EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

2.1 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA
Disediakan Oleh NOR EAIZAN BIN MOHD NOOR Ketua Panitia Prinsip Perakaunan dan Ekonomi Asas SMK Jelai [Felda]

CORAK PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA SEBELUM MERDEKA
Ekonomi negara bergantung kepada sektor utama – pengeluaran getah dan bijihmerupakan hasil pertanian timah. Getah terpenting dan menyumbang 45% pendapatan negara. Tanah Melayu pengeksport getah terbesar di dunia (1/3 pengeluaran dunia). Bijih timah merupakan sumber utama kedua selepas getah. Sektor utama menyumbang 43.7% keluaran negara dan 61.3% guna tenaga

CORAK PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA TAHUN 1960-an
Kerajaan mempelbagaikan ekonomi negara kerana berlakunya ketidakstabilan harga komoditi utama [getah dan bijih timah] Penanaman kelapa sawit dan koko, perusahaan minyak kelapa sawit dan kayu balak, petroleum dan barang perkilangan. Tumpuan kepada sektor industri mula diberikan kerana merupakan penggerak utama pembangunan negara Industri penggantian import diperkenalkan bagi mengurangkan pergantungan terhadap import – barang siap, petroleum, simen, besi

CORAK PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA MENJELANG 1970-an
Tumpuan diberikan kepada kegiatankegiatan ekonomi berorientasikan eksport Keluaran barangan elektrik dan elektronik, industri berasaskan getah, industri tekstil dan pakaian Pelbagai galakan/khidmat nasihat diberikan kepada pengusaha tempatan bagi meningkatkan produktiviti supaya dapat dieksport.

CORAK PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA TAHUN 1980-an
Kerajaan menggalakkan pembangunan industri berat seperti membuat kereta, besi danberat memerlukan modal yang Industri keluli serta membuat simen

besar, teknologi yang tinggi, ramai Penubuhan mahir tenaga kerjaPerbadanan Industri Berat Malaysia [HICOM] Melalui Pelan Induk Perindustrian [1986-1995] industri pembuatan dikembangkan menjadi industri yang penting dalam pembangunan ekonomi Banyak kemudahan infrastruktur dan kawasan perindustrian diwujudkan

CORAK PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA TAHUN 1990-an
Penekanan kepada peralihan ekonomi berasaskan pengeluaran [ p-ekonomi] kepada ekonomi berasaskan ilmu [kekonomi] Galakan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi [ICT] Koridor Raya Multimedia [MSC] ditubuhkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful