FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUACA DAN IKLIM

PENERIAMAAN TENAGA SURIA

KEDUDUKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUACA DAN IKLIM

ARUS KELAUTAN

ARAH TIUPAN ANGIN MONSUN

KEDUDUKAN
E S E A N AU DAN KEBENUAAN

kedudukan Hemisfera mempengaruhi iklim sesuatu kawasan suhu menjadi rendah apabila garisan lintang semakin tinggi hemisfera utara terletak dari garisan 0o ke 90o utara hemisfera selatan terletak dari garisan 0o ke 90o selatan.

kawasan pinggir laut mengalami suhu lebih sederhana kerana pengaruh air laut. kawasan yang semakin jauh ke pedalaman mengalami suhu yang semakin tinggi

PENERIAMAAN TENAGA URIA

A

berdasarkan gambar rajah diatas, kawasan A menerima cahaya matahari secara tegak ke bumi oleh itu suhu A lebih tinggi Kawasan B menerima cahaya matahari yang tersebar ke kawasan yang lebih luas. oleh itu kawasan B mengalami suhu yang lebih rendah.

ARUS AUTAN

suhu di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh arus lautan panas atau sejuk. arus lautan panas dapat menyederhanakan suhu di kawasan yang sejuk arus lautan sejuk pula dapat merendahkan lagi suhu di kawasan sejuk yang dilaluinya.

LAUT JEPUN

ARUS SEJUK

LAUTAN PASIFIK

ARUS PANAS

ARAH TIUPAN ANGIN MON UN

Angin monsun yang bertiup dari laut menuju daratan merupakan angin lembap Angin lembap ini membawa banyak hujan ke daratan yang dilaluinya

MON UN ARAT LAUT

MON UN ARAT DAYA

MON UN ARAT DAYA

MON UN ARAT LAUT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful