINAN KEPADA LAIN
ORANG
• 3.NILAI TINDAKAN MENGIKUT
KESAN
• 4. MEMAKSIMUMKAN
KEGEMBIRAAN DALAM JANGKA
MASA PANJANG
TEORI TIDAK
KONSEKUENSIAL
• ATAU DEONTOLOGIKALF-
FOKUS KPD. HAK INDIVIDU
DAN NIAT TINDAKAN BUKAN
KESAN
• ETIKA ATAU TIDAK SATU
TINDAKAN DITENTUKAN OLEH
LEBIH DARIPADA AKIBAT
TINDAKAN
• IA MELIBATKAN ASPEK
KEADAAN/SUASANA TINDAKAN
TEORI MORAL KANT

• KEGUNAAN DALAM
ORGANISASI
• PROSES MEMBUAT
KEPUTUSAN YANG BERMORAL
• YANG SALAH TETAP SALAH
SEPERTI MENIPU, BETUL
TETAP BETUL
• TIDAK ETIKAL/TIDAK
BERMORAL MENGGUNAKAN
MANUSIA SEBAGAI ALAT
PERBINCANGAN

• KOMEN TENTANG TEORI KANT


BERKAITAN DENGAN ETIKA
DAN MORAL
DARI PESPEKTIF ISLAM

• SATU WAHYU
• ASASNYA IALAH GELAGAT
NABI/MANUSIA PILIHAN
• ASASNYA IALAH
IBADAH/AMALAN
• ASASNYA IALAH DISIPLIN
KENDIRI
• ADA GANJARAN DAN
HUKUMAN
BARAT DAN ISLAM

• PERSAMAAN
• PERBEZAAN
• PENGUKUHAN
• KESEPADUAN
TEORI ETIKA: KANT

• Immanuel Kant- Ahli falsafah


Jerman (1724-1804) beretika
tidak perlu tahu hasil tindakan
kita. Ia bergantung kepada niat
kita dan bukan kesan atau
akibat tindakan kita. Kita tidak
perlu mengetahui tentang
akibat atau kesan yang
dijangka. Peraturan
moral=diketahui dengan alasan
TEORI KANT (SAMB.)

• Penakkulan moral tidak


bergantung kepada ilmu fakta.
Memberi sebab sudah
mencukupi untuk mencapai
tahap moral yang rendah.
ETIKA PROFESION

• TATACARA KERJA
• PANDUAN
• SANCTION/KAWALAN
• RASIONAL
• MENJAGA IMEJ/NAMA/JENAMA
• BERTANGGONGJAWAB
ETIKA PROFESION
KEGURUAN
• KAWALAN PERLAKUAN GURU
• MENJAGA IMEJ KEGURUAN
• KAWALAN AMALAN KEGURUAN
• BERTANGGONGJAWAB
• PANTANG LARANG/TEGAHAN
• LANGGAR DIHUKUM
• SINGKIR DARI PENDAFTARAN
SEBAGAI PENGAMAL
ETIKA BISNES

• TATACARA BERNIAGA
• KEJUJURAN
• MELAYAN PELANGGAN
• KETELUSAN
• NILAI AGAMA
• AMANAH
• SANCTION PERSATUAN
PETANDA

• IKUT AMALAN YANG BAIK


• KEJUJURAN
• AMANAH
• SETIA
• TELUS
• TIDAK TAMAK
• BERTANGGONGJAWAB
• KEUNTUNGAN MENYELURUH
KOD ETIKA/KOD
PERLAKUAN
• CODE OF ETHICS
• CODE OF CONDUCT-KELAKUAN
DAN TATACARA BERTINDAK
• SENARAI BOLEH/TIDAK BOLEH
DILAKUKAN
• REKAAN AHLI/PASUKAN
• BERUBAH MENGIKUT MASA
• MUTLAK
ISU MORAL DAN ETIKA
DI IPT
• KESALAHAN/KESILAPAN
PENGAJARAN DAN
PENTADBIRAN
• GELAGAT MAHASISWA
• KUALITI PROGRAM
• PENYELEWENGAN
• DISKRIMINASI
• PENILAIAN
ISU ETIKA DALAM
PROFESION
• DISKRIMINASI-KAUM/JANTINA
• PENYELEWENGAN
• TIDAK CEKAP
• PELBAGAI BUDAYA
• TIDAK ADIL
• KEPENTINGAN KENDIRI
ISU ETIKA DLM KERJA

• SATU MASALAH, SITUASI,


PELUANG
• INDIVIDU MEMBUAT PILIHAN
• PILIHAN YANG ETIKAL/BUKAN
ETIKAL
• KERANA KONFLIK NILAI &
FALSAFAH INDIVIDU&
ORGANISASI
• KONFLIK KEPENTINGAN
• JUJUR DAN ADIL
ISU NILAI MORAL
SEJAGAT
• NILAI SEJAGAT (UNIVERSAL
VALUES)
• PENANDARAS (BENCHMARK?)
• RELATIF
ETIKA DAN MORAL
DALAM PENGURUSAN
DISIPLIN
KE RAHS IA AN
MA KLUMA T/ MA KL UMA T
PE RIB ADI
IS U MA RUAH D IR I
KE ADIL AN
HU KU MA N UN TU K
KE BAIKA N
KE TEK ALAN A MA LAN
PANDUAN A GAMA D AN
PEMIKIR AN
ETIKA DAN MORAL DALAM
PENGURUSAN DISIPLIN
• KEADILAN-INPUT, PROSES DAN
OUTPUT, DATA, PENILAIAN,
HUKUMAN, PERINGKAT DIRI
DAN ORGANISASI, SAKSAMA
BUKAN SAMA, PERASANGKA,
EMOSI, KEPENTINGAN
KENDIRI/PERIBADI, SATU
PERJUANGAN
PERIBADI SEORANG
PENGURUS DISIPLIN
• KETEGASAN
• KEADILAN
• KERAHSIAAN
• KESABARAN
• KESEIMBANGAN
• KETEKALAN
• CONTOHAN
ORGANISASI
PENGURUSAN DISIPLIN
• SAMA DENGAN CIRI PERIBADI
DIATAS
• MENGUTAMAKAN
KEPENTINGAN UMUM, RAMAI
DAN SEMUA
• SATU BUDAYA. TRADISI
• AMALAN MENYELURUH
• SEPUNYA
RUMUSAN

• MORAL DAN ETIKA PENTING


• SOAL PEMIKIRAN DAN NILAI
• MELEBIHI KEPERLUAN ASAS
• SEJAGAT
• KAITAN DENGAN AGAMA