Anda di halaman 1dari 29

12.

REKREASI DAN KESENGGANGAN

SYHIBIN

IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

a) Definisi Rekreasi
Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan .

SYHIBIN

IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Definisi Rekreasi (Menurut tokoh berikut)


Kelly (1982), Istilah bahasa Latin iaitu recreatio bermaksud restoration/recovery. penggunaan masa lapang untuk mewujudkan keseronokan, bersama ahli keluarga atau aktiviti bukan kerja. Aktiviti masa lapang yang membina (positif), sama ada berbentuk riadah (aktif) atau santai (pasif). [Mohd. Salleh Aman, 2004]

Rekreasi Dalam (INDOOR)

Rekreasi Luar (OUTDOOR)

bermain catur video game karom


SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

berkelah perkhemahan berkayak

Jenis Rekreasi Rekreasi Fizikal sebarang aktiviti yang menggunakan tenaga fizikal contoh - joging Rekreasi Sukan menitikberatkan penyertaan atas pilihan sendiri supaya peserta berasa seronok, puas hati dan dapat bersosial. Contoh: roller blade, bowling, gasing dan layang-layang. boleh dijalankan dalam bentuk pertandingan, tetapi memburu kejuaraan bukanlah menjadi keutamaan. matlamat akhir ialah nilai kesejahteraan.

Rekreasi Terapeutik
rekreasi yang merehatkan dapat merangsangkan tindakbalas emosi yang memberikan individu kesejahteraan contoh muzik, gerak tari, drama

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Rekreasi Sosial

Rekreasi Mental/Linguistik

mengutamakan kerjasama penglibatan peserta dalam aktiviti adalah berdasarkan minat dan tujuan yang sama dan tidak bersifat pertandingan.

rekreasi yang melibatkan penggunaan mental dan keupayaan linguistik dan mekanisme komunikasi.
Contoh membaca, menulis, bercerita, analisa, mentelaah

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

c) DEFINISI KESENGGANGAN

Masa terluang yang digunakan untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan memberikan kepuasan kepada seseorang individu
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Definisi Kesenggangan
Ialah waktu terluang yang diisi dengan sebarang aktiviti yang digemari. Biasanya diisi dengan aktiviti yang tidak membebankan otak. Terdapat juga yang gemar dengan aktiviti yang produktif seperti melukis, menggubah lagu dan sebagainya. Masa terluang (free-time) Masa senggang (leisure time) Penggunaan masa lapang
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Waktu senggang juga boleh memulihkan keadaan badan dan otak yg penat bekerja dgn cara berehat,istirahat atau tidur. Rehat-tempoh utk berhenti Istirahat Tidur- EEG (elektroensefalogram) g alpha- jaga(mata tertutup) g beta-jaga (mata terbuka) g theta- tidur g delta-tidur nyenyak.
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Konsep Rekreasi Kepuasan Kendiri (personal fulfillment) Persoalan Mengapa manusia sanggup melakukan aktiviti ekstrem?

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

a) KONSEP REKREASI
Antara konsep-konsep rekreasi : Kepuasan kendiri (personal filfillment) Fungsi, nilai dan impak rekreasi ke atas tingkah laku, ekonomi, sosiobudaya, politik, sekitaran dan kesihatan bangsa dan negara. Ekspresi kreatif dan apresiasi estetika Hubungan manusia yang demokratik Pembentukan personaliti dan sikap positif serta berkeyakinan melalui aktiviti rekreasi dan kesenggangan
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

b) KONSEP KESENGGANGAN
Mengikut Konsep kesenggangan Aristotle :
Senggang sebagai keseronokan Senggang sebagai kerja Senggang sebagai aktiviti

Senggang sebagai pelengkap kesempurnaan kendiri


Keseronokan dan kepuasan Kesukarelaan Konstruktif (membina/pemikiran)
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

c) PERKHIDMATAN REKREASI DAN KESENGGANGAN DARI PERSPEKTIF


i. Luar bandar
ii. Bandar iii. Populasi istimewa (pdduk sesuatu kaw)

iv. Pembangunan program rekreasi dan kesenggangan di Malaysia


v. Organisasi dan pertubuhan rekreasi dan kesenggangan di Malaysia

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

REKREASI
Fungsi Tingkahlaku Ekonomi
Perubahan tingkah laku (pembelajaran) Menjana ekonomi; -perkhidmatan & penjualan produk Saluran untuk mendapatkan tajaan dan sokongan Memupuk hubungan yang positif antara komuniti Perubahan persekitaran sejajar dgn keperluan kawasan utk rekreasi Meningkatkan tahap kecergasan SYHIBIN & mengurangkan gejala negatif.

Nilai
Membentuk sikap yang positif Membentuk sikap berdaya saing dan ingin mencuba Membngunkan nilainilai kepimpinan.

Impak
Hubungan sosial yang lebih bermakna dan berdisiplin. Peluang pekerjaan, Perubahan taraf hidup Aktiviti dapat disebarkan secara komersil. Keharmonian & perpaduan kaum Pngekalan keindahan kws tertentu dan peningktn insfrastruktur.

Politik

Sosiobudaya Persekitaran Kesihatan Bangsa & negara

Perpaduan kaum Hormat menghormati

Menghargai kemudahan persekitaran Mengamalkan gaya hidup sihat, IPGM KAMPUS KENT, TUARAN kesedaran bahaya dadah.

Rakyat sihat negara maju.

Folk tarian etnik Sosial / popular pertandingan tarian Tap persembahan tarian Ballet Moden Satu bentuk ekspresi melalui pergerakan. Ia merupakan respon kepada ritma. Boleh menimbulkan keseronokan kepada penonton dan penari.

Drama kreatif Musikal / opera Puppetry Finger puppets, mask Radio/filem/tv Pantomime Bacaan dramatik choral speaking, bercerita Membenarkan kita mentafsirkan persekitaran dan perasaan terhadap orang lain.

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Melukis dan melakar Membuat barang kemas Mencetak Mengukir Mengecat Kerja-kerja membuat barang kulit Menggambar Membuat pasu

Memberikan ruang kepada individu untuk mengekspresi dan kreativiti. Kreativiti adalah keperluan manusia yang sejagat dan seringkali dilihat sebagai mempunyai kaitan dengan identiti seseorang. Ia dapat mengurangkan emosi dan memberi impak SYHIBINtekanan IPGM KAMPUS KENT, TUARAN kepada reaksi psikologikal dan tingkahlaku.

aktiviti sukan yang diprogram untuk menggalakkan penyertaan dan mendatangkan rasa genbira di kalangan peserta. boleh dijalankan dalam bentuk pertandingan, tetapi memburu kejuaraan bukanlah menjadi keutamaan.
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN matlamat akhir ialah nilai kesejahteraan.

Merujuk kepada penyertaan dalam lingkungan yang tertutup atau separuh tertutup

Aktiviti masa senggang yang dilakukan di persekitaran luar melibatkan pengetahuan dan apresiasi sumbersumber semulajadi Perkhemahan / outdoor living Aktiviti berisiko Pemuliharaan Berorientasi Alam semulajadi Sukan Outdoor

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

mengutamakan kerjasama penglibatan peserta dalam aktiviti adalah berdasarkan minat dan tujuan yang sama dan tidak bersifat pertandingan.

rekreasi yang melibatkan penggunaan mental dan keupayaan linguistik dan mekanisme komunikasi. Contoh membaca, menulis, bercerita, analisa, mentelaah

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Perancangan Program: Perancangan pelbagai program rekreasi dan kesenggangan perlu dilaksanakan agar rakyat mendapat manfaaat dari penglibat tersebut. Bagi mencapai matlamat tersebut, ia bergantung kepada beberapa komponen seperti berikut: o Organisasi Pembentukan beberapa organisasi baru bagi mempopularkan beberapa sukan rekreasi yang dikomersialkan. o Implementasi Melaksanakan program yang telah dirancangkan seperti pertunjukkan wau, pertandingan gasing, pertandingan memancing, sukan ekstrem dan sebagainya. o Promosi Menyampaikan maklumat berkenaan program kepada masyarakat untuk mendapat penyertaan umum yang lebih ramai. o Penilaian Menilai program yang telah dilaksanakan (Postmortem).
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Pembentukan Personaliti

Kepemimpinan

Pembangunan Insan

Gaya hidup sihat

Pembangunan negara

Sosialisasi

Dinamika kumpulan

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Pendidikan sepanjang hayat

Kecerdasan Pelbagai

1. Visual/spatial dapat menganggar sesuatu ruang/jarak dengan baik.

2. Logical/matematik mahir dalam kerja berkaitan matematik.


3. Verbal/linguistic cepat mempelajari pelbagai bahasa. 4. Musical/rythmic berbakat dalam bidang muzik.

5. Bodily/kinesthetic cepat mempelajari sesuatu kemahiran pergerakan.


6. Interpersonal/social mempunyai kemahiran sosial yang baik. 7. Intrapersonal/introspective kemahiran menangani diri sendiri 8. Naturalist intelligences bakat dan kepintaran (IQ) semulajadi yang tinggi.
SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Aktiviti rekreasi dan kesenggangan memberi manfaat dalam bentuk pengetahuan dan kecergasan fizikal. Aktiviti rekreasi kurang menimbulkan pertelingkahan antara pelaku kerana ia kurang menekankan persaingan untuk kemenangan, penekanan adalah lebih kepada penglibatan ramai yang boleh memupuk kesejahteraan masyarakat. Masa aktiviti R&K tidak ketat seperti dalam pertandingan sukan sebenar, pelaku boleh menarik diri pada bila-bila masa dan ini boleh mengelakkan konflik mengganggu waktu sembanyang seperti yang kerap ditimbulkan dalam sukan seperti kriket,golf dan sebagainya.

SYHIBIN

IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Individu Membentuk konsep kendiri yang positif di samping meningkatkan tahap kecergasan dan pengetahuan kesihatan. Keluarga Merapatkan hubungan kekeluargaan di samping mengubah gaya hidup sosial yang lebih bermakna. Masyarakat Mewujudkan integrasi nasional melalui penglibatan masyarakat dalam aktiviti rekreasi secara menyeluruh tanpa mengira kaum, bangsa dan agama.

Negara Membentuk nilai-nilai disiplin, perpaduan dan kesejahteraan hidup


SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

LEMBARAN KERJA 1 Kumpulan:.. Tingkatan: 3 Gemilang Soalan 1 Nyatakan 5 langkah keselamatan semasa anda melakukan aktiviti menjejak

TKP Verbal-Linguistik Interpersonal


SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Soalan 2

Catatkan bunyi serangga/burung yang anda dengar semasa melalui kawasan belukar.

TKP Muzik Intrapersonal Naturalis

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Soalan 3 Lukiskan sehelai daun yang terdapat di sekitar anda

TKP Naturalis Visual-Ruang Intrapersonal

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Soalan 4 a. Cari sebatang pokok di sekitar anda dan cari ukur lilitnya.

TKP Logik-Matematik Interpersonal

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Soalan 4 b. Semasa anda berada di atas rakit, kayuh ke tengah paya dan ukur kedalamannya.

TKP Logik-Matematik Interpersonal


SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN

Soalan 5 Lengkapkan peribahasa berikut: Berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ketepian, , .. .

TKP Verbal-Linguistik Kinestetik

SYHIBIN IPGM KAMPUS KENT, TUARAN