Anda di halaman 1dari 16

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK

AMEELIA NAZIRAH BINTI MOHD SHAFIEE INTAN AZIERA BINTI HUSIN MUHD FAIZUL

LINGUISTIK ZAMAN YUNANI

PLUS

MINUS

INTERESTING

Pelopor bagi sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik.

Mengaggap bahawa bahasa Yunani adalah bahasa yang termulia dan semulajadi.

Menganggap bahasa adalah Menganggap lambang ketinggian bahasa Yunani tamadun. sebagai tetap dan tidak perlu dibaiki lagi.

Kaum Stoik telah memperkenalkan beberapa pembahagian kata dalam tatabahasa. Plato telah membuat kajian tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Penambahan pembahagian kata dalam tatabahasa iaitu kata penghubung.

LINGUISTIK ZAMAN ISKANDARIAH

PLUS

MINUS

INTERESTING

Menjadi pusat perkembangan penyelidikan kesusasteraan dan linguistik sejak abad ke-3.
Melanjutkan usaha ahli tatabahasa Kaum Stoik pada zaman Yunani.

Percaya bahawa bahasa yang dicatatkan di dalam teks mereka adalah paling tulen dan betul.
Kajian linguistik hanya tertumpu kepada bahasa bertulis berbanding bahasa lisan.

Memperkenalkan bidang sintaksis iaitu suatu unit turutan kata yang mempunyai makna.
Asas tatabahasa di dalam karya Techne Grammatike (Dionysius Thrax) menjadi asas penulisan buku tatabahasa Eropah.

LINGUISTIK ZAMAN ROM

PLUS

MINUS

INTERESTING

Memperkembang kan kajian tatabahasa dalam Bahasa Latin.


Pembentukan perkataan berimbuhan (Priscian).

Tidak berusaha memperkembangk an bidang penyelidikan bahasa tetapi hanya membuat pengubahsuaian karya dari zaman Yunani.
Cara penghuraian tokoh mereka pernah dikritik oleh ahli tatabahasa yang lain.

Hasil tulisan ahli tatabahasa dari zaman Rom telah menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman tersebut.

LINGUISTIK ZAMAN PERTENGAHAN

PLUS
Menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. Bahasa pada era ini juga teori sebab musabab, kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang.

MINUS
Menganggap segala ramalan mereka mengenai bahasa adalah benar pada zaman itu walaupun tidak muasabah pada masa ini.

INTERESTING
Bahasa Latin mengambil tempat yang penting dalam sistem pendidikan zaman ini, iaitu sebagai bahasa pengantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan.

Mengagungkan kedudukannya bahasa Latin yang dianggap sempurna dengan mengenepikan taraf bahasa-bahasa vernikular yang ada pada ketika itu, walaupun dipengaruhi oleh bahasa Latin.

LINGUISTIK ZAMAN ARAB

PLUS
Kajian tertumpu kepada sumber al-quran dan merangkumi penghuraian fonetik yang hampir sempurna dengan tujuan mengekalkan pengucapan al-Quran dengan betul. Menggunakan dasar paradigm dalam analisa bahasa hingga tidak memerlukan penggolongan perkataan dalam bahasa Arab. Kesan perkembangan ilmu fonetik menyebabkan terciptanya kamus lengkap sebagai rujukan.

MINUS

INTERESTING
Perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad iaitu pusat pengajian tinggi zaman Islam. Ilmu linguistik terus berkembang melalui sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli bahasa dalam sejarah Islam spt AlKhalil di Basrah, Al-Masri dan lain-lain.

Menurut para ulama Islam, bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci agama Islam, yaitu Quran; tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain tetapi boleh ditafsirkan.

LINGUISTIK ZAMAN INDIA

PLUS
Penggunakan bahasa Sanskrit dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik, morfologi dan sintaksis. Panini mengkaji teks agama, khususnya tentang struktural kata dengan tujuan mengekalkan penggunaan bahasa agama yang murni, tetapi juga bahasa sebutan kontemporari.

MINUS Bunyi bahasa dipelajari


dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa, tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda.

INTERESTING
Pengetahuan linguistik atau tradisi tatabahasa di India adalah lebih awal dari yang diketahui berlaku di Yunani, iaitu seawal lebih kurang 300 SM. Membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah dalam abad ke-18. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf, dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.

PLUS
Menggunakan simbolsimbol dan singkatansingkatan dalam penghuraian tatabahasa Sanskrit bagi kepentingan ekonomi ruang.

MINUS

INTERESTING
Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandungi 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA.

LINGUISTIK BANDINGAN

PLUS
Tujuannya dapat mencari dan menentukan kekerabatan antara bahasa.

MINUS
Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh, dan tidak rapat hubungannya, kaedah perbandingan tidak begitu berguna.

INTERESTING Melalui kajian ini,


perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga, yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk diketahui secara saitifik. Dianggap peringkat terakhir dalam perubahan linguistik.

Hasil kajian menentukan rumpun bahasa dikenalpasti Kaedah melalui perbandingan. glotokronologi amat rumit untuk digunakan.