PROSES PENGAMBILAN PEKERJA

 Kurang memerlukan penyediaan program orientasi dan latihan bagi pekerja baru.  Semangat dan motivasi yang lebih tinggi di kalangan pekerja. .  Rekod prestasi lepas pekerja sudah sedia ada.SUMBER-SUMBER PENGAMBILAN PEKERJA  Kos pengambilan pekerja yang rendah.

KAEDAH PENGAMBILAN PEKERJA Pengiklanan Permohonan Menulis Terus dan Jumpa Terus Agensi Pekerjaan Persatuan Profesional Rujukan Pekerja Perekrut Program Latihan Amali .

PROSES PEMILIHAN PEKERJA .

Faktor-faktor teknik pemilihan pekerja Kos menggunakan dan mentadbirkan teknik tersebut. Teknik tersebut mudah untuk ditadbirkan termasuk masa dan kepakaran yang diperlukan. Keseragaman prosedur dan suasana berkaitan dengan penggunaan teknik tensebut. Keobjektifan teknik tersebut sebagai alat untuk menapiskan calon kerja. .

Borang permohonan .

Temu duga pekerjaan .

.  Memperoleh maklumat tambahan tentang pemohon kerja. misalnya maklumat yang terdapat dalam borang pernohonan.  Memberi pemohon kerja maklumat tentang organisasi dan kerja yang dipohon.Tujuan temu duga  Memeriksa benar atau tidak maklumat yang sedia ada tentang pemohon kerja.

Jenis temu duga Tidak berstruktur Berstruktur Soalan lebih terbuka Tidak mengikut format Soalan lebih kepada kerja Mengikut format Lebih terperinci .

Garis panduan penemu duga  Persediaan Penemu Duga  Mewujudkan Perhubungan Mesra  Pengendalian Temu Duga  Penutup Temu Duga  Penelitian dan Penilaian Maklumat Temu Duga .

Ujian pemilihan  Ujian kognitif yang mengukur kebolehan seseonang mempelajari dan melakukan kerja  Ujian keupayaan psikomotor yang menguji keupayaan  Ujian pencapaian  Ujian sampel kerja yang mengukur pencapaian dalam tugas-tugas kerja yang tertentu  Ujian personaliti  Ujian minat vokasional .

PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG • Selalunya majikan memerlukan seseorang pemohon kerja mengemukakan namanama orang yang boleh memberi keterangan tentangnya. .PUSAT • Tempat sekumpulan pemohon kerja akan berhimpun untuk menjalani sisi aktiviti atau latihan tertentu dalam tempoh yang tententu (lazimnya antara 1 dan 3 hari) di bawah pemerhatian para penilai yang terlatih.

tawaran kerja yang formal diberikan TEMPOH PERCUBAAN • Kebanyakan organisasi mengadakan tempoh pencubaan (biasanya antara 1 hingga 6 bulan) bagi pekerja baru.PEMERIKSAAN FIZIKAL • menjalani pemeriksaan doktor untuk menentukan sama ada dia berada dalam keadaan fizikal dan mental yang sihat atau tidak untuk melakukan kerja yang ditawankan kepadanya. . TAWARAN PEKERJAAN • Sebaik saja seseorang calon kerja melepasi pemeriksaan doktor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful